תפריט חיפוש

האם גג הרעפים הוא חלק משלד הבניין?

18 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

חתמתי על הסכם פאושלי עם קבלן לבניית שלד של בית - ולקראת סוף הבניה, הוא נמנע מלבצע את גג הרעפים למרות שהגג הוא חלק מהשלד הגמור והופיע בתוכניות. האם יש לו על מה לסמוך?

בהסכם פאושלי אומנם לא צריך לפרט את כל מרכיבי הבניה אולם בהחלט צריך לתת תיאור כללי של היקף העבודות הכלולות בו, והדוגמא שבשאלה מוכיחה וממחישה זאת.

לגופו של עניין, התשובה לסוגיה המועלית כאן היא משפטית ביסודה, וישבו על המדוכה שלושה שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה, [ע"א 2715/01 אבי עודד נגד עבד אלקאבי, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים: סגן הנשיא ד' ביין, ש' וסרקרוג וא' רזי, (לא פורסם)].

מצד אחד, גג הרעפים הוא אלמנט קונסטרוקטיבי לכל דבר, ומבחינת מבנהו - הרי הוא מהווה קירוי שיכול להיחשב חלק משלד הבניין.

מצד אחר, גג הרעפים מצריך מעורבותו של קבלן-משנה אחר, בדרך כלל חיצוני לקבלן השלד: בעוד שקבלן השלד עוסק בעיקר בעבודות ביטון ובנייה, הרי קבלן גג הרעפים עוסק בעבודות עץ וכיסוי רעפים, שהן התמחויות נפרדות. בית המשפט פסק כדלקמן:

"לכאורה, עבודות שלד, ככלל, אינן כוללות בניית גג רעפים, בהיותה עבודה אחרת הדורשת מומחיות מיוחדת."

לאמור, אם לא הוסכם אחרת, שלד הבניין אינו כולל את גג הרעפים. גם במקרה הספציפי שהובא לדיון בבית המשפט המחוזי בערכאת הערעור, החליט בית המשפט באופן דומה:

"התוצאה מן האמור היא, שאין מנוס מקביעה שהסכם בניית השלד אינו כולל את גג הרעפים."

טוען סינון...ajaxSpinner