תפריט חיפוש

השופטת ד"ר איריס סורוקר על המהנדס רפי גיל

17 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

דברי בית המשפט על מומחה המקובל על חברות קבלניות ובתי המשפט במדינת ישראל.

בית משפט השלום בראשון לציון הביע דברי ביקורת קשים על אמינותו של המומחה, המהנדס רפי גיל, בפסק דין שנותר על כנו גם בערכאת ערעור.

מדובר בת"א 1909/02 רגבה בע"מ נ' ד"ר בר-און, שופטת: ד"ר איריס סורוקר, פורסם ב"נבו".

להלן ציטוט מפסק הדין המתייחס לאמינותו של רפאל גיל, ציטוט בעל חשיבות לגבי התנהגות ראויה והתנהגות פסולה של מומחים:

19. שנית, וזה העיקר, עדותו של מר גיל בפני סבלה מבעית אמינות משמעותית.

העד הודה כי הוא בעל נסיון רב בחקירות בבתי משפט ובעמידה על דוכן העדים (פרוטוקול ע' 192-200). אמנם, עצם קיומו של נסיון קודם אינו פוגם; ואולם מהתנהלות העד בפני התרשמתי כי קיים חשש למתן דגש יתר מצידו על אופן הצגת הדברים החיצונית, חלף היצמדות לעובדות כהוויתן. וזאת ועוד: מר גיל הודה בקשרים אישיים ומקצועיים נמשכים בינו לבין הנתבע 2 (פרוטוקול ע' 191 ש' 4-12; ע' 192 ש' 4-5 וכן ע' 191 ש' 17 עד ע' 192 ש' 28). בתוך כך, מר גיל משמש עד מומחה בתיקים שבהם עו"ד בר-און מייצג בעלי דין (ע' 192 ד' 4-5).

אין מחלוקת כי מר גיל נלווה אל הנתבעים בהליך זה בביקור מומחה בית המשפט בביתם (פרוטוקול ע' 197 ש' 11-15), ואף השאיל למומחה זה ציוד מדידה (פרוטוקול ע' 212 ש' 1 עד ע' 213 ש' 4). כך גם סייע מר גיל בידי הנתבעים להמיר את קלטות הדי.וי.די. של צילום הביקור לקלטת רגילה, לצורך הקרנה בבית המשפט (פרוטוקול ע' 191 ש' 21-22).

מתברר, כי מר גיל סיפק לנתבעים חוות דעת בעניינים אישיים נוספים שלהם (פרוטוקול ע' 213 ש' 28 עד ע' 215 ש' 5). התנהלות נמשכת זו מעוררת חשש לעניין אישי של המומחה בתוצאות ההליך.

על פסק דין זה הוגש ערעור – ע"א 1056/06 ד"ר בר-און נ' רגבה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, (פורסם ב"נבו"), ערעור שנדחה.

בית המשפט המחוזי קבע כדלקמן:

משקרסה גירסת המערערים באשר להיקף הליקויים, אימץ בית-משפט קמא את גירסת המשיבה והערכותיה לעניין מהות הליקויים הנותרים ושוויים, ועליהן ביסס את החלטתו. לאור הודאת המשיבה בקיומם של ליקויים אלו ובחובתה לעשות לתיקונם, וכן לאור הפחתת ערך התיקונים מיתרת התמורה, לא נדרש בית המשפט לפרט מעבר לכך.

מומחה בעל ניסיון – לא תמיד חזקה עליו כי הוא גם למד דבר מהניסיון.

הדברים עולים בקנה אחד עם מה שלמדתי ממורי בטכניון, הפרופסור יצחק אלפן ז"ל, אשר קבע:

האינטואיציה אינה תחליף לחישובים,

והניסיון אינו תחליף לידע.

ראה בתיק זה, גרסתו המקצועית של המומחה רב הניסיון לא רק שלא התקבלה אלא גם המומחה ספג ביקורת קשה על אופן עדותו – על אף שהעיד על עצמו כי הוא –

בעל נסיון רב בחקירות בבתי משפט ובעמידה על דוכן העדים,

קבע בית משפט השלום, ואחריו בית המשפט המחוזי כי גרסת המערערים באשר להיקף הליקויים - קרסה.

להבהיר: יכול רצף לעסוק במקצועו עשרות שנים, וככל שאינו קשוב להוראות התקן 1555.3 החל על ביצוע עבודת הריצוף הקרמי – או כל תקן אחר לגבי ריצוף אחר - עבודתו לא תצלח, ואי אפשר יהיה לאשרה כמתאימה להוראות התקן.

יכול שרברב לעסוק במקצועו עשרות שנים, וככל שלא יהיה קשוב להל"ת [הוראות למתקני תברואה] – לא מן הנמנע שיימצאו פגמים ואי התאמות בעבודתו.

במנותק מהאירוע הנזכר לעיל אשר נפרש רק בחלקו בפסקי הדין, יובהר כי מהנדס מומחה המבלה את ימיו בבתי משפט, חייב להקפיד על יושרה, להימנע מזיופים של תקנים באמצעים טכניים – גראפיים, להימנע מהסתרת ליקויים באמצעות צילומים של מקום אחר מזה שבו נטען הליקוי, לומר אמת בעדותו, ולהבין את הנושא המקצועי.

ככל שלא יעשה כן, לא יסייעו לו עשרות שנות ניסיון.

טוען סינון...ajaxSpinner