תפריט חיפוש

ת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן

4 ינואר, 2012 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בעפולה

ת"א 11135-12-08 

בפני כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

תובעת/נתבעת שכנגד:

א.מ.א.צ. בניה ופיתוח בע"מ

נגד

נתבעים/תובעים שכנגד:

1. סמדר-אפרת רוזן

2. שמעון יצחק רוזן

החלטה

1. בתיק דנן מונה המהנדס מר רפאל גיל (להלן: "גיל"), כמומחה מטעם ביהמ"ש, על מנת לחוות דעתו באשר לליקויי הבנייה הנטענים. 

2. בחוות דעתו, קבע המומחה גיל כי יש למנות קונסטרוקטור מטעם ביהמ"ש על מנת לחוות דעתו בנושא השקיעה של המבנה נשוא התובענה.

3. הצדדים הביעו הסכמתם למינוי מומחה קונסטרוקטור מטעם ביהמ"ש בהתאם להמלצת המומחה גיל.

4. אי-לכך, הנני מורה על מינויו של הקונסטרוקטור מר דוד טיגרמן – מהנדס ושמאי מקרקעין, שכתובתו : רח' סמילנסקי 2, נתניה מיקוד 42432 ; טל': 09-8616741 ; פקס' 09-8619085, על מנת להכריע בעניין השקיעה במבנה נשוא התובענה. 

5. הקונסטרוקטור ייתן חוות דעתו, בין היתר, בשאלות הבאות:

    א. האם השקיעה של המבנה התייצבה?

    ב. האם המצב כיום הינו סופי או שמא המבנה ממשיך לשקוע?

    ג. האם נגרם נזק קונסטרוקטיבי למבנה כתוצאה מנטיה זו?

    ד. האם ניתן להחזיר את המבנה באמצעות פעולות הרמה למפלס המקורי?

    ה. האם יש לתמוך את המבנה באמצעות יסודות נוספים?

6. הצדדים ימציאו למומחה תוך 14 יום את כתבי הטענות, לרבות חוות דעת, בצירוף כל מסמך רלוונטי הנחוץ למומחה על פי דרישתו. כל מסמך שיישלח למומחה, יישלח העתק ממנו גם לצד שכנגד.      

7. ככל שיהא צורך בביקור במקום, מועד הביקור על ידי המומחה ייקבע מראש בתיאום עם ב"כ הצדדים.  

8. בטרם יחל המומחה במלאכתו, יגיש הצעת שכר טרחתו לצדדים ולבית המשפט.

9. בשלב זה שכר טרחתו של המומחה (אם וככל שיאושר ע"י ביהמ"ש) ישולם מראש על ידי התובעת.

10. המומחה יגיש את חוות דעתו בתוך 60 יום לצדדים ולתיק בית המשפט.

11. המומחה יחל עבודתו לאחר הבטחת שכר טרחתו על ידי הצדדים, כאמור. 

12. צד אשר מבקש לשלוח שאלות הבהרה למומחה יעשה כן תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת עם העתקים לתיק ביהמ"ש ולצד שכנגד. המומחה ישיב לשאלות ההבהרה תוך 30 יום עם העתקים לצד שכנגד ולתיק ביהמ"ש. 

לאור לוח הזמנים המפורט לעיל, הדיון יידחה ליום 24.04.2012 שעה 09:45. 

14. המזכירות תעביר עותק החלטה זו לב"כ הצדדים באמצעות הפקסימיליה ותוודא קבלתה.

ניתנה היום, ט' טבת תשע"ב, 04 ינואר 2012, בהעדר הצדדים. 

פסק דין זה מופיע עוד ב:

-  מהימנות של קונסטרוקטור

טוען סינון...ajaxSpinner