תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 205 תוצאות לחיפוש שבוצע

שטח דירה המתאימה לתוכנית המכר

3 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שטח הדירה חייב להיות רשום במסמכי המכר במפורש ואין להסתמך על כך שיש התאמה במידות בין התוכניות לבין המציאות. אין לצפות מהדייר שיחשב את השטח של הדירה מתוך מידות שבתוכניות.
מסתור כביסה [באתר 3] | פרוזדור [באתר 27] | מכשול [באתר 34] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | רוחב [באתר 60] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

בנייני דריינוף בבית אל

1 אוגוסט, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יממה אחת אחרי הריסת בנייני דריינוף – הספיקה כדי לירות את אבן הפינה של בנייני דריינוף החדשים, ותחת ההריסות – יוקמו בנייני מגורים חדשים בהיקף יותר משמעותי.
ועדה מקומית [באתר 68] | אורך [באתר 98] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

11 יולי, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | משלי [באתר 51] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

סחבת במשרדי הוועדה המקומית בין לפני תיקון 101 לחוק, ביו לאחריו

30 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעת לעת נחשפת עוד סדרת טרטורים של אזרחים הנזקקים לקבל שירותי רישוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, וזאת, גם לפני וגם אחרי 1.08.2014 – המועד בו נכנס לתוקף התיקון מספר 101 לחוק תיקון לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, שמטרתו ועניינו מאבק נגד הבירוקרטיה בוועדות אלו.
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | ועדת ערר [באתר 31] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | מכשול [באתר 34] | שטח [באתר 264] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

בירוקרטיה בפעילותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

15 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה עושות מלאכת קודש במתן שירות חיוני ולעתים מחויב המציאות לציבור – אך ביחד עם זאת, במתן שירות חשוב זה, רבה הבירוקרטיה ורב התסכול של מבקשי ההיתרים.
חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית היתר [באתר 14] | היתר בנייה [באתר 30] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

שאלות התשה

27 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, בתיק בסטקר נ' אופק בטן בע"מ, מנע בהחלטה מתאימה הארכת הדיון באמצעות הצגת שאלון מנופח לתובעים על ידי הנתבעת והשחתת זמנו היקר של בית המשפט
אתיקה [באתר 45] | רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 389] | אורך [באתר 98] | יסודות [באתר 182] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ערר 334/14 רוני ושושנה שעיבי נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

14 מאי, 2015 |
ועדת ערר מחוזית
ועדת ערר [באתר 31] | אדריכל [באתר 126] | שטח [באתר 264] | ערר [באתר 43] | החלטה [באתר 205]

תביעות רכוש משותף בבית משותף

21 אפריל, 2015 |
עו"ד ענת כהן
בתביעות רכוש משותף בבית משותף קבעה הפסיקה אבחנה בין תביעות לביצוע בעין של תיקונים של הרכוש המשותף על ידי הקבלן, לבין תביעות לקבלת פיצויים מאת הקבלן שיאפשרו את ביצוע התיקונים על ידי קבלן אחר. האבחנה מתייחסת לשאלת זהות התובע, ועד הבית לעומת כלל הדיירים בבית המשותף.

דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | ועד הבית [באתר 11] | החלטה [באתר 205]

נשיאת נטל שכר טרחת מומחה בית המשפט

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשלב ממוקדם של ההליך המשפטי, בטרם ידוע האם התביעה מוצדקת או שמא ההגנה היא הראויה ובסופו של יום תגבר על טענות התביעה – יש היגיון בחלוקת שכר טרחתו של מומחה בית המשפט על הצדדים שווה בשווה.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | אוורור [באתר 46] | דירה [באתר 389] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 23076-12-12 נציגות הבית המשותף ואח' נ' שכטמן ושות' חברה לבניין ופתוח בע"מ ואח'

11 מרץ, 2015 |
בית המשפט המחוזי
ריצוף וחיפוי [באתר 126] | אדריכל [באתר 126] | בית משותף [באתר 52] | ועד הבית [באתר 11] | תחזוקה [באתר 22] | פסילת מומחה [באתר 23] | מינוי מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 205]

שימור מבנים

10 פברואר, 2015 |
אדריכלית שירה בן עזרא
בכל רגע ורגע אוצרו הכולל של האדם הוא מה שיש לו באותו הרגע, בתוספת כל עברו על פי מיטב זכרונו. כך גם אוצרו הלאומי של קהילה, של עם: ללא העבר, מצטמצמים אוצרותיו של עם לנכסים רגעיים בני חלוף. אוצרות העבר בונים את אופיו של העם ומתווים את דרכו לעתיד, והם ראויים לשימור לדורות הבאים. מדובר באוצרות אדריכליים, ארכיאולוגיים, היסטוריים, תרבותיים, דתיים ולאומיים, היוצרים מקומות בעלי זהות, ויוצרים לבני האדם את תחושת השייכות אליהם.
רום ושלח [באתר 271] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מחוזית [באתר 11] | אדריכל [באתר 126] | תכנית מתאר [באתר 22] | שטח [באתר 264] | ערר [באתר 43] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

