תפריט חיפוש

נגרות בניין: הסטייה המותרת של מלבן דלת מהאנך

28 מאי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בחוות דעת מקצועית שנכתבה על ידי אחד המומחים, נכלל ניתוח של סטייה מותרת מהאנך בהתקנת מלבן של דלת, כדלקמן:

"בהתאם לסעיף 4.3.1, "התקנת המלבן" בטבלה 1 בתקן ישראלי 1212 חלק 4, הדן במכללי דלתות אז (צריך להיות: אש - הטעות במקור – אב"ע), ומכלולי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות, קובע כי הסטייה המקסימאלית באנכיות מזוזות במלבן היא 6± מ"מ, דהיינו, סטייה כוללת מותרת של 12 מ"מ".

מדובר בתקן 1212 חלק 4 – "מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: התקנה של דלתות אש סובבות", טבלה מס' 1 בה יש דרישה לסטייה מהאנכיות עד 6 מ"מ.

איני מוצא לנכון לחשוף בשלב זה מי הוא המומחה. 

אומר רק, שעל ידי הפולמוס הנ"ל, המומחה מגיע למסקנה כי מותרת סטייה עד 12 מ"מ - והדבר אמור לגבי חוות דעתי, שבה נמצאה סטייה מעל 6 מ"מ, ונקבעה בשל כך אי התאמה. 

אי התאמה זו נשללה ע"י המומחה בפולמוס של קולמוס, וכך נקבע על ידו כי כביכול אין ליקוי. קביעתו של המומחה אשר שללה את אי ההתאמה לתקן, מקורה בחוסר אבחנה בין סטייה מהאנך לבין מרווח.

אציין כי אפשר "להתקדם עם זה", ולכאורה, להמשיך ולומר כי מכיוון שמעתה מותרת סטייה של 12 מ"מ, הרי יכולה סטייה זו מהאנך להיות לכל צד - ימין או שמאל - והרי אנו מגיעים בקלות לסטייה מותרת של 24 מ"מ... וכן הלאה...

ובכן, הסטייה המותרת היא רק 6 מ"מ מהאנך, כפי שנקבע בתקן, וכל השאר - אינו אלא שגיאה, שעולה החדש כי היא הטעייה. 

 

טוען סינון...ajaxSpinner