תפריט חיפוש

פתיחה חלקית של דלת חוסמת

29 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דיון בקיומה של הפרעה או אי התאמה - כשהבחינה אינה פתיחה מלאה של הדלת, אלא נבחן מצב ביניים בו הדלת נפתחת בזוית של 90 מעלות כשזוית הפתיחה המרבים היא 180 מעלות, או שנבחן מצב ביניים אחר, בו הדלת נפתחת בזוית 45 מעלות כשהפתיחה המרבית היא 90 מעלות.

לעיתים בעת בדיקת נכס, המומחה רואה דלת אשר בפתיחתה – חוסמת מעבר באופן מלא או חלקי, ורושם זאת כליקוי.

מגיע מומחה מטעם בית המשפט וטוען כי אין בכך ליקוי – מפני שהמעבר נבחן בפתיחה מלאה של הדלת החוסמת, ובפתיחה מלאה – אין שום חסימה "ואפשר לעבור". אציין כי זו עמדה שכיחה אצל מומחים המתמנים על ידי בתי המשפט, ובתוקף תפקידם סבורים שעליהם להדוף כל טענה בדבר ליקוי ואי התאמה. זאת הם עושים ללא התחשבות באפשרות של פגיעה באיכות הבניה.

השאלה שבמחלוקת היא – האם כאשר דלת חוסמת מעבר במצב פתיחה שהוא מצב ביניים, יוצרת ליקוי, או שיש לבחון רק שני מצבים –

מצב א' – דלת סגורה.

מצב ב' – דלת פתוחה לרווחה (פתוחה באופן מרבי).

סוגיה זו נלמדת מהתקנות גופן.

מעיון בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)  תש"ל – 1970, התוספת השנייה תקנה 3.2.1.10 (א), רואים כי גם פתיחה במצב ביניים זוכה להתייחסות.

להלן ציטוט:

"במהלך פתיחת הדלת, לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר, למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו, כמתואר בתרשים 3.2.1.10 א'."

בהמשך מובא התרשים המראה הגבלה, על סמך פתיחה חלקית של הדלת; על סמך פתיחה בשלב ביניים. [מדובר בתרשים 3.2.1.10 א'].

(באיור יש הבהרה נוספת, לפיה כאשר מדובר בהשארת מרווח בשיעור מחצית רוחב הפרוזדור – הכוונה אינה לרוחב הפרוזדור בפועל, אלא לרוחב הנדרש של הפרוזדור).

כן ראה תקנה 3.2.1.10 (ג'), שאף היא מתייחסת למצב ביניים בפתיחת דלת אל חדר מדרגות – ומותנה בה, כי בפתיחה במצב ביניים (בזוית של 450) – המרווח הנותר שבין קצה אגף הדלת לבין מעקה המדרגות, לא יפחת ממחצית רוחב המדרגות, וגם כאן הכוונה היא למידת רוחב נדרשת של המדרגות.

השרטוט המובא שם – תרשים מס' 3.2.1.10 ד' – מראה מדידה בין נקודת מעקה המדרגות, שהיא נקודה קבועה, לבין נקודה על קשת תוואי התנועה של קצה אגף הדלת, והדרישה היא - מרחק מינימלי בין פינת המעקה לתוואי הקשתי.

לאור זאת, המחלוקת באה אל פתרונה.

טוען סינון...ajaxSpinner