תפריט חיפוש

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.

לפעמים השררה מכוונת את המומחה להישאר בעקשנות בעברו המקצועי, כי השררה מאפשרת לו, לעתים, לכפות את דעתו על בית המשפט הר כגיגית.

בית המשפט, ניחא, אך מה עוללים מומחים סרבנים אלה, לאיכות הבניה?

לגופו של עניין, יובא נושא האוורור.

ידוע שחלון נדרש לצורך מראות נוף מהחדר הסגור, כניסת אור אל החדר החשוך וחדירת אויר אל החדר האטום. והנה, המחוקק כתב בתקנות כי מדידת שטח החלון תתבצע לפי המידות המינימליות בבניה. טרם התערבות שופטים בסוגיה, המהנדס והאדריכל פרשו את המונח "מידות מינימליות בבניה" - כאילו מדובר במידות מבלוק לבלוק, אף על פי שהבלוקים כבר צופו בשכבות טיח, גבס או ציפוי אחר, ואף על פי שמסגרת קבועה, אטומה וחוסמת אור, אויר ונוף – מקטינה את השטח הפתוח לרווחה של החלון – לעתים בעשרות אחוזים.

צא וחשב, עד כמה מוקטן חלון בחדר שירותים שבו המידות מבלוק לבלוק הן 60x50 סמ"ר.

בא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שקד על הסוגיה שעלתה בפניו, וקבע כי שטח החלון צריך להימדד לפי שטח מעבר אויר ואור.

מדובר בפסק דינה של השופטת צפורה ברון, ת"א 922/95 סולומון ואח' נ' שיכון ופיתוח בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, פורסם בפדאור. מדובר בפסק דין מנומק והגיוני מבחינת שיקולי תכנון ותפקוד הדירה, שכן, מה יועילו חלקים אטומים בנושא האוורור?!

דומה כי אדריכל ומהנדס מצוי ישמח לקבל ולהפנים הבהרה הגיונית שכזו, המסדירה את מה שהיה בעבר מסורבל, ובעיקר – לא נכון מבחינה תכנונית.

אף על פי כן, המומחים סרבני האוורור עמדו בשלהם, וממשיכים "לפרש" את שטח החלון כאילו הוא כולל בתוכו חלקים שלא רואים דרכם נוף, לא חודר דרכם אור והם חלקים אטומים שלא מחדירים אויר.

יש לציין כי פסק הדין סולומון עבר מבחן ערעור בבית המשפט העליון, אם כי הערעור התייחס לנושאים אחרים.

והנה, הסוגיה הגיעה גם אל שולחנו של בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט ד"ר מנחם רניאל, בע"א 13935-06-15 רקפות בגבעה בע"מ נ' סבג, ובית המשפט שוב קבע, תוך נימוקים היורדים לשורש העניין, כי שטח החלון יימדד לפי שטח נטו – שטח המעביר אויר ואור בלבד, ולא שטח מבלוק לבלוק.

לאמור, דומה שהסוגיה הוכרעה בהתערבות חיובית של בתי המשפט בישראל.

אני כולל דוגמאות-פסיקה אלו בחוות הדעת היוצאות ממשרדי - כאסמכתאות.

נגדי – שורה ארוכה של מומחים, סרבני אוורור, המחזיקים בשיטת חישוב שאבד עליה הכלח, שיטת חישוב שטח שהיא לא רק אינה חוקית, אלא גם אינה הגיונית מבחינה תכנונית ואינה מועילה לאיכות המגורים ולאוורורו של החדר...

טוען סינון...ajaxSpinner