תפריט חיפוש

ליקויי בניה - תיקונים ללא פשרות

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

במצב בו אין חילוקי דעות לגבי עצם קיומו של ליקוי בניה, בין ליקוי מזערי ובין ליקוי משמעותי, יש ומומחה מטעם בית המשפט מעלה כפתרון לליקוי - חלופה שלא עולה לקבלן ממון רב, אלא היא מעין "חלופה של פשרה"; מצד אחד הקבלן לא משקיע משאבים מופרזים כדי לבטל את הליקוי, ומצד שני הדיירים "יכולים לחיות" עם השיפור שמתקבל על פי פתרונו של מומחה בית המשפט, גם אם פתרון זה לא מביא את מצב הנכס למצב ראשוני, כאילו לא היה כלל פגם.

בית המשפט העליון נדרש לסוגיה זו דווקא לגבי ליקוי משמעותי ביותר, בוֹ מומחה התובעים קבע לגבי בית (וילה) כי יש שתי חלופות לטיפול בוֹ.

מדובר בבית שנפערו בו סדקים ושברים בשל ביסוס לא תקין, ובניגוד לתקן החל.

מומחה התובעים - החתום על מאמר זה - קבע שתי חלופות לטיפול:

חלופה א' - טיפול על ידי דריכת הבניין. אלטרנטיבה זו לא אמורה להביא את הבית למצב תקני, שכן הכלונסאות נותרים באורך לא מספיק ובניגוד לתקן, ובנוסף, לפעולת הדריכה השפעות שליליות על תפקוד הבית מכמה בחינות - הדריכה מגבילה את אפשריות ביצוע שינויים בבית, והדריכה לא מבטיחה כי השברים והסדקים לא יחזרו שוב בעתיד.

חלופה ב' - הריסה ובניה מחדש.

הסוגיה הגיעה לבית המשפט העליון ע"א 4855/22 מיכאל פוזין נ' אריק וענת ברנשטיין, בית המשפט העליון, שופטים: י' עמית, ד' מינץ, ג' כנפי-שטייניץ, פסק דין מיום י"ד בטבת תשפ"ד (26.12.2023), וכה נפסק בסעיף 4:

"4. לאחר שעיינו בחומר שלפנינו ושמענו את טיעוני הצדדים, לא מצאנו להתערב בספק דינו של בית המשפט קמא שביכר את החלופה השנייה.

בתמצית שבתמצית נאמר כי אמנם יש לראות את המערער כקבלן, אך ספק אם תרופת הניכוי הקבועה בסעיף 4 לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד - 1974 חלה כלל בעייננו. זאת, משום שהניכוי הוא "הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם", ובעייננו, התמורה ששולמה למערער עמדה על 5,000 ₪ בלבד. מכל מקום, משנקבע על ידי מומחה בית המשפט כי התיקון על ידי דריכת הקירות אינו יכול להבטיח כי לא יופיעו בעתיד סדקים בבית, ומשלא נמצא איש מקצוע שיהיה מוכן ליטול על עצמו את האחריות על ביצוע עבודות החיזוק, אין מקום "להמר" על חשבונם של המשיבים, שעלולים למצוא עצמם עם סדקים בקירות גם לאחר ביצוע עבודות הדריכה. המשיבים הזמינו "מוצר" מסוים בדמות בית ראוי למגורים, ואין לדרוש מהם להסתפק בתיקון שאינו מעמיד אותם במצב שבו היו נמצאים אילו הבית היה נבנה מלכתחילה עם יסודות בעומק המתאים. גם אם אין מדובר במבנה מסוכן שעלול להתמוטט, אין לחייב את המשיבים לקבל בית "נחות" באופן משמעותי מזה שהוזמן על ידם.

אשר על כן, אנו דוחים את עיקר הערעור."

 

(הדגשת הקו אינן במקור).

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner