תפריט חיפוש

מעבדה מאושרת ומוסמכת לביצוע בדיקות התאמה לתקנים

20 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים רבים שואלים את עצמם ומתלבטים - מהו הסימן לכך שמעבדה כלשהי מוסמכת לבצע בדיקות התאמה לתקן, באופן שתוצאות הבדיקות יהיו קבילות וחוקיות לכל דבר ועניין? מומחים אחרים, מנצלים את חוסר הידיעה המשפטית של עמיתיהם כדי להטעות, ולהעמיד תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת כאילו הן בוצעו ללא הסמכה מתאימה וממילא בדיקות אלה, לכאורה, פסולות.

חיוני ודרוש להבהיר:

על פי סעיף 12 (א) (1) לחוק התקנים תשי"ג - 1953 נקבע כדלקמן:

12(א) (1)  המכון וכל מי שאושר לענין זה בכתב על ידי הממונה, (להלן – מעבדה מאושרת) רשאים לבדוק את מידת התאמתו של מצרך לתקן, או לתקן רשמי, ולתת תעודת בדיקה על כך;

להלן סעיף 12 (ב) בחוק באותו עניין:

12(ב) תעודת בדיקה שניתנה כאמור בסעיף קטן (א) ונחתמה בידי מנהל מעבדה מאושרת או בידי מי שהוא הסמיך לכך, תשמש ראיה לתכנה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

בסעיף 12 (ג) לחוק מותנה תנאי:

מקום שלענין חיקוק נדרשת ראיה כי נתמלאו תנאי תקן, לא תתקבל כראיה תעודה אלא אם ניתנה בידי מעבדה מאושרת.

ההדגשות בקו לא במקור.

להבהיר, בחוק התקנים סעיף 12 (א) (2) - מותווית דרך, בה יכולה מעבדה כלשהי, לקבל את אישור מדינת ישראל לביצוע בדיקות מעבדתיות ולהנפיק תעודות בדיקה. הדרך היא, לעבור מבחן של רשות הסמכה זרה אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל, או: לקבל את אישורה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כי חזקה על מעבדה שעומדת בקריטריונים אלה, שהיא מאושרת לביצוע הבדיקות.

לפיכך, מעבדות שונות שפועלות כחוק במדינת ישראל, אשר הן מורשות על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לבצע את הבדיקות - ובכללן מכון התקנים - אינן זקוקות לאישורים אלה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או רשות הסמכה זרה.

המסקנה העולה מהחוק היא פשוטה בתכלית - מעבדה שהוסמכה לבצע בדיקות התאמה לתקן, רשאית לבצע אותן, ולא רק זאת, אלא שתעודת הבדיקה שלה  מהווה ראיה כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

ההוכחה לבטלות תעודת בדיקה אינה פשוטה כלל ועיקר, ולצורך זה לא די בדעתו המקצועית של מומחה כי בתעודת הבדיקה לא נכללות דעות מקצועיות אלא עובדות.

משרד הכלכלה והתעשייה מנפיק היתרים כחוק לבדיקת מצרכים להוראות התקנים, והיתרים אלה מסמיכים את המעבדה המתאימה שקיבלה אותם - לבצע את הבדיקות ולהוציא תעודות בדיקה. זאת, לגבי תקן רשמי, תקן שאינו רשמי ומפרט מכון התקנים.

מורה נבוכים:

היזהרו ממומחים מטעים - ראו פרק י"ט בספר ויקרא שם כתוב:

(יד) לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה': 
(טו) לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ: 

טוען סינון...ajaxSpinner