תפריט חיפוש

ברע 1151/04 כוכבי אלדר ושירי נ' ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

4 פברואר, 2004 |
בית המשפט המחוזי

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

ברע 1151/04

בפני' כב' השופטת: ש' וסרקרוג

תאריך: 04/02/2004

בעניין:

1+2 כוכבי אלדר ושירי

3+4 שפר דן ואביבה

המבקשים

נגד

1. ג'ורג' לחאם חברה לבנין ופיתוח בע"מ

2. ערן מבל

3. ס.א.ד.ג הנדסה ובנין בע"מ

4. סליל לחאם

המשיבים

החלטה

1.בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ולאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני מוצאת כי אין היא מצריכה תשובה.

2. בקשת רשות הערעור מתייחסת להחלטת בימ"ש השלום חיפה (כבוד השופטת תמר שרון-נתנאל) מיום 30/12/03 בתיק אזרחי 13211/99.

באותה החלטה דחה בית משפט השלום את בקשת המבקשים להמציא למומחה שאלות הבהרה נוספות מן הטעם כי מדובר בשאלות שהן בגדר של חקירה נגדית. עוד קבע בית משפט קמא, כי התשובות שניתנו ע"י המומחה, על פי השאלות שהוצגו לו קודם לכן, היו מפורטות דיין, באופן שאינו מצריך סבב נוסף של שאלות הבהרה.

3. נושאי התובענה בתיק העיקרי הם ליקויי בניה המתייחסים לשתי דירות, כאשר הליקויים הנטענים הם בתחום הביצוע ובתחום התכנון והפיקוח.

לעמדת המבקשים התשובות שניתנו ע"י המומחה לשאלות ההבהרה שהוצגו לו, לא היו בהירות דיין ואף העלו סתירות לעומת התשובות הקודמות.

בהשוואה בין הזמן השיפוטי הנדרש לצורף מתן תשובות לשאלות הבהרה לעומת הזמן הנדרש לצורך ניהול חקירה נגדית לשמיעת עדות המומחה, יש להעדיף את האפשרות הראשונה בהיותה קצרה יותר ומאפשרת בירורן של המחלוקות, עוד קודם לקיום ישיבת הוכחות.

עוד טוען ב"כ המבקשים כי החלטת בית משפט קמא אינה מנומקת ודי בכך כדי ליתן רשות ערעור.

כאמור דין הבקשה להדחות. ככלל אופן ניהולו של התיק ע"י ערכאה דיונית, צריך להעשות עפ"י שיקול דעתה של אותו ערכאה, ואין מקום להתערבותה של ערכאת הערעור, אלא במקרים חריגים בלבד, ומקרה זה אינו נכלל באלה.

גם טענת המבקשים כי החלטת בית משפט קמא אינה מנומקת, אין בה ממש.

בית משפט השלום הבחין בין שאלות הבהרה לבין שאלות שבמהותן הן לחקירה הנגדית. זכותם של המבקשים להבהיר את המחלוקות ולקבל את התשובות לשאלות מן המומחה תשמר להם, במסגרת החקירה הנגדית.

בנסיבות אלה, כאשר השאלה אינה פגיעה בזכותם של המבקשים, אלא מתי ואיך תמומש זכותם, אין מקום להתערבותה של ערכאת ערעור.

4. אשר על כן, הבקשה נדחית.

בנסיבות העניין, ומאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות נוספות.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה לתיק בית משפט קמא, לב"כ המבקשים ועליו להמציא עותק לב"כ המשיבים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"ב בשבט, תשס"ד (4 בפברואר 2004) בהעדר הצדדים.

ש' וסרקרוג, שופטת

טוען סינון...ajaxSpinner