תפריט חיפוש

מומחים לא אובייקטיבים

13 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש מומחים, שכאשר פונים אליהם דיירים לשם הכנת חוות דעת מקצועית מטעמם בעניין ליקויי בניה, הם מתנגדים ודוחים את המינוי. לא כך הם נוהגים, כאשר פונה אליהם חברה קבלנית; במקרה כזה הם מזדרזים לקבל את המינוי.

מומחים אלה לא ראויים לשמש כמומחים מטעם בית המשפט, כי בהתנהגותם זו - הם מעידים על סובייקטיביות ועל נטייתם המקצועית, מראש, לטובת הקבלן; נגד הדייר.

בחינה בפועל של המצב בתחום – מחזקת את הקביעה, שהיא ברורה דיה גם ללא בדיקתה.

לא מדובר במומחים אשר עיקר ורוב עבודתם בתחום המומחיות - במסגרת מינוייהם ע"י דיירים, או, לחילופין, במומחים אשר עיקר ורוב מינוייהם – ע"י קבלנים.

מדובר רק במומחים אשר דוחים דיירים ומסרבים לתת להם חוות דעת מקצועיות, במקרים בהם מנגד – עלול להתייצב מומחה נגדי, מטעם הקבלן.

להלן דברי השופטת א' פרוקצ'יה ברע"א 5161/00 שיכון עובדים בע"מ נ' אופק ואח' (פורסם ב"נבו").

"חזקה על בעל מקצוע המתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, המתבקש ליתן חוות דעת אובייקטיבית, כי יעמוד במשימה זו כיד המקצועיות וההגינות המתחייבת ממעמדו המקצועי ומכוח היותו ממלא תפקיד מטעם בית המשפט.

העובדה כי במסגרת עבודתו המקצועית הוא נוהג לתת חוות דעת מקצועית לסקטור אחד יותר מאשר לסקטור אחר אין בה כשהיא לעצמה כדי לפסול מיניה וביה את אמינותו כמומחה בלתי תלוי המתמנה מטעם ערכאה שיפוטית. עם זאת, חשוב להדגיש כי חוות דעתו המקצועית תישקל בסופו של דבר לגופה, הוא ייחשף לחקירה נגדית של בעלי הדין ועמדתו תיבחן באמצעים הדיוניים שההליך השיפוטי נותן בידי הערכאה השיפוטית".

בתיק זה מונה כמומחה מטעם בית המשפט מהנדס אשר רוב חוות הדעת היוצאות תחת ידו הן מטעם דיירים, אך כאשר קבלן מזמין אותו לתת חוות דעת - הוא לא מסרב, ונותן חוות דעת. מכיוון שכך, הבקשה לבטל המינוי בתיק אופק נדחתה ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה ואחר כך גם ע"י בית המשפט העליון.

להבהיר, מומחה אובייקטיבי, מקצועי והגון, לא אמור לסרב לפניות מסקטור מסוים באופן קבוע ובה בעת להיעתר לסקטור הנגדי באופן קבוע ולהתפרנס מכך.

לא זה המקרה המצדיק ביטול המינוי, והדברים הובהרו.

 

טוען סינון...ajaxSpinner