וועדת ערר לא רשאית לשנות עמדתה מבלי שקרה שינוי בשטח

1 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא יתכן שמוסדות תכנון יתנו יד לבעל-דין, שאינו פועל בהתאם להסכמה אליה הגיע, ואשר בנוסף לכך מבצע בנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 188] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | דירה [באתר 389] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 264] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | ערר [באתר 43] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

הימנעות ממתן שירות

23 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ככל שייתפש מומחה מטעם בית המשפט מעלים יחסים שהיו לו בעבר עם צד לדיון – תיפסל חוות דעתו (גם אם כבר הוכנה), וייפגע מעמדו המקצועי, לרבות פגיעה בפרהסיה עקב פסק דין או החלטה שיפוטית, שמתפרסמים במאגרים משפטיים וכלליים, או בעקבות מאמרים וספרים שנכתבים.
מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

סיווג רמת הנזק למבנה על פי מידת הסדיקה

19 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקן ישראלי 940 חלק 1 טבלה א-1, קיימת לכאורה דרך לסיווג רמת הנזק למבנה על פי בחינת עובי הסדק, ועל אף ההסתייגויות הכלולות בטבלה כגון זו – "הטבלה אינה פוטרת את המהנדס מהערכת נזק הנובע מגורמים שאינם תלויים בביסוס המבנה", וכן "הסיווג צריך להיות מלווה בהפעלת שיקול דעת הנדסי לאפשרות התפתחותו של הנזק. לפי הצורך יחליט המהנדס על עריכת מעקב אחר הסדקים למשך זמן סביר, בדרך כלל שנתיים" – עדיין הטבלה חדרה לתודעה של מהנדסים ומומחים כאמת מידה לבחינת סדקים.
רום ושלח [באתר 271] | תקן ישראלי [באתר 40] | מהנדס [באתר 330] | תקן ישראלי [באתר 45] | שטח [באתר 264] | סדקים [באתר 61] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

ייחוד פעולות בתכנון עירוני

23 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מוזר ותמוה מדוע לא הוסדר עד כה נושא הרישוי וייחוד הפעולות למתכנני ערים, ובתחום זה בוחשים בעלי מקצוע שונים בהתאם להחלטות אקראיות ומקריות של רשויות הרישוי מבלי שיהיו בתחום זה חוק ותקנות.
רום ושלח [באתר 271] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | תכנית היתר [באתר 14] | תכנית מתאר [באתר 22] | תכנית בינוי [באתר 3] | שטח [באתר 264] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 25] | רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | דירה [באתר 389] | רטיבות [באתר 100] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 14751-03-09 שרביב נ' שכטר

28 ספטמבר, 2014 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | החלטה [באתר 205]

ע"א 3703-09-13 עה"מ חיים כהן נ' רנה איבגי

8 דצמבר, 2013 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 188] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | ערר [באתר 43] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 47120-12-11 קורי ואח' נ' פרוכטר ואח'

17 אפריל, 2013 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 330] | מינוי מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 205]

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.
ערעור [באתר 188] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

כולם חברים כולם

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החלטת ההחלטה על המשך ישיבתו של בית משפט, כאשר השופט ידידו של מומחה צד לדיון, או העברת הסכסוך לשופט אחר - אינה צריכה להגיע לפתחו של צד לדיון, אלא להתקבל על ידי בית המשפט עצמו, מיוזמתו, על פי ידיעותיו, על פי צו מצפונו ועל אחריותו.
מומחה צד לדיון [באתר 98] | גובה [באתר 155] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ערר 2/12 נסי צור נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ

3 דצמבר, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | אדריכל [באתר 126] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | שטח [באתר 264] | בית משותף [באתר 52] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

הנאחזים בקרנות המזבח

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומלץ לבדוק האם המומחה העומד להתמנות מטעם בית המשפט - הוא באמת מומחה בתחום המינוי. לעתים בית המשפט ממנה מומחה לנושאי יציבות - מהנדס, שכלל לא עוסק ולא כשיר לעסוק בכך [לא מתכנן מבנים כלל], אלא הוא רק רשום פורמאלית במדור המתאים ברשם המהנדסים מבלי שעשה סטאג' בתחום - אלא ... בתחום אחר.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מהנדס [באתר 330] | מומחה מוסכם [באתר 17] | תקרה [באתר 25] | מינוי מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 205]

