תפריט חיפוש

בדיקה בזמן מסירת הדירה?!

4 יולי, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תהליך קבלת המפתח מנוהל בדרך כלל על ידי הקבלן או היזם, ובמהלכו נסקרת הדירה ונרשם פרוטוקול מסירה - האמור, לכאורה, לתעד את ליקויי הבניה ואת טענות הדיירים.
הקבלן מאפשר לדיירים להזמין למועד מסירת הדירה מומחה מטעמם, כדי שירשום בצורה מקצועית מהן טענות הדיירים - מהם הליקויים הטעונים תיקונים.
מומלץ ביותר - להגיע לאירוע מסירת הדירה וקבלת המפתח - ללא מומחים!

הסיבות לכך הן כדלקמן:

1. אפשרות הבדיקה האובייקטיבית:

אין למומחה הדיירים כל אפשרות לבצע את בדיקת הדירה במקצועיות ובאובייקטיביות, כנדרש. ראשית דבר, ביצוע הבדיקה, כרוך במדידות ובצילומים, תחת עינו הפקוחה של נציג הקבלן – מעמד שאינו נוח בלשון המעטה. הסיכוי לוויכוחים ולהפרעות בזמן הבדיקה הוא גבוה. המומחה אמור להיות בעל אופי חזק במיוחד כדי לבצע בדיקת דירה במקצועיות הנדרשת, כאשר נציגי הקבלן צמודים אליו ובוחנים את מהלך בדיקתו.

הדרישה "למומחה בעל אופי חזק במיוחד" - מיותרת, כי כתחליף, אפשר ואף עדיף לבדוק את הדירה לאחר מסירתה, בלי נוכחות נציגי הקבלן וללא שום לחצים.

2. זמן ביצוע הבדיקה:

לקבלן יש סדר יום משלו, ובמצב בו הדירה טרם נמסרה לדיירים, המפתח של הדירה הוא בידי הקבלן, והוא בדרך כלל מקציב זמן מוגבל ומחושב למסירת כל דירה.

בדיקה מקיפה ויסודית של מומחה, לא אמורה להסתגל לסדר לוח הזמנים של הקבלן והמומחה לא אמור להתאים את עצמו לדרישות ולמגבלות הזמן של הקבלן.

3. התגבשות חוות הדעת:

חוות הדעת המקצועית, לא מתגבשת בזמן הבדיקה, אלא לאחר מכן, כאשר המומחה יושב במשרדו עם ספרות מקצועית פתוחה, וחושב ומחשב כל מה שצריך. יש נושאים שונים המצריכים שיקול דעת מקצועי - ובמצב של בדיקה מול קבלן, ששואל שאלות ומבקש לקבל הסבר על אתר - לא מגיעים לתוצאות המתבקשות ממסמך חוות הדעת.

4. הדרך הנאותה:

מוצע כי במעמד מסירת הדירה לא תהיה נוכחות של מומחה מטעם הדיירים. הדייר בעצמו יעבור על הדירה ביחד עם נציג הקבלן, בעיני הדיוט שאינו איש מקצוע, וירשום בפרוטוקול המסירה כל מה שנראה לו.

ככל שהדייר יהיה מעוניין לבצע בדק-בית מקצועי, הוא יעה זאת לאחר קבלת המפתח, במצב בו הדירה מצויה ברשותו, בזמנו החופשי - וללא נוכחות הקבלן או היזם או נציגיהם.

טוען סינון...ajaxSpinner