תפריט חיפוש

העילה והמילה

6 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

העילה למילה יכולה להיעלם מהעולם לאור ההתפתחות וההתחדשות, אך המילה - בסלע, וההתחקות אחר מקורן של המלים מאלפת ומרחיבה את הדעת.

סופר בן ימינו כבר לא עוסק בספירת אותיות, אף על פי כן יישאר כינויו סופר [בעבר החכמים הראשונים שנקראו סופרים, כי היו סופרים את כל האותיות שבתורה].

נוקב בשם לא נזקק למקבת על מנת לבצע נקבים בסלע ולחרוט את השם; ראה מלכים א' פרק ו' פסוק ז' -"והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו"משמע כי המקבת הייתה מברזל ושימשה לביצוע חריטה וניקוב באבן. 

נמשיך ונאמר לובש כובע וגם חובש כובע - אף על פי שכבר לא חובשים כובע כחבישת מצנפת [או: כצניפת מצנפת] סביב הראש, לאור שינויי האופנה, עם חלוף הדורות. כיום מרבית הכובעים לא מצריכים כלל פעולת חבישה, אך לא נזנח את המילה המקורית.

בית הסוהר; מבנה זה כבר אינו עגול כסהר. למרות זאת, יישאר כשמו ללא חידוש וללא שינוי. בעבר הכלא היה בור באדמה, אליו הושלך יוסף על ידי אחיו, ודרך הטבע כי בור יהיה עגול. ראה גם ירמיהו פרק ל"ח פסוק ו' -"ויקחו את ירמיהו וישליכו אותו אל הבור מלכיהו בן המלך אשר בחצר המטרה וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כי אם טיט ויטבע ירמיהו בטיט"הייתה זו חצר המטרה ובה בור כליאה, שהיה מן הסתם עגול. גם כלא אלקטראז המפורסם מוקם באי [במפרץ סאן-פרנסיסקו שבקליפורניה] - וככזה היקפו עגול כסהר.כ יום רוב מבני הכליאה מרובעים, ומכל מקום - לא קשתיים, אך נכנה אותם בתי סוהר.

טוען סינון...ajaxSpinner