תפריט חיפוש

תארים אקדמיים - חוקיות, הכרה, הערכה

10 נובמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ישנה אי-בהירות בנושא התארים האקדמיים, ואי-בהירות זו מנוצלת על ידי כמה עיתונאים להשתלח במי שאינו הולך בתלם האקדמי, באמצעות: FAKE NEWS

מבוא

העולם האקדמי מציע מגוון רחב-יריעה של השתלמויות ולימודים להשגת תואר אקדמי. כיום, גם מי שזמנו אינו בידו 24 שעות 7 ימים בשבוע, אלא הוא עובד לפרנסתו כשכיר או כעצמאי, יכול ללמוד ולהתקדם בתחומי האקדמיה ולעתים קרובות לימוד זה הוא גם חיוני עבורו, לא רק כדי לשדרג את שכרו, אלא גם כדי לשכלל את עיסוקו המקצועי.

המודל השכיח לסטודנט המצוי - כבר אינו בחור צעיר אחרי שירות צבאי, אלא גם: עורך דין, מהנדס או איש צבא קבע, שמאתר זמן ללמוד.

ככל שאין מסלולים מתאימים בישראל, יש אפשרות ללמוד בחו"ל, בשיטות לימוד שונות - לרבות לימוד מרחוק, בשיטה כדוגמת האוניברסיטה הפתוחה בישראל.

חוקיות התואר

תואר הניתן על ידי מוסד אקדמי בישראל אשר מעניק תארים באישור המועצה להשכלה גבוהה, בין אם הוא [המוסד] מכללה ובין אם אוניברסיטה, הוא תואר חוקי.

המועצה להשכלה גבוהה אינה דנה [מחוסר סמכות] בתארי חוץ, לא מאשרת את חוקיותם ולא שוללת את חוקיותם.

לכן, תואר הניתן על ידי מכללה או אוניברסיטה בחו"ל, חוקיותו תיבחן על פי הסמכות של אותו תואר בחו"ל, ועל פי החוק במדינת ישראל.

בדרך כלל, הסמכות מוענקת למכללה/לאוניברסיטה על ידי מדינה, ובארה"ב כל אחת מ- 50 המדינות רשאית להעניק סמכות לאוניברסיטה או לקולג' להענקת תארים. זאת נעשה לאחר בדיקה אקדמית שנערכת שם, על פי הקריטריונים המתאימים באותה מדינה. משניתן תואר זה, הוא חוקי בישראל, ומקבלו רשאי להשתמש בו, אך מבלי לציין כי התואר הוא ישראלי/הניתן באישור המועצה להשכלה גבוהה, כי בציון לא נכון זה יש משום הטעייה.

להלן תוכן מכתבו של עוזר ראשי למזכיר המועצה להשכלה גבוהה מרק אסרף מיום 15 לינואר 1997:

במענה למכתבך מיום 9.12.1006 הנני לציין כי המועצה להשכלה גבוהה איננה מכירה במוסדות מחו"ל ובתוארים מחו"ל

לאמור, גם תואר מהנדס או אדריכל מאוניברסיטת הרווארד לא מוכר על ידה, וגם תואר ד"ר מטעם MIT - מהאוניברסיטאות המובילות העולם - "לא מוכר"; הטעם הוא כי המועצה להשכלה גבוהה אינה עוסקת כלל בהכרה בתוארי חו"ל ובמוסדות אקדמיים בחו"ל.

 יש לציין את מכתבו של עו"ד אפרים יפהר, סגן בכיר ליועץ המשפטי של משרד החינוך, מיום 26 לדצמבר 1996 המופנה אל יאיר לוין, סגן המנהל הכללי בלשכת הסמנכ"ל לקשרי חוץ, בו נאמר:

אם הוענק לפלוני תואר ד"ר והוא משתמש בו מבלי שינסה להונות או לרמות גורם כלשהו - אין בכך עבירה פלילית לפי החוק כנוסחו היום"

[נושא זה לא השתנה בחוק].

הערכת התואר

הערכת התואר הניתן בארץ, כמו גם הניתן בחו"ל, נעשית על ידי משרד החינוך התרבות והספורט לצורך קציבת שכר בסקטור הציבורי, ורק לצורך זה. יש בנושא זה הרבה שיבושים, הוצאת דברים מהקשרם, בלבול וחוסר הבנה - אם בשגגה, אם במתכוון - גם במסגרת עיתונות צהובה, השואפת לפרסם כתבה בכל מחיר, על כל עניין, ולא בוחלת באי דיוקים תוך ניצול ציני של הערפול, הקיים בתחום.

לזה ייקרא FAKE NEWS.

לאור זאת, יצא חוזר מטעם משרד החינוך, התרבות והספורט, המחלקה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל - שכותרתו: "הודעה לציבור", ולהלן ציטוט:

בפרסומים בהם מודיעים גופים שונים כי משרד החינוך "מכיר" במוסד בחו"ל יש משום הטעיה. משרד החינוך אינו מכיר במוסדות בחו"ל או בפעולתם בארץ - אלא מעניק הערכה לצורך דירוג שכר לבעלי תארים ממוסדות מתאימים.

הערכת התואר כאמור, אין משמעה הכרה אקדמית בתואר לצורך קבלה להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. החלטה בענין זה מסורה למוסדות האקדמיים השונים.

ההטעיה בה מדובר בחוזר, היא הפיכת היוצרות והענקת סמכות ומשמעות למשרד החינוך שלא כדין, בניגוד לתפקידו ולפעילותו בתחום זה. לשון אחר, התייחסות למשרד החינוך והתרבות, בין התייחסות חיצונית של עיתונאי השואף ליצור כתבה ובין אם ההתייחסות מקורה במשרד החינוך עצמו מתוך חוסר הבנה, כאילו משרד החינוך מוסמך להכיר בתואר אקדמי מחו"ל או להעריכו. הוא לא מוסמך, לא להכיר ולא להעריך, אלא להעריך למטרת קביעת שכר בסקטור הציבורי, ומי שכן מוסמך להעריך תארי חוץ הם המוסדות האקדמיים בישראל, אשר על סמך בדיקתם והערכתם הם מאשרים או שאינם מאשרים לימודים מתקדמים לתואר יותר גבוה על סמך התואר שהתקבל בחו"ל או מאשרים על סמך הערכת התואר את העסקת נושא התואר כמרצה או כחוקר או כיוצא בזה.

סיכום

תואר אקדמי שניתן בחו"ל, על פי החוק השורר בחו"ל, ולא זויף, הוא תואר חוקי, ואין בישראל גוף המוסמך להעריכו, להכיר בו או לשלול הכרה בו. [הערכה לצורכי קציבת שכר - אינה הערכת התואר, ואינה הכרה בו].

אין רשות לעשות בתואר שימוש מטעה בכל אופן שהוא.

ההכרה וההערכה של התואר דה-פקטו, מתבצעת ישירות על ידי המוסדות האקדמיים והאחרים במדינת ישראל, באמצעות קבלת נושא התואר לעבודה, קביעת מעמדו, מתן אפשרות ללמוד לקראת תואר גבוה יותר או שילובו במחקר.

טוען סינון...ajaxSpinner