תפריט חיפוש

נערץ ומוכפש

6 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

המומחה השלם עם עצמו מגיע להישגים גבוהים מהבחינה המקצועית ומעצבן את מערכת בית המשפט, בה הוא מפריע לרבים ממחליטי ההחלטות [לרבות שופטים] ומקלקל להם את השורה. כדי לשאת חן בעיני בית המשפט, המומחה נדרש לזנוח את האמת המקצועית ולנסות לקלוע למה שיתקבל טוב בעיני השופט, ויהיה סביר בעיני הדיוט.

אם יעשה כן, יפעל המומחה בניגוד לתקנות האתיקה של המהנדסים והאדריכלים, ויחבל בתחום מקצועיותו.

בתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994 סעיף 3 א נאמר:

"(א) מהנדס או אדריכל יבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית נאותה."

מהנדסי בית המשפט זונחים בקלות את עקרונות האתיקה לטובת נוחיותו של בית המשפט המשלם את שכרם, ובכך פוגעים - לעתים בלי ידיעת בית המשפט ולעיתים בידיעתו הברורה - בפסקי הדין שבדרך, בזכויות צדדים לדיון ובאיכות המגורים במדינת ישראל.

המומחה שדרכו אמת מקצועית, המושתתת על כללי המקצוע ומנוטרלת משיקולים זרים, נערץ על ידי לקוחותיו הנוכחים לדעת כי הכרעותיו ומסקנותיו של המומחה - נכונות, ומוכפש על ידי להקה גדולה של עורכי דין ושופטים, שהשורה מתקלקלת להם ותקוותם לפסק דין מזערי, זניח, מיידי ורחוק ממה שראוי שיהיה - במקרה הטוב נמוגה, ובמקרה הפחות תוך מוכשלת במכשולים - אותם מציב המומחה במסגרת מינויו ומילוי תפקידו.

שתי התייחסויות קיצוניות אל המומחה - הערצה/הכפשה - הן סימנים מובהקים לדרך הישרה בה הוא הולך, וצריך להשכיל ולנטרל את מי שמלכתחילה מוסת על ידי שולחיו ומשמש להן דוברמן - שמירה, אפילו עד כדי איום באלימות, במסגרת מילוי תפקיד מקצועי סטנדרטי שהאלימות אינה צריכה להיות כלל חלק ממנו.

מומחים אלו, שכירי חרב המשרתים את אדוניהם בנאמנות ללא פשרות [כולל על חשבון האמת המקצועית], רובצים בין כותלי בית המשפט בכל הדיונים, לוחשים לאוזניו של עורך הדין [כתחליף - מעבירים מידע בזמן אמת באמצעות המחשב כשהם דרוכים לכל מוצא פי בית המשפט, צדדים לדיון ועדים], ומהווים לשונם הארוכה של שולחיהם ונציגיהם הנאמנים - בעדויותיהם בבית המשפט, בביקורות באתר הבניה, ובכל אירוע מקצועי אליו הם נקראים להגיע כולל אירועים מקצועיים שבהם לא דרושה נוכחותם, ולהם הם אינם מוזמנים.

לשונם הארוכה של אדוניהם - במקרה הפחות קיצוני; ידם הארוכה של אדוניהם משלמי שכרם, יד המושטת להחטיף סטירה - במקרה הקיצוני.אחד מהמומחים הללו פיתח שיטה של דברנות בלתי פוסקת ויצירת מצב של שטיפת מוח.

אותו מומחה לא בוחל בכלום, מרמה בחוות הדעת שלו ובמלל, מציג עצמו בפני בתי המשפט כקונסטרוקטור עף על פי שמעולם לא עסק בכך ולא תכנן קיוסק, חודר לנושאים שאינם עניינו כלל - בין נושאים משפטיים ובין נושאים עובדתיים שהוא לא היה נוכח בקיומן של אותן עובדות - עליהן הוא למד רק ממה שנאמר לו כי טוב לאדונו לעשות.

הצעה לטיפול בבעיה - אינה יעילה ואין לה כל ערך, כל עוד בית המשפט דוגל בקיצור הליכים כמטרה, ונמנע בכל יכולתו מלברר את האמת המקצועית והעובדתית.

יש מקרים לא מעטים בהם בית המשפט מעוניין בבירור האמת תוך זניחת עיקרון הקצרנות, שהפך להיות מקודש, ולכן ראוי לפרוש את ההצעה: לפני המינוי, ייעשה בירור האם המומחה מתאים למינויו, וזאת ייקבע [ההתאמה] לא על פי הצהרת המומחה על עצמו אלא על ידי מקורות אחרים.

כי יש מומחים בסביבה הקרובה, שהעידו על עצמם כי הם קונסטרוקטורים, שכנעו בכך את בית משפט השלום שהאמין להם, ואילצו הגשת ערעור שרק בו נחשפה האמת - והיא - שהם לא קונסטרוקטורים;

ויש מומחה שהציג עצמו כאילו הוא בוגר [סיים] בית ספר להנדסאים, כאשר בפועל הוא לא הגיש כלל פרוייקט גמר ולא נבחן בכמה מקצועות...

ויש מומחה שאמר לבית המשפט כי הוא לא עבד עם/עבור הקבלן במשך 10 שנים אחרונות - דבר שהתברר כלא אמת, ורשימת המעללים, השקרים, ההתחזויות והרמאויות - ארוכה... במסגרת זו, עובד המומחה ומנתב את דרכו לכאן או לכאן.

טוען סינון...ajaxSpinner