תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 161 תוצאות לחיפוש שבוצע

רוחב פרוזדור בדירת מגורים

10 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר מתקבלת דירה בה הפרוזדור צר מהמינימום שקבוע בתקנות, והדיירים מלינים על כך, באה התשובה השכיחה כי המידות שבתוכניות הן ברוטו, כלומר, כוללות את עובי הטיח, ולכן לאחר ביצוע שכבות טיח על הקירות משני הצדדים, מתקבל רוחב צר מזה שבתוכנית ואין בכך פגם.
פרוזדור [באתר 25] | קבועות שרברבות [באתר 44] | תכנית היתר [באתר 12] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | מידות [באתר 80] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

חוות דעתו הראשונה של המומחה יוסף לזר לא התקבלה ע"י ביהמ"ש

1 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לו לא היה יורד גשם לאחר הגשת הסיכומים [ברגע האחרון] ובעטיו חדרה רטיבות לדירה אחרי שמומחה בית המשפט קבע כי לא תחדור רטיבות וכי סימני הרטיבות מעידים על רטיבות-עבר, לא הייתה מוגשת בקשה לבית המשפט לחייב את המומחה יוסף לזר לבדוק את הדירה שנית. הבדיקה האחרונה גרמה לשינוי ב- 180 מעלות של חוות הדעת.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | בית משותף [באתר 46] | רטיבות [באתר 96] | משלי [באתר 46] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

הריסת הבניין ובנייה מחדש – לא על פי עובי הסדקים

30 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם עוביים של הסדקים מהווה את המדד העיקרי לנזק שנגרם למבנה, כפי שאפשר להבין מטבלה מס' 1 בתקן 940.1? או שמא יתכן כי גם כאשר הסדקים מינוריים - המבנה נמצא בסכנה וטעון הריסה ובניה מחדש?
חלון [באתר 114] | תקן ישראלי [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | תקן ישראלי [באתר 39] | רוחב [באתר 55] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

דעתם של המהנדסים רפי גיל ויצחק חיט לא התקבלה

9 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דחיית דעתם של מומחה הנתבעת ומומחה בית המשפט תוך העדפת דעתו של מומחה התביעה בנושא רטיבות ואיטום.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מטבח [באתר 31] | מרפסת [באתר 68] | חדר רחצה [באתר 27] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | רצפה [באתר 56] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345] | מדרגות [באתר 70]

אש דת

7 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו" (דברים, לג', 3).
משלי [באתר 46] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161]

תקן ישראלי שאינו רשמי - מחייב מוכר דירה

29 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר המוכר לא מקיים את חיוביו כלפי הקונה, וגורם במעשה או במחדל לקיומה של אי התאמה בדירה, נוצרת על ידי כך כך זכות לקונה, לתבוע פיצוי על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973. (להלן - "החוק").
כאשר הדירה, או כל דבר שבה, שונים מהאמור במפרט המכר, בתקנת בניה או בתקן רשמי - קיימת אי התאמה המזכה את הקונה ויוצרת לו עילת תביעה נגד הקבלן [סעיף 4 (א) (1) לחוק].
...ומה יקרה כשמתגלית אי התאמה לתקן שאינו רשמי?
מפרט מכר [באתר 22] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 358] | היתר בנייה [באתר 29] | טופס 4 [באתר 9] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207]

סינים קטנים תחת הבניין...

16 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא תמיד מתקבלת דעתו של המומחה, ולא תמיד דחיית חוות דעתו נעשית בשום שכל.
להלן יובא מקרה קיצוני של העדפת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט על פני חוות דעתי, באופן תמוה עד כדי אבסורד, בערכאה ראשונה ובערכאת ערעור.
מדובר בחוות דעת מקצועית שנתתי בעניין בית מגורים סדוק ושוקע, עד כדי כך שדרוש להרסו ולבצעו מחדש - וכל פתרון אחר אינו אפשרי.
ערעור [באתר 177] | חקירת מומחה [באתר 18] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207]

מעמדם של מומחים בעיני בית המשפט - סתירה בפסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה

6 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בפסק דין מרכזי בתחום ליקויי הבניה והתנהלות מומחים, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה.
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | מהנדס [באתר 300] | 2378.2 [באתר 5] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

האם תקן שאינו רשמי מחייב מוכר דירה?

