תפריט חיפוש

נקז רצפת תא המקלחת

28 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מיקום נקז ברצפת תא המקלחת - במרכז הו בצמידות לקירות, בפינה?

נקז רצפת תא המקלחת מקומו בפינת הקירות ולא במרכז הרצפה, כי בהיותו במרכז – הוא יוצר הפרעה ברצף הרצפה המשמשת לעמידה בעת השימוש בתא המקלחת. אגב, גם בשרטוטים בהל"ת [הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1970] בסדרת השרטוטים 3.3.3 ו- 3.3.4 מסומן הנקז בפינת הקירות, וגם מרבית הסימונים הסטנדרטיים למיקום הנקז הם בפינת הקירות.

זאת ועוד, האגניות המוכנות הן תמיד עם נקז הצמוד לפינת האגנית, ורק הרכבה הפוכה – תגרום לכך שאנקז אומנם בפינת ריבוע האגנית אך לא צמודה לפינת הקירות.

כשהנקז מותקן במרכז הוא מהווה הפרעה למשתמש וטעון תיקון.

לפעמים מיקומו של נקז המקלחת במרכז, נעשה מתוך נוחות, שכן המרחק ממרכז תא המקלחת ועד למחסום ממנו זורמים המים לעבר הקולטן הראשי, קטן יותר מהמרחק מפינת הקירות ועד לאותו מחסום.

ראה פסק דינו של השופט אחסאן כנעאן, בית משפט השלום בחיפה, ת"א 20786-05-13 אסי ויעל יוספי נ' שרביב בע"מ, סעיף 10 הדן בפינת המקלחת, בו נקבע כדלקמן:

"אכן, דרישת התקנות היא שפתח הניקוז יהיה במפגש שתי קירות."

 בהמשך בית המשפט לא מזכה את התובעים בגין ליקוי זה משיקולים שאינם קשורים לנושא אלא לנסיבות הסובייקטיביות שבתיק זה.

טוען סינון...ajaxSpinner