תפריט חיפוש

בית המשפט המחוזי דחה את "שיטת" המומחה דן אורמן במדידת מדרגות

15 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש לדעת כי מומחה, בעבודתו המקצועית, אינו מעל החוק, וקביעותיו חייבות להתחשב במגבלות החוק, התקנות ויתר חקיקת המשנה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתקנים.

גם אם המומחה בעל מינוי מטעם בית המשפט וחש עצמו בטוח וחסין בפני טענות נגדיות, ביודעו כי בדרך כלל הוא יזכה בהגנת השופט כמעט על כל מה שיכלול בחוות דעתו, ויהיה קשה לעורר השגות על חוות דעתו – עליו להפנים כי הוא אינו מעל החוק.

בדירות פרטיות בנות שתי קומות ויותר, על המתכנן להקציב חלל מתאים לשם ביצוע המדרגות, ומטבע הדברים חלל זה בא על חשבון שטח שימושי המיועד למטרות אחרות בדירה. לפיכך, יש מתכננים אשר מצמצמים את חלל המדרגות ככל שניתן, ולפעמים אף מעבר למינימום הדרוש. בכך נעשית עבירה על חוק התכנון והבניה, וגריעה מזכויות הדיירים.

צמצום מופרז של חלל המדרגות גורם לכך שהמדרגות יהיו בלתי נוחות לשימוש עד כדי יצירת מפגע בטיחותי.

נושא זה נדון בת"א 676/00 שקולניק ואח' נגד א.ש.רהט הנדסה בע"מ (פורסם ב"נבו"), בו תבעו קבוצת דיירים מנצרת עלית את חברת הבניה רהט, שבנתה עבורם את הדירות. פסק הדין ניתן על ידי השופט מנחם נאמן, בית המשפט המחוזי בחיפה, ביום י"ח סיוון תשס"ד (7 ביוני 2004). הליקוי העיקרי היה בניית המדרגות הפנימיות בדירות, בניגוד לתקנות התכנון והבניה.

מדובר במדרגות טרפזיות סיבוביות, אשר לגביהן נדרש כי רוחב השלח במקום הכי צר לא יפחת מ- 17.5 ס"מ, בעוד שבמציאות רוחב השלחים של המדרגות הסיבוביות בדירות התובעים (6 מדרגות סיבוביות בכל מהלך) היה 12 ס"מ בלבד. [עד לעת כתיבת שורות אלו – נעשה שינוי בתקנות, תיקון מס' 3 שתחולתו משנת 2009 חודש מרץ, אולם הדרישה במהותה לא בוטלה והמדרגות בהן מדובר, הן לקויות גם במבחן התאמה לתקנות לאחר תיקון זה].

מתחת למדרגות אלו נבנה חדר בית-שימוש, שאף הוא נבנה בניגוד לתקנות.

מומחה בית המשפט, המהנדס דן אורמן, לא כלל ליקוי מהותי זה בחוות דעתו.

בית המשפט לא קיבל את דעתו של המומחה שמינה, וקבע פיצוי בפריט זה לכל בעלי דירה מדירות התובעים על דרך ההערכה בסך 15,000 ₪, ביודעו כי סכום זה לא יספיק כדי להרוס את המדרגות ולבנותן מחדש בהתאמה לתקנות.

ביהמ"ש נהג כך, מתוקף סמכותו, ולאור הערכתו כי בפועל – התובעים לא יהרסו את המדרגות הפגומות.

להלן ציטוט מפסק הדין בעניין זה:

"12. ב"כ התובעים טוענת בסיכומיה כי בכך לא מתמצים הליקויים במדרגות, שכן לפי תקנה 3.47 מידת השלח של המדרגה לא תקטן מ- 17.5 ס"מ וב- 6 מדרגות רוחב המידה היא 12 ס"מ בלבד.

בתשובה לחקירה בעניין זה אמר המומחה שמאחר והוא לא הופנה למדרגה ספציפית, לא בדק זאת (ראה עמ' 15 לפרוטוקול, שורה 8).

תשובה זו אינה מניחה את דעתי. המדובר במדרגות טרפזיות ומסכים אני עם ב"כ התובעים כי בהיותן סיבוביות נוצר מפגע בטיחותי.

השרותים שמדובר בהם, הם היחידים בקומת הקרקע. לאורחים אין למעשה אפשרות להשתמש בשרותים אחרים.

לפיכך לא אוכל להתחשב בעניין זה כלל בפתרון לא פתרון של המומחה ואני מאמץ לכן את ההצדקה לפתרון שהוצע על ידי מומחה התובעים והוא הריסת חדר המדרגות והשרותים תחתיו ובנייתם מחדש בהתאם לדרישות התקן.

מומחה התובעים קבע את העלות בסכום של 22,000 ₪.

בהתחשב בהשוואת העלויות שלו לאלו של המומחה, אני מוצא לנכון לפסוק בסעיף זה 15,000 ₪ לכל דירה. אני מניח שהתובעים לא יבצעו תיקון זה בשל הטורח הרב הכרוך בו שאינו שווה את תוצאות התיקון ולכן אני פוסק לכל תובע סכום זה כפיצוי על הליקוי הזה."

אנו רואים כאן דוגמא להעדפת חוות דעת מומחה התביעה על פני חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, בנושא חשוב ומרכזי, וזאת אף על פי שהסכום שנקבע על ידי מומחה הדיירים 22,000 ₪ לא אומץ על ידי בית המשפט, מטעמים שפורטו.

לתשומת לב, שיטתו של דן אורמן להתמקד רק במדידת מדרגה שאותה מדד מומחה התובעים, ולהתעלם מהטענה כי שלח המדרגה קטן מהמינימום הקבוע בתקנות – נדחתה ע"י בית המשפט. ובלשון פסק הדין: "שמאחר והוא לא הופנה למדרגה ספציפית, לא בדק זאת". שיטה זו של התמקדות בנוסח הכתוב והעדפתו על פני הבעיה המהותית, עמדה לדן אורמן לרועץ והעובדה שהוא לא מדד את המידות הנדרשות – לא מנעה מבית המשפט להעדיף את חוות דעת התובעים בעניין זה.

ככל שאורמן סבר כי הטענה של מומחה התביעה לא נכונה, היה עליו למדוד את שלחי המדרגות הצרות ולכלול זאת בחוות דעתו.

חוות דעת השוללת טענה של ליקוי ספציפי – אינה יכולה להתקבל מבלי ציון מידות, שהן לב העניין.

גילוי נאות: המומחה מטעם התביעה הוא מהנדס ממשרדי.

טוען סינון...ajaxSpinner