תפריט חיפוש

מרחב מוגן דירתי - צנרת בקירות

7 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ידוע כי במבני מגורים, עוברת בקירות צנרת מסוגים שונים.

הדירות בישראל כוללות מרחבים מוגנים, והבניינים שאינם למגורים כוללים בתוכם אף הם מרחבים מוגנים קומתיים או מוסדיים.

כאשר חדר רחצה גובל במרחב מוגן, וביניהם יש קיר משותף, קיים סיכוי כי בקיר זה נמצאת צנרת תברואה.

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן - 1990, מתייחסות לכך ואוסרות מעברי צנרת כאמור.

להלן דוגמא של תכנית בה עוברת צנרת תברואה בקיר הממ"ד: ראה תרשים א'.

על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן - 1990, סעיף 213, נקבע כדלקמן:

"213. דרישות הביצוע של מרחב מוגן דירתי יהיו כמפורט לגבי מרחב מוגן קומתי בתקנה 186."

בתקנה 186 כתוב כך:

"186. כל עבודות שלד המרחב המוגן הקומתי, לרבות בקרת איכות החומרים, יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט וכאמור בתקנה 74 א' עד ד'."

להלן תקנה 74 בשלמותה: ראה תרשים ב'.

המשמעות היא כי על פי תקנות הגא, אסור שיהיו בממ"ד (בקירותיו) מעברי צנרת תברואה בשטח הקירות - לכל היותר מותרת חדירה אנכית למישור הקיר של צנרת.

בדוגמא שבשרטוט יש חדר אמבטיה עם קיר משותף לממ"ד, וצנרת מים ודלוחין המשרתת כלים סניטריים המותקנים על הקיר המשותף בין חדר הרחצה לממ"ד.

במצב זה, הצנרת התברואתית עוברת דרך קיר פנימי של הממ"ד, וזאת בניגוד לתקנות הג"א הנ"ל.

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner