תפריט חיפוש

מפרט - וחשיבות ההתאמה לרשום בו

26 מרץ, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מה שרשום במפרט, המצורף לחוזה המכר, מחייב את המוכר כלפי הקונה.

לקבלן אין שום זכות לבצע שינוי במפרט ללא תיאום והסכמה עם הדיירים, גם אם מדובר בשינוי המקנה לדיירים יתרון.

ראה בעניין זה ע"א 57586-11-23 שבח את שבח בע"מ נ' סיוון גולן ואח', בית המשפט המחוזי בנצרת, שופט: אסף זגורי - רשם בית המשפט המחוזי.

פרשת הדברים:

בבית מגורים משותף, נקבע במפרט כי חיפוי החוץ יהיה חיפוי אבן.

בחוזה המכר נכלל סעיף לפיו יש לקבלן זכות המקנה לו אפשרות לבצע שינויים, ובכלל זה גם שינויים בשיטת הציפוי החיצוני של חזיתות הבניין: הקבלן ניצל זכות זו, וביצע במקום חיפוי אבן - חיפוי טיח. (ראה סעיף 4 בפסק הדין).

מחבר דברים אלו מונה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט.

בחוות דעתי קבעתי, כי אין פגם בחיפוי הטיח שבוצע בבניין, והטיח עדיף על פני חיפוי אבן, לפיכך אין ליקוי. יחד עם זאת, עלות ביצוע החלפת החיפוי וביצוע אבן - עומדת על סך של 360,000 ₪.

ללא כללתי בסכום עלות התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף את עלות ביצוע חיפוי האבן, כי ציפוי הטיח מהווה שיפור ביחס לפתרון שנכלל במפרט.

בית משפט השלום לא קיבל בעניין זה את חוות דעתו, ופסק לחובת הקבלן (המערערת / המבקשת בתיק המחוזי), פיצוי בסך 120,000 ₪, ועל כך נסב הערעור.

פסיקת בית המשפט המחוזי:

מדובר בבקשת המערערת לעכב את ביצוע פסק הדין, בקשה אותה דחה בית המשפט שבערעור.

הנימוקים:

א.    "המבקשת לא סיפקה למערערים את סוג החיפוי שהוסכם עליו" (סעיף 29 לפסק הדין).

ב.     "המערערת (היא המבקשת - אב"ע) הפרה הוראות קוגנטיות של החוק אשר נועדו להגן על המשיבים כקונים ובאופן שמצדיק לפסוק להם פיצויים. כן נקבע, כי המערערת נטלה לעצמה זכות גורפת וחד צדדית לשנות את המפרט ללא מתן אפשרות לרכושים להתנגד לכך". (סעיף 30 לפסק הדין).

עמדת ביהמ"ש המחוזי ברורה - המפרט מחייב; אין לקבלן זכות לשנות את הכלול במפרט גם אם יש בחוזה המכר סעיף המתיר לו לעשות כן; השינוי האסור - כולל גם שיפור.

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner