תפריט חיפוש

ת"א 13816-12-13 יעקב ושירלי ליאני נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ

28 אוגוסט, 2016 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום תל אביב

29/08/16

שופטת: לימור ביבי

ת"א 35147-05-15 אפרת וגבריאל מרילא נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ

ת"א 13816-12-13 יעקב ושירלי ליאני נ' אפריקה (מגורים) ישראל בע"מ

החלטה

לפני שתי בקשות – האחת לקציבת שכרו של המומחה והשנייה – לפסילת המומחה.

לאחר שבחנתי את הבקשות, התגובה אשר הוגשה ע"י הנתבעת ותשובת התובעים. לאחר שניתנה גם למומחה ההזדמנות להגיב לבקשה ואולם, הוא לא הגיב לה, הנני קובעת כדלקמן:

1. בכל הנוגע לשכרו של המומחה בגין השלמת חוות דעתו וכן, בגין חוות הדעת הנוספת- הואיל והנתבעת סברה כי שכר הטרחה המבוקש הינו סביר ובהינתן שבהתאם לחוות הדעת הראשונה אשר הוגשה על ידי המומחה בתיק נמצאו ליקויים בדירות התובעים – הנני מוצאת מחד לאשר את שכר הטרחה ואולם, מאידך לקבוע כי הנתבעת תישא בתשלום שכר הטרחה המבוקש במלואו כמימון ביניים ובמסגרת פסק הדין אדרש לקביעה לפתחו של מי תוטל החובה הסופית בתשלום שכ"ט זה.

2. באשר לפסלות המומחה- אפתח ואציין כי אינני סבורה שיש באמירות המומחה בכדי להוביל לפסלותו וזאת, בין היתר בנסיבות בהן אינני סבורה כי יש בהן בכדי ללמד על חשש להטייתו המקצועית וכן, בנסיבות בהן מדובר במומחה אשר כבר הוגשה חוות דעת מטעמו ובית המשפט נדרש רק להשלמותיה ובנוסף, בשים לב שממילא ההכרעה הסופית בכלל הנושאים בכלל זה הנושאים המקצועיים הינה לפתחו של בית המשפט. יחד עם זאת, הנני מוצאת לציין כי מומחה בית המשפט משמש כידו הארוכה של בית המשפט וככזה גם עליו חלה החובה לפעול באופן אשר לא יהא בו ולו בכדי לרמז על חשש למשוא פנים. בנסיבות אלו, ראוי כי להבא ישתדל מומחה בית המשפט להתבטא באופן זהיר יותר כלפי באי כח צדדים.

טוען סינון...ajaxSpinner