תפריט חיפוש

התערבות בית המשפט בחומרי החקירה

15 דצמבר, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

במשפט נתניהו בתיק 4000 – בית המשפט חרג מהדרך הנאותה ואפשר הכללת ראיות שלא היו בתיק מראש.
במבחן ההיגיון, הפעולה היטיבה עם צד לדיון, ואפשרה לפרקליטות לצאת מהטענה שלא ייחסה חשיבות לחומרים החדשים, כאילו מדובר בצוות טירון, ולא בצוות מקצועי, שכל מעשיו וכל החלטותיו - שקולים ומחושבים.

מבוא

החלטת בית המשפט, לבצע הפסקה של הדיונים בתיק 4000 כדי לאפשר לצדדים לנבור בחומרי חקירה חדשים-נוספים [מתוך הטלפון הסלולרי של העד אילן ישועה והדואר האלקטרוני שלו], במטרה לאפשר הוכחה כי הסיקור בכלי התקשורת לא היה רק לטובת ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא גם לטובת אישים אחרים בפוליטיקה הישראלית – היא החלטה שאינה ראויה, ויש בה אבק של התערבות בית המשפט בהליכים שעניינם היה צריך להיות של הצדדים לדיון בלבד.

אם אכן התרשלה הפרקליטות, היה צריך להשאירה במצב זה, ברשלנותה לתפארת.

התעלמות או העלמה?!

ככל שהפרקליטות החליטה להתעלם מהראיות הנוספות, אין בכך התעלמות, אלא העלמה מכוונת, המעידה על חתירה למטרה שסומנה מראש.

לכאורה, החלטה זו היא "לטובת" ההגנה, כי כך ההגנה תקבל הזדמנות להוכיח כי לא היה סיקור אוהד רק לראש הממשלה, אלא שזו דרכה של עיתונות.

כך גם סברו, אולי, הפרקליטים של ראש הממשלה.

המציאות המשפטית אחרת:

מהעדויות בתיק, ומהתירוצים הכושלים של הפרקליטות, כבר היה ברור בטרם איסוף החומרים [שלא צורפו לכתב האישום] – כי היו בנמצא חומרים המתייחסים לאישי ציבור אחרים - זולת נתניהו,  וכי לא הייתה עדיפות בסיקור אוהד לנתניהו על פני אישים אחרים במעמד פוליטי מקביל.  חומרים אלו הוסתרו בכוונת מכוון, כי אי אפשר לעיין בחומר באופן סלקטיבי – אך אפשר לבחור כל מה שמשרת את המטרה  - באופן סלקטיבי.

תירוצים כושלים

בית המשפט היה יכול, והיה גם צריך, להגיע למסקנה זו, לאור התירוצים של הפרקליטות, כאילו לא ייחסה לחומרים הנוספים חשיבות.

בית המשפט מצופה שלא לקבל תירוצים מסוג זה, אלא להסיק כי מדובר בפעולה מושכלת ומכוונת של מיטב המוחות בפרקליטות, אשר מטרתה שקופה – איסוף מכוון של חומרים רק נגד נתניהו כדי להפלילו, דבר הנמצא במקום רחוק מן האובייקטיביות הנדרשת מהפרקליטות, כנציגת המדינה.

לאור המצב כמתואר, היה מתבקש זיכוי.

מה שנראה ממבט ראשון מתן הזדמנות להגנה בניסיונה להוכיח את טענותיה – מתברר כהליך המטשטש את הכוונות של הפרקליטות בתיק 4000, ומכהה את חדות הדיון. נקודות זכות חשובות, ואולי גם מכריעות, בוזבזו בקלות דעת.

בית המשפט היה צריך שלא להתערב בסוגיית הראיות החדשות, להפנים ולתת לכך ביטוי בפסק הדין. 

טוען סינון...ajaxSpinner