תפריט חיפוש

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?

מומחה צריך לחוות דעה מקצועית באופן אובייקטיבי, ולהשיב לשאלה ככל שהתשובות הן בגדר מומחיותו -

א. מהי העלות לבטל הליקוי הנטען, ככל שמדובר בליקוי.

ב. אם לא סביר לבטל את הליקוי - מהו שיעור ירידת הערך של הדירה בגלל קיומו של הליקוי.

השאלה הראשונה היא עניין למהנדס לענות בו, והשאלה השנייה נוגעת לתחומו של שמאי מקרקעין.

שתי שאלות אלו הן הערכת נזק ממוני.

לא שמאי מקרקעין ולא מהנדס או אדריכל - אלה אינם בעלי כישורים לקבוע שיעורו של פיצוי שאינו עלות ביצוע או ירידת ערך, ולהלן דברי השופט מ' שנהב בת"א 19207/97 דיין רפאל ותמר נגד דנגור בע"מ, בית משפט השלום בתל אביב, פורסם בפדאור:

באשר להמלצותיו האחרונות של המומחה, בגין שיעורי הפיצוי בעבור אי התאמות במידות בדירה ובגין שטחה של המרפסת, המלצות אלו נבחנו על ידי לנוכח התשתית הראייתית שבפני, והחלטתי שלא לקבלן כמות שהן. המלצות אלה, בניגוד להמלצותיו של המומחה הנוגעות למומחיותו המקצועית צריכות להיבחן באמות מידה משפטיות וראוי כי סבירותן תיבחן על ידי בית המשפט.

המומחה שזכה לביקורת זו הוא מהנדס הבניין ושמאי המקרקעין אלפרד אירני, אשר מונה על ידי בית המשפט, וכאמור בפסק הדין, חרג מתחום מינויו ומתחום מומחיותו.הגדיל לעשות המומחה י' דימנט, אשר בגדר הסכמתו להרצות בפני קהל מקצועי [בין היתר בלשכת המהנדסים והאדריכלים] הוא גם מלמד מומחים אחרים את דרכו, בקבעו פיצויים כיד דמיונו הפורה, דבר שכמובן לא מתקבל על ידי בית המשפט.

להלן ציטוט מתוך ת"א 5343/96 ליבוביץ נגד מילבר בע"מ, בית משפט השלום בחדרה, שופטת: דיאנה סלע, לא פורסם:

ככלל, אני מעדיפה את חוות דעתו של המומחה מטעם התובעים על פני חוות הדעת של המומחה מטעם הנתבעת, אשר הקל ראש בליקויים, לא הציע פתרונות לתיקונם, והציע פיצוי סמלי בגינם.

דוגמא אופינית בדבר הפיצוי הסמלי שהציע מהנדס הקבלן מר דימנט, משמצא ואישר קיומה של אי התאמה בהתקנת ארגזי התריסים בדירה - היא קציבת שיעורו של פיצוי בסכום של שקל אחד...

מיותר לציין כי הדבר נדחה על ידי בית המשפט.

טוען סינון...ajaxSpinner