תפריט חיפוש

פלט מחשב אינו חישוב סטטי

17 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

פלט מחשב, אינו תחליף לחישוב סטטי. יש וועדות מקומיות לתכנון ולבניה, אשר לא בודקות מה נכלל ב"חישוב הסטטי" של הבניין, ומסתפקות בכל מה שמתקבל, ללא אבחנה. במסגרת זו, ובאווירה זו, מתכננים לא מעטים מגישים במקום חישוב סטטי כפי שנדרש להכין על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, "חלק ה': שלד הבניין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבניין" הדן בכך, פלט של מחשב.

לרוב פלט המחשב צבוע בצבעים מרהיבים ולרוב לא ניתן כלל לפיענוח - ואפילו לקריאה אינו ניתן, כי האותיות (הלועזיות בדרך כלל) זעירות ביותר.

בכל מקרה, אין בשום פלט של מחשב המתיימר להוות חישוב סטטי, מענה לכל התנאים המנויים בתקנות - פירוט העומסים הפועלים על המבנה, תהליך החישוב - קביעת מקדם הבטיחות על פי התקן הישראלי, נוסחאות החישוב אשר נעשה בהן שימוש, שיטת החישוב, ועוד נתונים חיוניים שלא נמצאים בפלט מחשב.

החישוב הסטטי צריך להיות מושתת על דו"ח קרקע, ודו"ח קרקע צריך להיות מבוסס על קידוחי ניסיון במגרש בו מבוצעת הבניה. כל זה - לא כלול בפלט מחשב, המוצג כחישוב סטטי.

פלט מחשב יכול להיות נספח לחישוב סטטי - אך הוא אינו החישוב עצמו. מה שנסתר בפלט המחשב, צריך להיות גלוי וברור בחישוב הסטטי.

פלט המחשב אמור לסייע בהבנת החישוב הסטטי, ולא להיות במקומו.

כבר ראיתי פלט מחשב שהוגש כאילו הוא חישוב סטטי, אך מניתוח הנתונים הסתבר כי הבסיס ל"חישוב" לא שייך כלל לבניין הנבדק -

א. פלט המחשב לא כלל שום התייחסות לביסוס.

ב. פלט המחשב התייחס למודל בן 2 קומות, בעוד שהבניין המתוכנן הוא בן קומות...

בעקבות היתקלות עם מסמך זה, שהוא מרשים ביותר, אשר הוגש צבעוני ועם כותרת מרשימה הכוללת חברת מהנדסים מכובדת והסתמכות על תכנה ראויה, נכתבו דברים אלו.

לו היו נשענים על החישוב הסטטי שהוגש - התוצאה הייתה עגומה.

יש להניח כי בהכנת תכניות הקונסטרוקציה, המתכנן התנתק מאותו פלט מחשב, וערך חישוב סטטי אמתי, המותאם לבניין המתוכנן - חישוב סטטי על פי הכללים שלמדנו באקדמיה - חישוב סטטי שלא הוגש.

טוען סינון...ajaxSpinner