תפריט חיפוש

בש"א 9696/03 סגל אבי נ' שיכון ופיתוח

23 פברואר, 2004

בית משפט מחוזי חיפה

בש"א 9696/03

בתיק עיקרי: א 1089/94

תאריך: 23/02/2004

בפני: כב' הרשם רון סוקל

בעניין: סגל אבי ואח'

ע"י ב"א עוה"ד אלי כהן ועח'

המבקשים

נגד

שיכון ופיתוח ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד יהושוע באום ואח'

המשיבים

ובעניין

אברהם יצחק בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ח. גורן ואח'

המבקשת

נגד

רצץ תעשיות מוצרי בניין בע"מ

המשיבים

החלטה

1. בקשת התובעים לשומת ההוצאות הובאה לעיוני על פי מצוות פסק דינו של כב' סגן הנשיא פיזם.

2. לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובת הנתבעות, הנני קובע את הוצאות התובעים כדלהלן:

(א) אגרת בית משפט

חישוב האגרה יעשה על פי מצוות כב' השופט פיזם לפי 2.5% מהסך של 1,034,825 ₪, דהיינו, סך של 25,870 ₪. סכום זה הינו הסכום המעודכן ליום 30.11.97. לסך זה יש לצרף הפרשי הצמדה ליום פסק הדין, 30,753 ₪ וכן ריבית שתחושב מיום הגשת התביעה שהוא יום תשלום האגרה, ובסה"כ ליום פסק הדין הסכום הינו 43,611 ₪. לסכום זה יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין (1.6.03) ועד לתשלום המלא בפועל.

(ב) שכר טרחת המומחה, אינג' וגמן

לא צריכה להיות כל מחלוקת לגבי השבת סך זה ולכן יש ללשם לתובעים סך של 29,403 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין (1.6.03) ועד התשלום המלא בפועל.

(ג) שכ"ט השמאי מטעם התובעים

הואיל וסוגיית שטח הדירות וירידת הערך בגינו היתה אחת הפלוגתאות שנדונו והוכרעו זכאים התובעים להחזר הוצאותיהם לתשלום עבור השמאי. סכום זה הינו 28,327 ₪ לסך זה יש לצרף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין (1.6.03) ועד לתשלום המלא בפועל.

(ד) שכ"ט המומחה מטעם התובעים, מר בן עזרא

הנתבעים טוענים כי בית משפט לא קיבל את הערכת המומחה ולכן אין להחזיר לתובעים את הוצאותיהם לתשלום עבור אותו מומחה. טענה זו אין לקבל. הגשת תביעה בעניין שהמומחיות מחייבת צירוף חוות דעת. לפיכך, יש לאשר הוצאות סבירות למומחה עבור הכנת חוות הדעת. מאידך, אין מקום לאשר החזר הוצאות עבור "ייעוץ שוטף" לתובעים. יתכן שהתובעים זכאים להחזר הוצאות עבור ייעוץ לקראת חקירת מומחה, אך כל הקבלות שהוצגו מתייחסות לייעוץ נרחב יותר וקשה לקבוע, בהעדר ראיה, מהי ההוצאה הסבירה לשם הכנתם לחקירה. לפיכך אין מקום לפסוק תשלום בעניין זה.

התוצאה הינה כי יש לאשר לתובעים סך של 75,574 ₪ עבור שכר המומחה. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין (1.6.03) ועד התשלום המלא בפועל.

(ה) שכר מומחה המעליות

בית משפט לא פסק את שכר המומחה עבור חוות דעתו. שכ"ט שצויין מתייחס לשכ"ט עבור החזקת מעליות ולא עבור הכנת חוות הדעת, ולכן יש לפסוק לתובעים שכר זה, דהיינו, סך של 2,497 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין (1.6.03) ועד התשלום המלא בפועל.

(ו) הוצאות צילום

הוצגה רק קבלה על סך של 750 ₪ לצילום, כאשר לא ברור האם הוצאה עבור תיק זה דווקא אך מוכן אני לקבל את הצהרת באי כח התובעים בעניין זה. לא ברור מדוע נדרשו צילומם כה רבים כנטען. על פניו הוצאות משרד עורכי הדין כלולות בשכר הטרחה. לפיכך, יש לאשר לתובעים רק החזר סך של 750 ₪ מיום 11.9.00 ועד התשלום המלא בפועל.

3. הנתבעים ישאו בתשלום ההוצאות על פי הוראות פסק הדין ועל פי חלקיהם כפי שנפסקו.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום א' באדר, תשס"ד (23 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים.

רון סוקל, שופט

רשם בית משפט מחוזי חיפה 

טוען סינון...ajaxSpinner