תפריט חיפוש

יזם בניה כפתרון "עוקף רישום קבלן"

11 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

היזם והקבלן, וההבדלים ביניהם מכמה בחינות העלולות לעניין את הציבור.

מצד אחד, קבלן רשום מוקפד מאוד מבחינה מקצועית וכדי לקבל רישום ברשם הקבלנים, עליו לעמוד בדרישות הרשם מבחינה מקצועית, מבחינה כלכלית ומבחינה  ערכית (כך – קבלן בעל עבר פלילי, לא יוכל, ככל הנראה, לקבל רישום קבלן).

מצד שני, יש "דרך קיצור" העוקפת את כל הפרוצדורה ואת מכלול הדרישות הקפדניות של משרד השיכון (רשם הקבלנים) והיא להיות יזם בניה.

כדי להיות יזם בתחום הבניה והמקרקעין, אין שום דרישה ואין שום הגבלה - כל אחד יכול, ללא הוכחת ידע מקצועי וללא הוכחת יכולת כלכלית.

אפילו מי שמשתחרר היום מהכלא, יוכל להיות מחר יזם בניה בלי שום הכשרה וללא שום בחינה.

היזם כמוהו כקבלן לכל דבר ועניין: שניהם בונים באמצעות קבלני משנה ומוכרים דירות לציבור, בין מכירה ישירה ובין מכירה עקיפה בחסות צד ג' או באמצעות קבוצת רכישה, או כל קומבינה אחרת. יתירה מכך, יש עדיפות ליזם על פני קבלן, כי בעוד שקבלן מוסמך לבצע עבודות בניה בהיקף x בהתאם לרישומו, הרי יזם הבניה פטור מכך והוא "כשיר" לכל היקף שהוא ללא הגבלה.

התוצאה היא שהיזם עלול למצוא עצמו אחראי לכך שהבניינים שלו עם מרפסות נושרות, או להסתבך בקלות עם שלטונות המס, וברור מי יהיה הקורבן במקרים מסוג זה...

מה יותר פשוט ומתבקש, מהצבת דרישות חוקיות מכל יזם, כמכל קבלן?!

 

טוען סינון...ajaxSpinner