תפריט חיפוש

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.

להלן דוגמא:

מומחה בית המשפט קבע בחוות דעתו כי אין פגם ואין אי התאמה בממ"ד, שנמכר גם כחדר שינה, אשר שטחו מעל 8 מ"ר ורוחבו 2.58 מ', אף על פי שלפי תקנה 2.03 – נדרש שרוחב חדר בדירה לא יקטן מ- 2.60 מ'. מדובר בע"א 40985-03-11 אביב שמיר נ' הלה הנדסה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, פורסם ב"נבו".

כמפורט בפסק הדין, המומחה הסביר בעדותו כי לפי גישתו, אין חובה ששתי צלעותיו של חדר בדירה יהיו ברוחב של 2.60 מ' – ודי בכך שרק צלע אחת תעמוד בדרישה.

שגה המומחה בפרשנותו, ובית המשפט פסק:

"מסקנתי היא, כי לא ניתן לקבל את ההנחות המשפטיות שהיו בבסיס חוות דעתו של המומחה. משהתבססה חוות דעתו וההערכות שנתן לפיצוי הנדרש על הנחות אלה, נמצאת חוות הדעת חסרה, ויש להשלימה על דרך חישוב ירידת הערך הנובעת מן השינוי הנ"ל בגודל החדרים."

בית המשפט נתן דעתו על העובדה, שבבואו של הקונה למכור את דירתו, הוא לא יוכל להציג חדר בדירה שאינו חדר מפאת מידותיו המצומצמות, כאילו מדובר בחדר, והוא ייאלץ לכנות דירה בעלת 4 חדרים (כפי שרכש אותה) – כדירה בת 3 חדרים, בגלל שבאחד החדרים מידת הרוחב קטנה מדרישת המינימום. יש שכך השלכה ברורה על ירידת ערך הדירה.

מורה הנבוכים:

אם אתה נאלץ להתייחס בחוות דעתך להיבטים משפטיים, רצוי שתתייעץ מראש עם עורך דין, ובכל מקרה, הסבר ונמק את השיקולים והנחות היסוד שהנחו אותך בחוות הדעת כדי שהקורא יבין מהם שיקוליך המשפטיים ויוכל לבחון אותם.

טוען סינון...ajaxSpinner