תפריט חיפוש

סייגים לתוכנה של חוות דעת

16 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית משפט השלום בתל אביב, שופט: יונה אטדגי, קבע בהחלטתו כי אין לקבל טענה משפטית הנכללת בחוות דעת מקצועית;
לפרשנות משפטית, הכלולה במסגרת חוות דעת מקצועית - אין ערך רב, בלשון המעטה.

להלן ציטוט מתוך ה"פ 200777/05 יובל בר צב נ' בנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"מ:

"טענת משפטית הנכללת בחוות דעת מומחה היא עדות סברה, ואין לקבלה (א. הרנון, דיני ראיות, חלק שני, עמ' 292; ד"ר א. בן עזרא, עדות מומחה, עמ' 13). מרביתה ככולה של חוות דעת המומחה הינה פרשנות משפטית ומיעוטה בלבד ניתן להגדרה כחוות דעת מומחה. 

חוות דעתה של גב' שורמן אינה מתקבלת.

ניתנת בזה הזדמנות שלישית למבקש להמציא חוות דעת מומחה, שאכן תהווה חוות דעת שבמומחיות בלבד, ללא ניתוח ופרשנות משפטיים. 

כמובן, שאין למבקש כל מניעה להיעזר בדעתה ובידיעותיה המשפטיות של המומחית בשלב הסיכומים ובמסגרתם, אולם אלה אינם יכולים להוות חלק מחוות דעת שבמומחיות.

על המבקש להמציא חוות דעת מתוקנת כאמור בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו."

[ההחלטה פורסמה בפדאור-06 (49) 329].

יש חשיבות להחלטה זו, מול הנוהג הפסול של מומחים רבים להפריז בניתוחים מעולם המשפט בתוך חוות דעתם, ובעיקר מקובל לכלול בחוות הדעת התייחסויות לשאלות משפטיות מובהקות בתחום אחריות של צדדים לדיון על קיומם של הליקויים, או אף לקבוע את חלוקת האחריות בין הצדדים, הנראים למומחה אחראים לקיום הליקויים.

מומחים אלה מפריזים בהבאת עמדות משפטיות, עד כדי כך שחוות הדעת היוצאת תחת ידם נראית כמסמך משפטי וכלל לא ניכר בה הרכיב המקצועי אשר צריך להיות העיקר.

להלן מובא הציטוט מספרי "עדות מומחה" בהוצאת "אתיקה" 1997 (מהדורה ראשונה), המאוזכר בפסק הדין הנ"ל:

"מומחה הנדסי צריך לדעת מהי הפרשנות המשפטית של כל הוראה ותקנה שבנושאי תכנון ובנייה – וכך גם כל מומחה בתחומו. מצפים ממומחה שלא "יתנדב" לכלול בחוות-דעתו ניתוח פסיקה, אך עליו להיות מוכן למבחן של שאלות ותשובות בחקירה או במסגרת אחרת, בו יצטרך להסביר – כולל הסברים משפטיים – את כל קביעותיו."

לאמור, המומחה חייב להיות בעל ידע משפטי, אך זה לא הופך אותו לבר סמכות בנושאים משפטיים. אכן אי אפשר להבין את מכלול הוראות וכללי התכנון והבניה ללא ידע מעולם המשפט, כי חוקי הבניה, התקנות והתקנים הם מעולם המשפט, ועל המתכנן והמומחה להבין את החוק וחוקי העזר הנוגעים לתחומי עיסוקו, אולם המטרה והתכלית של תכנית כמו גם של חוות דעת מקצועית, הינה להציג את התכנון, או את הייעוץ הגלומים במסמך; בשלב התכנון על המתכנן לעשות שימוש מושכל בחוקי הבניה לרבות פרשנויותיהם. זה לא הופך את המומחה למשפטן, ואת חוות הדעת, או כל מסמך האחר היוצא תחת ידו - למסמך בעל ערך משפטי.

 

טוען סינון...ajaxSpinner