תפריט חיפוש

חוות דעת של מומחה - לעולם לא תגלוש לתחום המשפטי

18 אפריל, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

להלן החלטה של השופט אטדגי יונה מבית משפט השלום בתל אביב, ה"פ 200777/05 יובל בר דב נ' בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ, מיום 19.10.2006, בעניין שבכותרת:

"1. טענת משפטית הנכללת בחוות דעת מומחה היא עדות סברה, ואין לקבלה (א. הרנון, דיני ראיות, חלק שני, עמ' 292; ד"ר א. בן עזרא, עדות מומחה, עמ' 13). מרביתה ככולה של חוות דעת המומחה הינה פרשנות משפטית ומיעוטה בלבד ניתן להגדרה כחוות דעת מומחה.

חוות דעתה של גב' שורמן אינה מתקבלת.

ניתנת בזה הזדמנות שלישית למבקש להמציא חוות דעת מומחה, שאכן תהווה חוות דעת שבמומחיות בלבד, ללא ניתוח ופרשנות משפטיים.

כמובן, שאין למבקש כל מניעה להעזר בדעתה ובידיעותיה המשפטיות של המומחית בשלב הסיכומים ובמסגרתם, אולם אלה אינם יכולים להוות חלק מחוות דעת שבמומחיות."

[פורסם בפדאור 06 (49) 329].

ככל שהמומחה מונה כדי לחוות דעה בתחום מסוים, יחווה המומחה דעה בתחום שנקבע, ויימנע מלגלוש לתחום המשפטי.

יש למחוק את החלקים בחוות הדעת שהם בבחינת פרשנות משפטית, ולהשאיר את החלטת ההחלטות המשפטיות לבית המשפט.

לעתים, מחיקה כזו תגרום לביטול עיקרי חוות הדעת, ואז יהיה צורך לפסול את חוות הדעת, במתכונתה הכוללת פירושים משפטיים.

מעבר לכך, משנפל פגם מסוג זה בחוות הדעת, בית המשפט יכול לשקול, שמא ראוי בכל מקרה לפסול את חוות הדעת בשל  הפגם היסודי שנכלל בתוכה.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner