תפריט חיפוש

מומחה מטעם בית המשפט חייב להתייחס לשתי חוות הדעת הנגדיות

27 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ראשית ראוי להבהיר כי התייחסותו של מומחה מטעם בית המשפט לחוות דעת מומחה צד לדיון - משמעותה: נימוק המצדיק קבלה או דחיה של אותו פריט אשר נבדק על ידוֹ, והתעלמות - משמעותה היעדר התייחסות.

בהחלטת בית משפט השלום בתל אביב של השופט יאיר דלוגין מיום 30.05.2023, בת"א 43648-06-20 במסגרתה הוחלט על פסילת חוות הדעת של מומחה בית המשפט המהנדס צבי רון, נקבע כלדקמן:

"לאחר עיון הצדדים לרבות המומחה, נחה דעתי כי אין מנוס מלפסול את חוות הדעת שניתנה וכך אני מורה. די בכך שניתנה חוות דעת ללא התייחסות לחוות דעת הנתבעים, כאשר אין חולק כי חוות דעת זו עברה למומחה, כדי שאגיע למסקנה זו (ראה תא (ת"א) 14826-07-16 פלוני נ' אימפולייט בע"מ). מסקנה זו נכונה גם אם התובעת טענה (בשוגג) כי לא הוגשה חוות דעת מטעם הנתבעים. מכאן שגם מתייתר הצורך לדון בטענות לגבי התנהלות המומחה ובטענות המומחה לגבי התנהלות באת כוח התובעת.

עם זאת אני מוצא לנכון לציין כי לא מצאתי בטענות הנ"ל טענות שהיו כשלעצמן מצדיקות את פסילת חוות הדעת. בכל הנוגע לשכר טרחת המומחה, הרי שבנסיבות שנוצרו וכדי לאזן בין העובדה שמחד נעשתה עבודה על ידי המומחה ומאידך כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש בחוות הדעת וזאת בשל מחדל של המומחה, אני קובע כי המומחה זכאי בגין עבודתו לשכר טרחה בסך שך 3,000 ₪ + מע"מ כשכל אחד מהצדדים (תובעת, נתבעים וצד ג'), נושאים בשליש מכך. לאחר שחוות הדעת נפסלה, החלטתי כי אין מקום וטעם כעת למנות מומחה חדש מטעם בית המשפט."

יצוין כי מומחה המתמנה ע"י ביהמ"ש מקבל בדרך שגרה את כתבי הטענות של הצדדים לדיון, ואת חוות הדעת של מומחי הצדדים, (שני צדדים או יותר), וכאשר הוא לא מקבל מסמכים חיוניים מאחד מהצדדים - מצופה כי יפנה אל בית המשפט ויקבל הוראות כיצד לנהוג.

מומחה הממהר להכין חוות דעת מקצועית על סמך בדיקתו את חוות הדעת של צד אחד בלבד - אינוֹ ממלא את תפקידוֹ, להגיש לבית המשפט חוות דעת מאוזנת, ובמקרה כזה חוות דעתוֹ אמורה להיפסל.

על החלטת בית משפט השלום הנ"ל, הוגשה רע"א 56721-08-23 ו.ב.א. שירותי הסעדה בע"מ ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח', ונדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בפני השופטת אביגיל כהן.

בית המשפט שבערעור דחה את בקשת הערעור ונימק החלטתו (11.09.2023), כך שפסק דינו המנומק של השופט יאיר דלוגין נותר על כנוֹ.

 

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner