תפריט חיפוש

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.

ידוע כי מומחה המתמנה מטעם בית המשפט, הוא שליחו של בית המשפט וחלות עליו נורמות התנהגות בהתאם למעמדו. כבר ארע כי מומחה מטעם בית המשפט לא השכיל להבין את מעמדו ובשל כך נפסל - מדובר בהחלטת נשיא בית משפט השלום בחיפה אורי קיטאי בש"א 6791/03 בתיק עיקרי 13470/02 ויינר יוסף ובלה נגד יובל הנדסה בע"מ, לא פורסמה, מובאת בספר "ליקויי בניה" מאת א' בן עזרא בהוצאת "בורסי" 2007 עמ' 302.

המומחה רונן שטרנברג קיבל כאמור את מינויו מבית המשפט, אך הפגין ידידות מופרזת כלפי המומחה שמטעם החברה הקבלנית הנתבעת ואף הגיע לאתר במכונית אחת עמו. בית המשפט לא קיבל בשוויון נפש ידידות זו, ופסק:

"על המומחה לנהוג בזהירות בהתנהלותו עם הצדדים. חוסר הפנייה בהתייחסותו, חייב גם להיראות."

"מומחה מטעם בית המשפט חייב ליהנות מאמונם של שני הצדדים ומשאמון זה נפגע, גם אם שלא בזדון או בכוונת העדפה, אין מנוס מהחלפתו."

מקרה דומה ארע בנסיבות אחרות בת"א 17519/04 בן עזרא אליהו ושושנה נגד סולל בונה בע"מ ואח'- תיק שהתנהל בבית משפט השלום בתל אביב אצל השופטת מארק-הורנצ'יק דליה. בתיק זה מונה המומחה צבי שפי, בהסכמת הצדדים, אלא שהמומחה לא גילה כי בעבר הרחוק - בשנים 1989 עד 1992 - הוא עבד כמהנדס בסולל בונה.

אמנם המהנדס עזב את עבודתו למעלה מתריסר שנים לפני מינויו האמור, אך היה עליו להודיע על עברו זה ויתכן כי לו היה מודיע על כך, לא היה כלל מתמנה והיו נחסכים עגמת נפש והליכי סרק מיותרים. בית המשפט פסק בהחלטתו בעניין בקשה לביטול המינוי:

"מסתבר מקורות חייו, כי הוא עבד בשנים 1989-1992 אצל הנתבעת מס' 3. מנימוקים אלה, יש לשחרר את המומחה הנכבד מתפקידו, על מנת שלא יהיה אבק של חשש למשוא פנים, נוכח קשריו האישיים של המומחה הנכבד עם הנתבעת מס' 3."

בית המשפט המחוזי בחיפה פסל את מינויו של המהנדס יעקב דובדבני כמומחה מטעמו בעקבות גילוי כי נתן חוות דעת לטובת צד לדיון ולא גילה זאת לבית המשפט. מדובר בהחלטה מנומקת של השופטת תמר נתנאל שרון בת"א 288-03-09 נציגות הבית המשותף חלמיש 8 חיפה נ' שיכון עובדים בע"מ.

בית משפט השלום בחדרה פסל את חוות דעתו של המומחה יעקב דובדבני לאחר שחוות דעתו ניתנה והוא אף ענה לשאלות הבהרה, וזאת מאותו הטעם כי המומחה לא גילה לצדדים כי נתן חוות דעת לטובת צד לדיון לצורך פעולה משפטית.

כאן המקום לציין כי רגישות זו לא תמיד מצויה בבית המשפט, וחבל.

הייתי נוכח במקרה בו בבית המחוזי בחיפה מונה מומחה [מיכאל רוזנפלד] מטעם בית המשפט [בתביעה זו שימשתי כמומחה מטעם הדיירים]. אף שהוכח כי מומחה בית המשפט הסתיר מבית המשפט כי הוא נתן חוות דעת מקצועיות לטובת הנתבעת העיקרית בתיק, חוות דעת שהדיון בה טרם תם במעמד המשפט הרלוונטי, בית המשפט לא מצא לנכון לבטל מינויו.

סופו של דבר, שבית המשפט אישר פסק דין יוצא דופן, בו נפסק לתובעים סכום כספי הגבוה - מעל פי מאה -מהסכום שנקבע על ידי מומחה בית המשפט, כפיצוי לגבי כל דירה... 

טוען סינון...ajaxSpinner