תפריט חיפוש

על מי תחול ההוצאה למימון שכרו של מומחה בית המשפט?

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בדרך כלל בתביעות בגין ליקויי בניה, בית המשפט ממנה מומחה מטעמו שייתן חוות דעת לאור עמדות הצדדים. בעניין מימון חוות דעתו, יש ובית המשפט מטיל את שכר הטרחה על הצדדים שווה בשווה, כי בשלב כה מוקדם לא ברור עם מי הצדק.

כאשר אין מחלוקת לגבי חלק מהותי מטענות התביעה, ראוי כי ההוצאות יוטלו על הצד שגרם לליקויים שאינם במחלוקת.

ראה בעניין זה החלטה בת"א 73161/96 הלפרין ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: ד"ר עדי אזר, ההחלטה לא פורסמה, מובאת בספר "ליקויי בניה" כרך א' מאת ד"ר אברהם בן-עזרא בהוצאת בורסי – 2006, עמוד 230-231.

להלן ציטוט מההחלטה:

"המחלוקת הבאה האם הוצאה זו חלה על התובעים או על הנתבעת. בהחלטה קודמת נקבע כי שכר המומחה חל על הנתבעת. לא נאמר על מי יחול שכר עבור שאלות הבהרה. המחלוקת היא אפוא האם מדובר בחלק בלתי נפרד מחוות הדעת, או עבודה נוספת ומיוחדת שנדרשת לפי בקשה של התובעים שאינה מחוייבת המציאות. ב"כ האדריכל טענה אמנם שעבודה נוספת זו של המומחה אינה מחוייבת המציאות מפני שניתן להציג לו שאלות בחקירה נגדית בנושאים אלו. שקלתי טענה זו בכובד ראש. אולם העיון ברשימת השאלות מלמד כי אין מדובר בנושאים שהמומחה יכול להשיב עליהם מעל דוכן העדים אלא השאלות מחייבות אותו להידרש לעבודה של מדידות, הערכות ובדיקות שונות שעליו לבצע כדי להיות ערוך ומוכן לחקירה הנגדית. השאלות במקומן ומחוייבות המציאות. לגבי מומחה אקוסטי אין היום חובה לקבל תחילה חוות דעת של מומחה מטעם הצדדים, וניתן למנות מומחה מטעם בית המשפט כפי שנפסק למשל בעניין יפת השמש בע"מ נ' רחמים, אשר פורסם בדינים ועוד. לפיכך, אני קובע כי השכר בגין שאלות הבהרה ובגין חוות דעת אקוסטית משלימה ישולם על ידי הנתבעת."

ראה גם החלטה בת"א 57402-02-16 רח' אנגל 10 כפר סבא ואח' נ' מליבו בניה בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יאיר דלוגין, החלטה מיום 11 לספטמבר 2011, להלן ציטוט: 

"לעניין מימון שכרו של המומחה, ללא קשר לכל הטענות שהועלו לגבי מצבה הכספי של הנתבעת, אשר מוכחשות על ידי הנתבעת, אני סבור כי במקום שהנתבעת עצמה מודה בקיומם של ליקויים בסכום של עשרות אלפי שקלים, אכן יש מקום לחייב אותה ואותה בלבד גם אם בשלב זה ובכפוף לתוצאה הסופית של הדיון, לשאת בשכרו של מומחה ביהמ"ש."

           אומנם בתיק אנגל 10 יש פער גדול בין קביעות המומחים, אך גם על פי הערכותיו במינימליות של מומחה הנתבעת, עלות התיקונים הדרושים היא עשרות אלפי ₪, ולכן קבע בית המשפט כפי שקבע ביהמ"ש בתיק הלפרין הנזכר – כי הנתבעת תישא בהוצאות מימונו של המומחה.

טוען סינון...ajaxSpinner