תפריט חיפוש

המהנדס כקונסטרוקטור

1 ספטמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך - החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.

בסכסוך שבין לבני מהנדסים בע"מ, לבין יוסי ואיריס פוליטי בעניין יציבות קיר תומך, החליט בית המשפט למנות מהנדס קונסטרוקציות בהחלטה מיום 1.3.2004 בת"א 1049/03 - בית משפט השלום ברמלה - שופטת: זהבה בוסתן [ואחר כך אסתר נחליאלי-חיאט].

כמומחה - קונסטרוקטור, מונה המהנדס רפאל גיל, שעיקר עיסוקו מתן חוות דעת, ומהנדס זה לא דחה את מינויו - אלא להפך - נאחז בו, וכאשר צד לדיון הגיש בקשה לביטול המינוי, בטענה כי המהנדס רפאל גיל אינו קונסטרוקטור - מסקנה אליה הגיע לאחר בדיקה מתאימה אצל רשם המהנדסים כפי שמעיד המבקש בבקשה - טען מר גיל, כפי שנובע מההחלטה בנושא הבקשה, כדלקמן [החלטה בתיק אזרחי 1049/03 לבני מהנדסים בע"מ נ' יוסי ואיריס פוליטי, בית משפט השלום ברמלה, שופטת אסתר נחליאלי - חיאט]:

"אשר לשאלה האם המומחה הינו מהנדס קונסטרוקטור בהתאם למינוי כב' השופטת בוסתן, אומר כי מתגובתו של המהנדס גיל עולה במפורש, כי את התמחותו בהנדסת בניין עשה בקונסטרוקציה ובניהול הבניה, ואת לימודיו בטכניון סיים בהצטיינות, והוא מתמנה "במאות תיקים בכל שנה בין היתר גם בתיקים שעוסקים בקונסטרוקציה."

לאמור, לטענת המהנדס רפאל גיל - הוא קונסטרוקטור, הוא מומחה המקבל מינויים מטעם בית המשפט בנושאי קונסטרוקציות בדרך השגרה, וזאת בניגוד לעמדת המערערים.

בית המשפט המחוזי נאלץ לבטלו, בפסיקתה שניתנה ברע"א 1151/06, ולהלן ציטוט:

נוכח הודעה המשיבים 1. 2, ו- 3 בבקשת הרשות לערעור הנ"ל, אני דנה בבקשה כבערעור ומורה כדלקמן:

החלטת כבוד השופטת אסתר נחליאלי – חיאט מיום 20.12.05 בטלה.

להוציא את חוות הדעת של המהנדס גיל רפאל מיום 21.10.04 שהתקבלה בתיק 1049/03 בבית המשפט השלום ברמלה, מאחר וכישוריו אינם עונים להחלטת בית המשפט הנכבד קמא מיום 1.03.2004. לנוכח הסכמת הצדדים אין אני עושה צו להוצאות.

טענת המהנדס רפאל גיל כי הוא מהנדס קונסטרוקציות המתאים לשמש מומחה בעניין קיר תומך - טענה שגובתה גם במתן ייעוץ בתחום - נדחתה בבית המשפט של הערעור, אף שלפני שנדחתה - התקבלה והייתה בתוקף לזמן מוגבל, עד לביטול מינויו.

יוער כי מהנדס קונסטרוקציות הרשום כמהנדס רשוי ברשם המהנדסים במסגרת המתאימה, מוסמך לתכנן כל מבנה ולא רק קיר תומך. האחריות הרובצת על כתפיו של קונסטרוקטור היא עצומה. יש לברך את בית המשפט על שירד לשורש העניין והוציא תחת ידיו בסופו של הליך החלטה ראויה ונכונה, ולא קיבל את עמדתו של מומחה בית המשפט בדבר התאמת מינויו לכישוריו.

בנושא זה יובהר כי בית משפט השלום הסתמך בהחלטתו על דברי מר גיל, כאילו הם הלכה מסיני וקיבלם "כזה ראה וקדש", וזאת למרות שאין הנחתום מעיד על עיסתו ואין המהנדס מעיד על מומחיותו. המהנדס המקבל מינוי מטעם בית המשפט ופך לבעל אינטרסים שעלולים להיות זרים, ומעיד על עצמו עדות לא מהימנה כאשר מול עיניו הכמיהה לקבל את התפקיד ולשלשל לכיסו את הכסף.

ההישענות על דבריו של המומחה על עצמו במקרה זה הוכחה כמקח טעות, היה צריך לבטלה וטוב שבוטלה.

גילוי נאות: מחבר מאמר זה הוא קונסטרוקטור, בעל משרד לתכנון מבנים ורשוי בתחום זה, וללא שום נגיעה למקרה המשפטי המתואר לעיל. 

טוען סינון...ajaxSpinner