תפריט חיפוש

חל, חלה, מכיל, מחלל, מחולל

13 ינואר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

[מנפלאות השפה העברית]

כבר נאמר בהזדמנויות אחרות כי אחד הייחודים של השפה העברית הוא בכך שהביטוי "מעט מחזיק את המרובה" חל עליה.

להלן דוגמא של צרור מלים [לאו דווקא מאותו שורש]:

חל –      פירוש ראשון: יצא לפועל, ארע, קרה.

            פירוש נוסף – בר תוקף.

            פירוש נוסף - חיכה, ציפה - "חל נא את פני ה' אלהיך" [מלכים א', י"ג 6].

חלה -    צורת נקבה של חל, אך גם:

במלרע – עוגה או כיכר לחם, לחם קלוע לשבת, וגם: תרומת הבצק שהיו מפרישים לכהן כשבית המקדש היה קיים, וגם – נחלש, נפל למשכב; ח' עם חיריק - היכה - "תחלואיה אשר חלה ה' בה" [דברים, כ"ט 21], התחנן, העתיר.

מכיל -   [כ' עם חיריק] מחזיק בתוכו, או: מורכב מ-, או: מקבל בשלווה ובסובלנות.

מחלל-   מבייש.

           מנגן בחליל.

           פוגע בקדושה.

           הופך מקודש לחול - "אשר נטע כרם ולא חיללו" [פדה אותו והפכו מקודש לחול]

           דברים, כ', 6.

           מפר.

מחולל-  יוצר שינוי.

           ממיר אנרגיה.

           מייצר, מפיק, בורא.

           רוקד.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner