תפריט חיפוש

קיצוניות בביטול ליקויי בניה

20 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים הנוקטים בעמדות קיצוניות לטובת קבלן, פוגעים באיכות הבניה בארץ ובסופו של יום גם פוגעים בקבלן - משלם שכרם, שחי תקופת-מה באשליות מתוקות עד למפח נפש מר.

בתחום ליקויי הבניה, קיימת תופעה מדאיגה של גישה פולמוסית אל פרטי בניין פגומים, והכשרתם על סמך פלפולים, כאילו מדובר בסוגיה תלמודית ולא בפרט לביצוע.

המומחים הנוקטים בדרך זו, אינם מתפקדים כמהנדסים, אלא כמגשרים, וכמגשרים - הם מסתייעים בכלים אחרים שלא מקובלים כלל בתכנון ובבניה.

מדובר בשורה ארוכה של מומחים שעיקר התמחותם היא ביטול ליקויים והכחשה של פגמים בבניה.

כשמומחה מקטגוריה זו יראה סדק בבניין שהוא מעיד על שקיעת ביסוס בוודאות, וסדק נוסף בכיוון התומך במסקנה כי הביסוס שוקע - הוא ימהר למדוד את עובי הסדק, וישווה את עובי הסדק ל"סיווג תקני" של הסדק כפי שמופיע בטבלה בתקן 940 - תוך התעלמות מעיקר הבעיה, והימנעות מבדיקת הקשר בין כיווני הסדקים לבין שקיעת הביסוס.

כשמומחה מקטגוריה זו יגלה אדן חלון שהוא קצר מהדרוש בביצוע תקין, ולכן חודרים דרך אדן החלון מים לדירה - הוא לא יסיק כי צריך להחליף את אדן החלון באדן הבנוי כראוי, לפי כללי המקצוע ההנדסיים, אלא יטען כי התקן - בו מדובר - מיושן, וכי המפרט הבינמשרדי - חסר תוקף, מבלי להתמודד כלל עם הבעיה ההנדסית.

מומחים אלו, חביבי הקבלנים, לא תמיד תורמים תרומה לנותני שכרם ולפעמים אפילו פוגעים בהם.

הפגיעה היא בכמה כיוונים:

יש להניח כי יזמי הבניה וקבלני הבניין מעוניינים לבנות באיכות גבוהה ולספק לציבור הרחב דירות ראויות, תקינות, ללא חדירת רטיבות וללא סדקים ושברים. מומחים אלו - הנמנים על שורת המומחים שדרכם והתמחותם היא בביטול הליקויים - לא תורמים דבר לאיכות הבניה.כשמוכח בבית המשפט כי המומחים הללו הכחישו באופן שיטתי את הליקויים, ממילא חוות דעתם כבר לא רלוונטית, וכל מה שנותר זה לבדוק את הליקויים מול חוות דעת מומחה התביעה ומול חוות דעת מומחה בית המשפט.

כאשר מומחה משורות אלו מתמנה כמומחה מטעם בית המשפט - הוא ממשיך בדרכו ומוציא תחת ידו חוות דעת מקצועיות כאילו הוא מטעם הקבלן...

כאשר בסופו של יום חוות דעת קיצוניות מסוג זה לא מתקבלות - נותר הקבלן עם מפח נפש וציפיותיו לא מתגשמות. לחילופין, הקבלן חי באשליות, ומנותק מהמציאות.

דוגמא לכך אפשר לראות בת"א 22771/98 חיים משה ואח' נ' אפריקה ישראל בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופט: סגן נשיא אהוד רקם.

מומחה הדיירים היה המהנדס אביגדור פורת. מומחה הקבלן היה המהנדס רפאל גיל. מומחית בית המשפט הייתה פנינה נוי.

עלויות התיקונים לפי א' פורת: 34,000 ₪.

עלויות התיקונים לפי ר' גיל: 5,300 ₪.

עלויות התיקונים לפי פ' נוי: 30,392 ₪.

לאמור, חוות דעתו של המהנדס רפאל גיל מטעם הקבלן עמדה על סכום קטן פי 6.4 מחוו"ד מומחה התובעים  ופי 5.7 מקביעת מומחית בית המשפט.

טוען סינון...ajaxSpinner