תפריט חיפוש

חוסר עקביות בטענות בעניין ביטול מומחה

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מדוע רפי גיל לא פסל עצמו מלדון בהליך הבוררות, ביודעו כי המהנדס מרדכי בס הוא מומחה בהליך זה, אם אכן מוצדקת בקשת הפסילה של המומחה מרדכי בס בגלל אותה סיבה?...

בקשה  מס' 6 בת"א 6452/07 אריה חייקין נגד צבי גל, בית משפט השלום בנתניה, שופט: ארז יקואל, פורסם ב"פדאור" היא בקשה לבטל את מינויו של המהנדס מרדכי בס כמומחה מטעם בית המשפט, ולהלן הנימוקים, ציטוט מתוך ההחלטה:

"2. המבקש טוען לחשש לניגוד עניינים בו עלול המומחה להימצא במתן חוות דעתו.

3. מובהר כי מבירור שערך המבקש עם המומחה מטעמו – המהנדס מר גיל רפאל, הביע מר גיל את הסתייגותו ממינוי המומחה. זאת מחמת יחסיו עימו, המהווים, לטעמו, ניגוד עניינים.

4. הסתייגותו זו של מר גיל באה לכדי ביטוי במכתבו מיום 20.8.09 בו הוא פרט את יחסיו עם המומחה הן בעבר – בהקשר לחוות דעת שערך בנושא ליקויי בנייה במבנה, אשר המומחה היה מעורב בביצוע העבודות בו, והן בהווה – בהקשר להיותו של מר גיל עד מומחה במסגרת הליך בוררות. נטען כי המומחה הגיש במסגרת הליך הבוררות כאמור חוות דעת מטעם אחד מהצדדים והוא צפוי להיפגש עם מר גיל לשם בירור הנושאים ההנדסיים הנוגעים בדבר.

5. זאת ועוד, המבקש טוען כי בשיחה טלפונית שניהלה פקידת משרד בא כוחו עם המומחה בנוכחות ב"כ המבקש, הביע הלה אי שביעות רצון מהעובדה כי המהנדס המומחה מטעם הנתבע הינו מר גיל".

להלן עמדת המשיב, ציטוט מההחלטה:

"7 . המשיב – התובע והנתבע שכנגד מתנגד לבקשה.

נטען כי ככל שידוע למשיב, מר גיל משמש כבורר בתיק בו המומחה הינו עד מטעם אחד הצדדים. לטענת המשיב, מר גיל לא פסל עצמו מלדון בהליך הבוררות, כך שכעת קיימת מניעות למבקש מלעתור לפסילת המומחה.

עוד טוען המשיב כי הבקשה נגועה בשיהוי, מאחר והוגשה לאחר חודש ימים מעת מינוי המומחה".

בית המשפט דחה את בקשת ביטול המינוי, ובשולי הדברים אכן יש להעלות תמיהה:

מדוע רפי גיל לא פסל עצמו מלדון בהליך הבוררות, ביודעו כי המהנדס מרדכי בס הוא מומחה בהליך זה, אם אכן מוצדקת בקשת הפסילה של המומחה מרדכי בס בגלל אותה סיבה?...

טוען סינון...ajaxSpinner