ת"א 743-08-08 בסטקאר ואח' נ' אופק בטאן בניה וייזום (1998) בע"מ ואח'

12 יולי, 2012 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

שאלה מוסרית הגדולה מבית המשפט

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם ישיבה בכס השיפוט כמה שנים מכשירה את היושב שם להבין יותר מאחר מה ראוי ומה אסור?!
ערעור [באתר 188] | מהנדס [באתר 330] | החלטה [באתר 205]

בריונות ומומחיות

15 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בריון איים על עמיתו בהחטפת סטירה, ובאותו הרגע הבדיקה הופסקה כי המומחה המאוים נטש את המקום כדי להגיש תלונה במשטרת ישראל וקבילה ברשם המהנדסים.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

ת"א 16857-08-11 וירצברגר נ' שרביב בע"מ

13 יוני, 2012
דירה [באתר 389] | החלטה [באתר 205]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 271] | מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | תכנית מתאר [באתר 22] | מרחב מוגן [באתר 14] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | קורות [באתר 227] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

ערר 314/11 ראובן שלום נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית ואח'

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | חוק התכנון והבנייה [באתר 41] | ועדה מקומית [באתר 68] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | קו בניין [באתר 8] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | החלטה [באתר 205]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 271] | חלון [באתר 124] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | ועדה מקומית [באתר 68] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | בית משותף [באתר 52] | היתר בנייה [באתר 30] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | רום ושלח [באתר 271] | אי התאמה [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 40] | ועדה מקומית [באתר 68] | תקן ישראלי [באתר 45] | דירה [באתר 389] | רוחב [באתר 60] | גובה [באתר 155] | מידות [באתר 87] | עמודים [באתר 174] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

ת"א 22958-06-10 אבי טורג'מן חברה לבנין בע"מ ואח' נ' עתיד חדש לשרותי אנוש בע"מ ואח'

6 מרץ, 2012 |
בית משפט השלום
אדריכל [באתר 126] | מינוי מומחה [באתר 26] | החלטה [באתר 205]

ת"א 34358-02-11 משה בדוש נ' מיכאל קרבצ'יק ואח'

12 פברואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | גינה [באתר 29] | החלטה [באתר 205]

ת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן

4 ינואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 61] | רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | מינוי מומחה [באתר 26] | יסודות [באתר 182] | החלטה [באתר 205]

ערבות לקיום צו הריסה אינה חוקית

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר הוועדה רוצה ביקרו של אזרח - יוצבו כתנאי היתר תנאים סבירים ובני השגה, ואילו כאשר הוועדה אינה חפצה ביקרו - היא תמצא את הדרך להערמת תנאים מן הגורן ומן היקב, תנאים שקשה עד בלתי אפשרי למלאם, ומכל מקום - מילויים אורך זמן רב, המנוצל ע"י המח' המשפטית להוציא צו הריסה ואף לבצעו...
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדה מחוזית [באתר 11] | תכנית היתר [באתר 14] | אורך [באתר 98] | גובה [באתר 155] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

סוגיות בקביעת חוזק חיפויי האבן

21 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת התאמת חיפויי האבן הטבעית להוראות התקנים, מושם דגש על ממוצע המדגם ועל סף גבולי, מבלי שתהיה התייחסות לסטיית התקן (מידת הפיזור).
רום ושלח [באתר 271] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 264] | חידות [באתר 76] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

הסתה או ביקורת?

2 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיטתו של אהרן ברק להעלות את עליונות בית המשפט העליון מעל כל מה שזז - יוצרת דיקטטורה ופוגעת באושיות הדמוקרטיה, והדיקטטורה היא של צוות מצומצם שבראשו אדם אחד, והוא - בית המשפט העליון, שהכול בפניו שפיט.
שברים [באתר 74] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

בנייה ללא היתר – לא תשפיע על שיקולי הוועדה

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באה להחליט החלטה האם לאשר מבנה בלתי חוקי או לדחות את הבקשה לאישורו ובכך להכשיר את הדרך להריסתו, היא עלולה להתחשב במצב העובדתי של עצם הבנייה ללא היתר ובניגוד לדין, ובהשלכות של ההימנעות מלאשר את מה שכבר עומד על תילו.
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | שטח [באתר 264] | שיקולי הוועדה [באתר 14] | ערר [באתר 43] | החלטה [באתר 205]

וועדה מקומית לתכנון ולבנייה מול האזרח

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט העליון קבע כי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מנועה מלקחת ערבות ממי שמגיש בקשה להיתר בנייה, כשמטרתה של ערבות זו היא להבטיח קיום תנאי ההיתר, וזאת (בין היתר) מפני שהבסיס לדרישת ערבות מסוג זה הינו העמדת האזרח כעבריין בפוטנציה.
אינטרס ציבורי [באתר 4] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 98] | היתר בנייה [באתר 30] | ערר [באתר 43] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205]

