תפריט חיפוש

בש"א (רמלה) 2970/04 ת"א (רמלה) 1049/03 לבני מהנדסים בע"מ נ' יוסי פוליטי ואח'

20 דצמבר, 2005

בש"א (רמלה) 2970/04 ת"א (רמלה) 1049/03

בית משפט השלום רמלה [20.12.2005] כב' השופטת אסתר נחליאלי - חיאט

לבני מהנדסים בע"מ

נ ג ד

1. יוסי פוליטי

2. איריס פוליטי

3. נ. עדיקא בניה והשקעות בע"מ

4. ז'קוטו משה ובניו בע"מ

1-2. עו"ד גביזון

3. ע"י עו"ד חיים כהן

4. עו"ד פינקו שור

החלטה

המבקשים עתרו להוצאת חוות דעתו של המהנדס רפאל גיל והמהנדס אילן בירנבאום מתיק בית המשפט.

הטעם לבקשתם הוא כי המומחה, המהנדס גיל איננו מהנדס קונסטקרוקציה ואלו החלטת כבוד השופטת בוסתן היתה למנות מומחה מהנדס קונסטרוקציה, ועוד טוענים הם כי חוות הדעת של המהנדס אילן בירנבאום שצורפה לחוות הדעת של המהנדס גיל נערכה שלא בהתאם להחלטת המינוי של בית המשפט.

העובדות הצריכות לדיון בבקשה.

1. לבית המשפט הוגשה תביעה של המשיבים 1, 2 כנגד המשיבה 3.

2. ביום 1.3.04 הורתה כב' השופטת בוסתן למנות "מומחה מהנדס קונסטרוקציה על מנת שתנתן חוות דעת בענין קיר התמך נשוא הבקשה" [עמ' 2 לפרוטוקול].

3. ביום 31.10.04 הוגשה חוות דעתו של המומחה לתיק בית המשפט.

4. רק ביום 18.11.04 הגישה המשיבה 3 הודעת צד ג' כנגד המבקשת, וכתב ההגנה מטעם הצד השלישי, המבקשת, הוגש ביום 12.12.04.

5. בישיבת ק.מ. שהתקיימה ביום 17.2.05 התייצב לראשונה צד ג' 2, ובקש להגיש חוות דעת מטעמו. נעתרתי לבקשתו, וקבעתי כי "אם צד ג' 2 מעונין להגיש חוות דעת מטעמו, יעשה זאת בתוך 30 יום מהיום" [עמ' 9 לפרוטוקול].

6. ביום 20.3.05 הגיש צד ג' 2 חוות דעת מטעמו.

7. חשוב לומר כי ביום 17.2.05 בישיבת ק.מ. שנערכה בפני הצהירו התובעים, בהגינותם, כי "מאחר שמדובר במפגע ויש חשש לסכנה אם יפול הקיר, אנחנו מצהירים כבר כי עניננו לא לתשלום כספי ואנו מוכנים להסתפק בתיקון הקיר" [עמ' 8].

ולענין הבקשה להוצאת חוות הדעת -

8. אשר לשאלה האם המומחה הינו מהנדס קונסטרוקציה בהתאם למינוי כב' השופטת בוסתן, אומר כי מתגובתו של המהנדס גיל עולה במפורש, כי את התמחותו בהנדסת בנין עשה בקונסטרקציה ובניהול בניה, ואת לימודיו בטכניון סיים בהצטיינות, והוא מתמנה "במאות תיקים בכל שנה בין היתר גם בתיקים שעוסקים בקונסטרוקציה" [מתוך תגובת המהנדס גיל, ההדגש אינו במקור - א.נ.ח], כבר מטעם זה היה עלי לדחות את הבקשה הקנטרנית שהשיגה על מומחיותו של המהנדס גיל.

9. לענין המהנדס בירנבאום, הרי חוות דעתו היא חלק בלתי נפרד מחוות דעתו של המהנדס גיל, שבהגינותו ובשקיפות הראויה, ציין כי קבל "מהנתבעים חישובים שהוכנו על יד משרד לבני מהנדסים (צד ג' 2 - א.נ.ח) לענין חישוב עומסי הקרקע על הקיר ויציבותו. עקב עובדה זו בקשתי לקבל התייחסות לחומר נוסף זה ממהנדס הקרקע והביסוס של חברתנו" [עמ' 1 לחוות הדעת], גם בתגובה לבקשה מציין המומחה גיל כי החברה שלו היא "חברת בת של מעבדת איזוטסט, אשר מעסיקה גם יועץ קרקע באופן קבוע, אילן בירנבאום" [עמ' 1 לתגובה]. הנה כי כן, מר בירנבאום עובד באותה חברה שמומחיותה היא בתחום המומחיות הנדרשת בתיק זה ועל סמך מומחיות זו מונה המהנדס גיל לשמש מומחה מטעם בית המשפט.

10. עוד עולה מחוות הדעת ומהתגובה כי המומחה, המהנדס גיל, בקש לקבל נתונים אוביקטיביים בענין מדידות שונות מיועץ הקרקע. אמנם מר בירנבאום לא מונה כמומחה מטעם בית המשפט, אלא שהוא רק נתבקש למדוד נתונים אוביקטיביים של הקיר נושא הדיון, [בדומה לבדיקת עזר של מכון התקנים, שכל כולה היא עזר ולא יותר]. יתכן והיה על המומחה לפנות לבית המשפט לבקש אישור בטרם יעזר ביועץ כאמור, אך משלא עשה כן, ומשגילה בשקיפות מירבית את עובדת העזרו בנתוני יועץ הקרקע של החברה, אין הדבר יורד לשורשה של חוות הדעת, ובודאי שאין לפסול אותה בשל כך. (גם פסיכיאטרים הממונים לשמש מומחים מטעם בית המשפט נעזרים במבחנים פסיכונוירולוגים הנעשים ע"י מומחה אחר).

מכל אלה אני רואה לדחות את הבקשה, ומורה שלא להוציא את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.

למעלה מן הצורך יודגש, כי צד ג' בקש וקבל אפשרות להגיש חוות דעת מטעמו - לאחר שכבר היתה מונחת בבית המשפט חוות דעתו של המומחה, מן הטעם שבעת שמונה המומחה ובעת שניתנה חוות דעתו, לא היה צד ג' 2 מבעלי דין בתביעה.

משנעתרתי לבקשת צד ג' 2 לצרף חוות דעת מטעמו יוכל להוכיח את טענותיו באמצעות חוות דעת זו. חוות דעתו תהיה לצד חוות הדעת של המומחה גיל, ובית המשפט יהיה סוברני להחליט לאחר שמיעת הראיות איזו מבין חוות הדעת יעדיף.

לאור האמור - הבקשה נדחית.

אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה היום י"ט בכסלו, תשס"ו (20 בדצמבר 2005) בלשכתי שלא במעמד הצדדים.

[הערת עורך האתר: על החלטה זו הוגש ערעור - ראה רע"א 1151/06 לבני מהנדסים בע"מ נ' יוסי פוליטי ואח']

טוען סינון...ajaxSpinner