תפריט חיפוש

חוות דעת מומחה לא תכלול קביעות משפטיות

18 מרץ, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

חוות דעתו של מומחה אינה אמורה לכלול הכרעות משפטיות ובכך לכבול את בית המשפט לקונספציה משפטית שאולי היא שגויה, כי המומחה אינו משפטן ולא בזכות הידע המשפטי שלו הוא מונה לתפקידו כמומחה.

מומחים רבים שוגים בכך בהכללת פרטים משפטיים כחלק מחוות דעתם, בין באופן אקטיבי ובין באופן פסיבי. 

באופן אקטיבי, יש ומומחה קובע בחוות דעתו קביעה משפטית ומשתית עליה תיאוריה שלמה. אמנם המומחה חייב לעתים להשתמש בנתונים ובעובדות כמו גם בהחלטות שיפוטיות, אולם הוא לא מוסמך להכריע בסוגיות משפטיות.

באופן פסיבי, יש ומומחה בית המשפט נמנע מלהתייחס לטענה משפטית המועלית על ידי צד לדיון מתוך גישה כי טענה זו לא נכונה, ואז, הוא נמנע מלחוות את דעתו למקרה שהטענה בה מדובר היא כן נכונה.

במקרים קיצוניים, יכול בית המשפט לפסול חוות דעת בשל היותה חוות דעת משפטית במקום חוות דעת מקצועית, וכך נהג בית משפט השלום בתל אביב, בה"פ 200777/05 יובל בר דב נ' בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ, פדאור 329-49-06, ולהלן ציטוט:

1. טענת משפטית הנכללת בחוות דעת מומחה היא עדות סברה, ואין לקבלה (א.הרנון, דיני ראיות, חלק שני, עמ' 292; ד"ר א. בן עזרא, עדות מומחה, עמ' 13). מרביתה ככולה של חוות דעת המומחה הינה פרשנות משפטית ומיעוטה בלבד ניתן להגדרה כחוות דעת מומחה.

במקרה אחר, הביע בית המשפט הסתייגות מניתוח משפטי שערך מומחה בחוות דעתו, בטרם זיכה את התובעים בסכום של 60,000 ש"ח בגין אי ההתאמה של הגג לפרטי המפרט. להלן ציטוט מתוך ת"א 44514-05-15 כהן ואח' נ' י.ב. זיב נכסים וקבלנות בע"מ (השופט אבישי רובס, 14/02/2018) - סעיף 13 לפסק הדין:

בהתאם לחוות דעתו של המהנדס רפאל גיל, מומחה מטעם הנתבתע, הרי שהגג נבנה בהתאם להוראת המפרט והיתר הבנייה (חלק זה של חוות הדעת עמוס בטענות משפטיות שאינן בתחום מומחיותו של המהנדס). 

טוען סינון...ajaxSpinner