תפריט חיפוש

הזהירות המחייבת את מומחה בית המשפט

30 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית משפט השלום בתל אביב החליט, כי בנסיבות שהובאו בפניו, הנתבעת לבדה תישא בשכר טרחתו של המומחה דן אורמן.

מדובר בתיקי תביעה של דיירים נגד קבלן בגין ליקויי בניה, ת"א 35147-05-15 אפרת וגבריאל מרילא נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ, ביחד עם ת"א 13816-12-13 יעקב ושירלי ליאני נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ, בית משפט השלום תל אביב, שופטת: לימור ביבי.

המומחה דן אורמן הגיש, באמצע עבודתו כמומחה מטעם בית המשפט, את הצעתו להמשך תשלום שכר הטרחה עבור עבודה מקצועית נוספת שנדרשה, והדיירים הגישו בקשה לבית המשפט בה הלינו על כך שהמומחה התבטא שלא כראוי, בלשון המעטה, כלפי באת כוחם, דבר שמחשידו בחוסר אובייקטיביות, ועל כן התבקש לפסול את דן אורמן מלהמשיך ולכהן בתפקידו כמומחה בית המשפט בתיק זה.

הנתבעת השיבה לבקשה וטענה כי, ראשית – שכר הטרחה שביקש המומחה דן אורמן לא נראה לה גבוה כלל, ושנית- היא מתנגדת לפסילתו, כי הוא כבר החל את עבודתו כמומחה.

מדובר, בין היתר, במעברי רטיבות בין דירה א' לדירה ב', שתי דירות בבית משותף שנבנה ע"י הנתבעת.

בית המשפט החליט [על גבי פתקית] כדלקמן:

  1. המומחה דן אורמן לא ייפסל.

  2. מכיוון שהתובעים לא גרמו לליקויים אלא הנתבעת, ומכיוון שהנתבעת טענה כי שכר המומחה לא גבוה, היא תישא לבדה בשכרו.

  3. בית המשפט מתח ביקורת קשה על התנהלותו של המומחה בזו הלשון:

"הנני מוצאת לציין כי מומחה בית המשפט משמש כידו הארוכה של בית המשפט וככזה גם עליו חלה החובה לפעול באופן אשר לא יהא בו ולו בכדי לרמז על חשש למשוא פנים. בנסיבות אלו, ראוי כי להבא ישתדל מומחה בית המשפט להתבטא באופן זהיר יותר כלפי באי כח צדדים."

טוען סינון...ajaxSpinner