המהנדס כקונסטרוקטור

1 ספטמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך - החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מהנדס [באתר 330] | פסילת מומחה [באתר 23] | החלטה [באתר 205]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 271] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 72] | חוק המקרקעין [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | חניה [באתר 37] | דירה [באתר 389] | חצר [באתר 33] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 264] | מידות [באתר 87] | בית משותף [באתר 52] | רכוש משותף [באתר 37] | חידות [באתר 76] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

תקן חניה – מגביל את מספר הדירות

13 יולי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אם אין אפשרות לבצע חניות במספר כנדרש בתקן החניה - יופחת מספרן של הדירות, כך שתהיה התאמה לתקן חניה.
אי התאמה [באתר 113] | ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | חניה [באתר 37] | ערר [באתר 43] | החלטה [באתר 205]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 188] | תקופת אחריות [באתר 17] | רום ושלח [באתר 271] | חוק המכר (דירות) [באתר 97] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 389] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 76] | עמודים [באתר 174] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

זכות הקבלן לבצע תיקונים – יתרון לקונה ובעיה למוכר

26 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים קרובות, כאשר צד לדיון החש עצמו נפגע מפסק הדין ומחליט על הגשת ערעור לערכאה גבוהה, ככל שפסק הדין יותר גרוע, לדעת הצד שחש נפגע - כן ייטב, כי מלאכתו בערעור תהיה יותר קלה, טיעוניו יותר משכנעים, וסיכוייו יותר גבוהים.
ערעור [באתר 188] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | מומחה צד לדיון [באתר 98] | ריצוף וחיפוי [באתר 126] | גובה [באתר 155] | קורות [באתר 227] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205]

ת"א 1753/05, ת"א 2078/05 כהן נ' פסגות

2 יוני, 2011 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 271] | מהנדס [באתר 330] | הרחבת חזית [באתר 8] | גובה [באתר 155] | שער [באתר 52] | משלי [באתר 51] | החלטה [באתר 205]

סוגיות משפטיות מפי מהנדס שאינו משפטן

17 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לעתים צריך המומחה להלך על חבל דק שבין התחום ההנדסי לבין התחום המשפטי, דבר לא פשוט עקב שילובם זה בזה של שני תחומים אלו. מצד אחד, הידע המשפטי אינו מוגבל ואינו ממודר ומומחה חייב לדעת את אשר הוא טוען. מצד שני, המומחה לא הופך למשפטן ובית המשפט אף כאשר מקבל את חוות דעתו או אפילו מזמינה - לא יתייחס אליו כאל משפטן. צד שלישי, בית המשפט צריך להיות קשוב לכל הטענות ולבדקן, כולל הנגועות בהשקה לתחום המשפטי.
ועדת ערר [באתר 31] | מהנדס [באתר 330] | דירה [באתר 389] | שטח [באתר 264] | גובה [באתר 155] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 14] | ערר [באתר 43] | יסודות [באתר 182] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | פסק דין [באתר 367] | החלטה [באתר 205] | מדרגות [באתר 77]

ערר 26/10 אלברט אסבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

5 מאי, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
ועדה מקומית [באתר 68] | ועדת ערר [באתר 31] | אורך [באתר 98] | שטח [באתר 264] | ערר [באתר 43] | עמודים [באתר 174] | החלטה [באתר 205]

הסתייגויות מחוות דעת מומחה בית המשפט, והקשר הדברים

10 פברואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה בית המשפט משפיע על פסק הדין - בכך אין ספק. אין הדבר אמור להרפות ידיו של צד לדיון הנפגע מגישה זו, וראוי כי בית המשפט לא יכניס את עצמו לתוך סד שעלול לעוות אחר כך את פסק הדין.
שאלות הבהרה [באתר 61] | מומחה ביהמ"ש [באתר 182] | חלון [באתר 124] | קורות [באתר 227] | גדר [באתר 188] | החלטה [באתר 205]

אין להתנות גישור

28 ינואר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ניסיון של קבלן לכפות גישור באמצעות הכללת סעיף בהסכם המכר לפיו הצדדים מסכימים מראש לגישור - נכשל ונפסל, בשל היותו של הליך הגישור אפשרי רק במקרה של הסכמה הדדית, ואילו מיצוי הדין - עניינו בבירורים משפטיים של נושאים שבמחלוקת ולא בפשרה על פרשנות של חוק ותקנות בנייה.
חוק המכר (דירות) [באתר 97] | דירה [באתר 389] | החלטה [באתר 205]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner