תפריט חיפוש

דלתות בחדרים רטובים והתחכמות מומחים

11 אפריל, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם אמור דייר להקפיד על דלת בחדר רחצה שלא תבוא במגע עם מים, כהוראת היצרן, או פשוט לבחור/לקבל דלת אחרת, אטומה ומשופרת?

התקן הישראלי 23 בחלקיו השונים, מתייחס לדלתות עץ, ויש בו הגדרות לסוגי דלתות שונים וביניהם נכלל סוג של דלת אטומה אשר בעקבות תכונותיה מתאימה לשמש דלת בחדרים רטובים בדירה. חדרים רטובים - לא מוגדרים בתקנות או בתקנים, אך ברור לכל כי מדובר בחדרים בהם יש מערכות של מים כגון חדרי רחצה, חדר כביסה, וחדר בו מותקן כיור ואפילו רק אסלה. הטעם לכך הוא שבחדרים אלו ייתכן מגע עם מים. הקריטריון הוא סוגי הצנרת העובדים בחדר וסוגי אביזרי הקצה - מקלחת, ברז מים, ניקוזי דלוחין, כיור, אסלה.

אחת החברות הידועות בתחום ייצור דלתות, מוצאת לנכון להטביע על הדלתות שאינן מיועדות לחדרים רטובים פתקית בנוסח כדלקמן:

כדי להבטיח את התקינות והאחריות של הדלת והמשקוף, יש למנוע מגע ישיר עם מים.

לגבי ניסוח זה - שתי הערות, אחת לחיוב ואחת לשלילה.

ההערה לחיוב: מדובר בגילוי נאות הבא למנוע מהמשתמש לעשות נזק מיותר למוצר.

הערה לשלילה: המשקוף הוא הרכיב העליון של מלבן הדלת. הרכיבים האנכיים מכונים מזוזות, והרכיב התחתון - מפתן. נעשה שימוש לא נכון במונח "משקוף" במקום: "מלבן".

מומחים המתמנים על ידי בתי המשפט, מוצאים לנכון לאשר דלתות רגילות כדלתות בחדרים רטובים, כולל גם דלתות עם הטבעת פתקית כנ"ל.

התירוצים של המומחים הללו להכשיר דלתות שלא מתאימות למגע עם מים כדלתות בחדרים רטובים הם מגוונים ויצירתיים, ולהלן כמה דוגמאות:

א. ההוראה של היצרן כי "צריך למנוע מגע עם מים", אינה מניעת התקנה של דלת רגילה בחדר רטוב, אלא שכאשר מתקינים דלת רגילה בחדר רטוב - יש להיזהר ולמנוע מגע עם מים.

ב. כל עוד לא מזהים ליקוי או פגם כלשהו בדלת, אין ליקוי.

ג. כוונת האזהרה של היצרן היא שצריך להימנע מלהתקים את הדלתות במטבחים ציבוריים, בבריכות שחיה, בבריכות דגים ובמקוואות, אך לא מדובר בדירות מגורים.

אין לקבל טענות אלו.

ראה גם דברי השופט אבישי רובס בת"א 60577-11-15 ארדיטי ואח' נ' נאות חן הגורן בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, פסק דין מיום 12.02.2019, להלן ציטוט רלוונטי:

דלתות בחדרים רטובים (סעיף 12 בחוות הדעת)

24. הדלתות בחדרי השירות הרטובים בדירת התובעים עשויות עץ. על גבי הדלתות מוטבעת אזהרת היצרן לפיה "מוצר זה יצא ממפעלנו במצב תקין. כדי להבטיח את התקינות והאחריות של הדלת והמשקוף, יש למנוע מגע ישיר עם מים. דלתות חמדיה בע"מ". נראה כי הדברים מדברים בעד עצמם ומלכתחילה לא היה מקום להתקין דלתות מעין אלו בחדרי הרחצה. על פי מכתבה של היועצת המשפטית של חברת דלתות חמדיה מטעם הנתבעת, אין מניעה להתקין את הדלתות בחדרי הרחצה, כל עוד אין מגע ישיר בין המים לדלת. אלא, שמטבע הדברים, בחדרי הרחצה באות הדלתות במגע ישיר עם מים, בין אם במגע עם ידיים רטובות, התזת מים או אדי המים החמים של המקלחת ואין זה סביר להטיל על הדיירים למנוע מגע עם מים בחדרי הרחצה.

25. אני מקבל, אפוא, את טענת התובעים ומחייב את הנתבעות בעלות של החלפת דלתות החדרים הרטובים בסך של 4200 ₪, בצירוף מע"מ ופיקוח, בהתאם לתשובתו של המומחה ברלינר לשאלות ההבהרה.