תפריט חיפוש

אמינותו וניסיונו של עד מומחה

16 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים ניסיון רב שנים של מומחה לא מסייע לו להעיד כהלכה. על המומחה לכבד את כללי האתיקה המחייבים אותו להיות נאמן למקצועו.

על פי כללי האתיקה של לשכת המהנדסים – "תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) תשנ"ה – 1994", על המומחה להיות נאמן למקצוע ומזמין. לפעמים הנאמנות למקצוע אינה עולה בקנה אחד עם הנאמנות למזמין והמומחה אינו מסוגל למלא את הדרישה שבתקנות. במצב זה עליו לסרב לקבל על עצמו את העבודה, וזאת כדי לא לעבור על כללי האתיקה ועל מנת שלא לסטות מחובת הנאמנות למקצוע. רבים מן המומחים לא מכבדים כלל זה, ואין קשר בין אמירה זו, שהיא כללית, לבין הדוגמא הספציפית שתפורט בהמשך הדברים.

להלן ציטוט תקנה מס' 4 לתקנות הנ"ל:

"בכל ענין מקצועי יפעל מהנדס או אדריכל בהגינות תוך שמירה על כבוד המקצוע ועל-פי שיקולים מקצועיים, ובנאמנות כלפי לקוחו".

בית משפט השלום בראשון לציון הביע דברי ביקורת קשים על אמינותו של המומחה המהנדס רפי גיל, בפסק דין שנותר על כנו גם בערכאת ערעור.

מדובר בת"א 1909/02 רגבה בע"מ נ' ד"ר בר-און, שופטת: ד"ר איריס סורוקר, פורסם באתר "בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ" וב"נבו".

להלן ציטוט מפסק הדין המתייחס לאמינותו של המהנדס רפאל גיל, ציטוט בעל חשיבות לגבי התנהגות ראויה והתנהגות פסולה של מומחים:

 "19. שנית, וזה העיקר, עדותו של מר גיל בפני סבלה מבעית אמינות משמעותית.

העד הודה כי הוא בעל נסיון רב בחקירות בבתי משפט ובעמידה על דוכן העדים (פרוטוקול ע' 192-200). אמנם, עצם קיומו של נסיון קודם אינו פוגם; ואולם מהתנהלות העד בפני התרשמתי כי קיים חשש למתן דגש יתר מצידו על אופן הצגת הדברים החיצונית, חלף היצמדות לעובדות כהוויתן. וזאת ועוד: מר גיל הודה בקשרים אישיים ומקצועיים נמשכים בינו לבין הנתבע 2 (פרוטוקול ע' 191 ש' 4-12; ע' 192 ש' 4-5 וכן ע' 191 ש' 17 עד ע' 192 ש' 28). בתוך כך, מר גיל משמש עד מומחה בתיקים שבהם עו"ד בר-און מייצג בעלי דין (ע' 192 ד' 4-5).

אין מחלוקת כי מר גיל נלווה אל הנתבעים בהליך זה בביקור מומחה בית המשפט בביתם (פרוטוקול ע' 197 ש' 11-15), ואף השאיל למומחה זה ציוד מדידה (פרוטוקול ע' 212 ש' 1 עד ע' 213 ש' 4). כך גם סייע מר גיל בידי הנתבעים להמיר את קלטות הדי.וי.די. של צילום הביקור לקלטת רגילה, לצורך הקרנה בבית המשפט (פרוטוקול ע' 191 ש' 21-22).

מתברר, כי מר גיל סיפק לנתבעים חוות דעת בעניינים אישיים נוספים שלהם (פרוטוקול ע' 213 ש' 28 עד ע' 215 ש' 5). התנהלות נמשכת זו מעוררת חשש לעניין אישי של המומחה בתוצאות ההליך."

על פסק דין זה הוגש ערעור – ע"א 1056/06 ד"ר בר-און נ' רגבה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, (פורסם באתר "בן עזרא מתכננים ויועצים בע"מ" וב"נבו"), ערעור שנדחה.

בית המשפט המחוזי קבע כדלקמן:

בסעיף 4:

"לשיטתם, שגה בית המשפט אף בכך שפסל את עדותם של המומחה מטעמם, מר רפאל גיל, וכן את עדותו של המומחה מטעם בית המשפט, ד"ר אורי קורין."

בסעיף 14:

"משקרסה גירסת המערערים באשר להיקף הליקויים, אימץ בית-משפט קמא את גירסת המשיבה והערכותיה לעניין מהות הליקויים הנותרים ושוויים, ועליהן ביסס את החלטתו. לאור הודאת המשיבה בקיומם של ליקויים אלו ובחובתה לעשות לתיקונם, וכן לאור הפחתת ערך התיקונים מיתרת התמורה, לא נדרש בית המשפט לפרט מעבר לכך."

מומחה בעל ניסיון – לא תמיד חזקה עליו כי הוא גם למד דבר מהניסיון.

הדברים עולים בקנה אחד עם מה שלמדתי ממורי בטכניון, הפרופסור יצחק אלפן ז"ל, מהנדס יועץ בתחום הביסוס של מבנים, אשר קבע:

"האינטואיציה אינה תחליף לחישובים,

והניסיון אינו תחליף לידע."

וראה בתיק זה, גרסתו המקצועית של המומחה רב הניסיון רפי גיל - לא רק שלא התקבלה, אלא גם המומחה ספג ביקורת קשה על אופן עדותו – על אף שהעיד על עצמו כי הוא "בעל נסיון רב בחקירות בבתי משפט ובעמידה על דוכן העדים", קבע בית משפט השלום ואחריו בית המשפט המחוזי כי "גרסת המערערים באשר להיקף הליקויים" - קרסה.

יכול רצף לעסוק במקצועו עשרות שנים, וככל שאינו קשוב להוראות התקן 1555.3 החל על ביצוע עבודת הריצוף – עבודתו לא תצלח.

יכול שרברב לעסוק במקצועו עשרות שנים, וככל שלא יהיה קשוב להוראות למתקני תברואה – לא מן הנמנע שיימצאו פגמים ואי התאמות בעבודתו.

במנותק מהאירוע הנזכר לעיל אשר נפרש רק בחלקו בפסקי הדין, יובהר כי מהנדס מומחה המבלה את ימיו בבתי משפט, חייב להקפיד על יושרה, להימנע מזיופים של תקנים באמצעים טכניים – גראפיים, להימנע מהסתרת ליקויים באמצעות צילומים של מקום אחר מזה שבו נטען הליקוי, לומר אמת בעדותו, להבין את הנושא המקצועי ולהקפיד על נאמנות לכללי המקצוע ולמזמין.

ככל שלא יעשה כן, לא יסייעו לו עשרות שנות ניסיון.

טוען סינון...ajaxSpinner