תפריט חיפוש

מיקום פתח הניקוז במקלחת - בפינה ולא באמצע

7 ינואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן

הוראות למתקני תברואה, התש"ל-1970, הידועות כ- "הל"ת", מוגדרות בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970 כהוראות שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה מקומית.

תקנה 1.12 לתקנות התכנון והבניה קובעת, כי קבועות שרברבות יותקנו בצורה המאפשרת גישה נוחה לניקוי ולשימוש, כמפורט בהל"ת. מכאן שלהל"ת יש מעמד משפטי מחייב.

סעיף 3.3.3 להל"ת מפנה לשרטוט 3.3.3(א), שבו  מופיע שרטוט של פינת מקלחת. בשרטוט זה מצוינים כאלכסונים קווי השיפוע של המקלחת, המכוונים אל פתח ניקוז המקלחת, שנמצא בפינתה.

קיימות סיבות טובות לכך שפתח הניקוז במקלחת יהיה בצד ובפינה ולא באמצע.

מידותיה המינימליות של מקלחת הן של 80 ס"מ על 80 ס"מ. נניח שקוטר פתח הניקוז הוא 10 ס"מ, ונמצא במרכז המקלחת. אורך הישר היוצא מפתח הניקוז אל אחת מצלעות המקלחת הוא 35 ס"מ. זאת על פי חישוב של 80 ס"מ - רוחב מקלחת, פחות 10 ס"מ – קוטר פתח הניקוז, מתקבל 70 ס"מ. מחלקים בשתיים, כיוון שהפתח נמצא במרכז הצלע ומקבלים 35 ס"מ בלבד.

יוצא, שמסביב לפתח הניקוז נותר מקום לעמידה שרוחבו 35 ס"מ. זהו מקום צר.

אין לדרוך על פתח הניקוז עצמו, וכשפתח הניקוז נמצא באמצע, הדבר מאלץ את מי שעומד במקלחת להידחק אל קירות המקלחת, ולהיזהר שלא לדרוך על פתח הניקוז.

כאשר פתח הניקוז נמצא בצד המקלחת ובפינתה, ניתן לעמוד באופן חופשי על רצפת המקלחת מבלי להתחשב באילוץ של פתח הניקוז, מבלי להידחק אל קירות המקלחת, כשיש יותר מרחב להניח עליו את כפות הרגליים. הדבר תורם לבטיחות המשתמש במקלחת.

מבחינה אסתטית, יפה יותר כשרצפת המקלחון רציפה ואינה נקטעת באמצעה על ידי פתח הניקוז.

לשם השוואה, ניתן דעתנו לאמבטיות, בהן פתח הניקוז נמצא תמיד בצד ולא באמצע. אילו היה פתח הניקוז באמצע היה זה מפריע לשימוש באמבטיה. זה כה מובן מאליו שכך יהיה באמבטיה, וממחיש מדוע גם במקלחות נכון להתקין את פתח הניקוז בפינה ובצד.

ידוע כי במתקני מקלחות שבמקומות ציבוריים, כמו בריכות שחיה, חדרי כושר ובתי מלון, מקובל שפתח הניקוז של המקלחות נמצא תמיד בצד ואינו באמצע. במקומות ציבוריים אלו חשוב במיוחד למפעיליהם לשמור על בטיחות המשתמשים ועל שלומם, שכן הם אינם מעוניינים להיות חשופים לתביעות נזיקין.

אין זה מקרה שבשרטוט שבהל"ת מופיע פתח הניקוז בפינת המקלחת ולא באמצעה.

הושמעה הדעה,  כי העובדה שבשרטוט זה מסומן פתח הניקוז של המקלחת בפינה, נובעת מאילוצים של תוכנת השרטוט, ולפיכך אין כל סיבה מהותית העומדת מאחורי שרטוט פתח הניקוז בפינה ולא באמצע.

עם כל הכבוד, תוכנת השרטוט  היא רק כלי עזר טכני לביטוי רצונותיו של המתכנן. המתכנן הוא השולט בשרטוט ולא תוכנת השרטוט. אילו רצה המתכנן לשרטט את פתח הניקוז באמצע המקלחת, ותוכנת השרטוט לא הייתה מאפשרת לו לעשות כן, היה עליו להשתמש בתוכנת שרטוט אחרת, ולהפך. במאה ה- 21 לא יכול להיות מצב, שבו תוכנת שרטוט תהווה אילוץ, ותמנע מהקורא לדעת, למה התכוון המתכנן, והיכן בדיוק ימוקם פתח הניקוז.

יש בדעה זו כדי להביא למצב, בו ניתן יהיה לטעון לגבי כל שרטוט שאמור להיכלל בתוכנית המכר ולהציג תכנית של דירה, כי המתכנן לא התכוון למה ששורטט, אלא שרטט כך עקב אילוצי התוכנה...

כך, צו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד-1974 קובע בסעיף 10.1.1 כי תכנית הדירה תצורף למפרט, והיא תהיה בקנה מידה לא קטן מ 1:50 . זהו קנה מידה שבו כל ס"מ מייצג חצי מטר. כלומר השאיפה היא להראות בבירור ובדיוק את תכנית הדירה הנמכרת. אין מקום לטענה כי תוכנת השרטוט "אשמה" בכך שהתוכנית שורטטה בצורה מסוימת ולא אחרת.

פתיחת פתח למתכנן של תכנית הדירה, לטעון כי לא התכוון למה ששרטט הואיל ותוכנת השרטוט אילצה אותו לשרטט בצורה מסוימת, ולא כפי שהתכוון – אינה רצויה, אינה נכונה ויש למנעה.

כל מי שמתכנן דירה צריך לדעת שיש משמעות לשרטוטיו, ואין כל אפשרות להסיק שדבר מסוים שורטט סתם כך, ללא משמעות, בגלל אילוצי תוכנה.

על כן, מיקום פתח הניקוז של המקלחת בפינת המקלחת בשרטוט שבהל"ת – אינו מקרי, אינו יכול לנבוע מאילוצי תוכנה ויש לו משמעות תכנונית ברורה ומובהקת.

טוען סינון...ajaxSpinner