27 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוראות התכנון והבניה במדינת ישראל נקבעו על פי חוק ותקנות, תקנים רשמיים המחייבים את כל העוסק בתחום הבניה – בצד תקנים בלתי רשמיים, מפרטי מכון התקנים, הוראות למתקני תברואה וספרות מקצועית מקובלת כגון "המפרט הבינמשרדי" המכונה "הספר הכחול".
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170]

להתמסר לאויב

21 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההתמסרות לאויב היא תופעה ידועה, שתחילתה בקשיי זיהוי האויב ככזה, והמשכה הכחשה, בצד תקווה חסרת ביסוס כי "יהיה בסדר" ו"הוא לא יכול להיות כל כך בלתי אנושי", וסופה - פשוט כניעה או מלחמת חורמה עם תנאי פתיחה בלתי אפשריים, כדוגמת לוחמי-מתאבדי מצדה, ובתקופה אחרת - לוחמי המרד בגטו ורשה.
רום ושלח [באתר 245] | שטח [באתר 245] | חידות [באתר 63] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן, או למומחה מטעמו, להיכנס לדירתו?

5 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביתו של אדם מבצרו - או שהדייר חייב לאפשר חדירת הקבלן לדירה גם לאחר מסירתה לצורך תיקונים, ואם לא יעשה כן זכויותיו ייפגעו? ומה הדין לגבי מומחה מטעם הקבלן, המוכר כמומחה אשר פועל נגד ציבור רוכשי הדירות באופן שיטתי - האם חובה על הדיירים לאפשר כניסתו לדירה בעת בדיקתה על ידי מומחה מטעם בית המשפט?
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הזדמנות לתקן [באתר 5] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

יש ספק, יש פרדוקס ויש נזק

26 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
משפט אזריה
רום ושלח [באתר 245] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207]

מחקרים מוטים ושגויים בבסיס החלטת החלטות פוליטיות גורליות

26 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי מסמך מחקרי שהוגש לכנסת ולממשלה על ידי מר יוסף בלום-הלוי, עבודת מחקר שכותרתה: "ניתוח המשמעויות, הסיכונים והתחזיות לתוצאות אפשריות של תכנית ההתנתקות" של ראש הממשלה דאז אריאל שרון ז"ל, הבסיס בתפישת יתרונה של ההתנתקות בה דגל השמאל הקיצוני במדינת ישראל, מקורו בשגיאה מתמטית.
רום ושלח [באתר 245] | שטח [באתר 245] | שער [באתר 50] | מתמטיקה [באתר 10] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170]

מועד גילוי העילה הוא מועד גילוי חוות הדעת

17 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השאלות החשובות בתביעות שמוגשות לבית המשפט בנושא ליקויי תכנון ובניה היא – מתי התגלתה עילת התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | התיישנות [באתר 19] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161]

ת"א 48317-04-14 אבישר ואח' נ' בן נפתלי ואח'

11 אוגוסט, 2016 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 114] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | עורך הבקשה [באתר 2] | חישובים סטטיים [באתר 15] | האחראי לביצוע השלד [באתר 2] | סדקים [באתר 52] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

האומנם יוגדלו סמכויות הוועדה נגד האזרח?!

11 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת הזאת מתגבשת הצעת חוק על ידי השרים איילת שקד ומשה כחלון, שעיקרה להסמיך את הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה לחייב עברייני בניה בתשלום קנסות עד 220000 ₪.
רום ושלח [באתר 245] | חלון [באתר 114] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תריס [באתר 31] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | חניה [באתר 33] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | טופס 4 [באתר 9] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]

מי ישתיק את ח"כ חנין זועבי?

1 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי צריך, לטובת מדינת ישראל ולטובתו הוא - להשתיק את ח"כ חנין זועבי?
כיצד הדברים משתלבים עם האמור בתורה ועם דברי הרמב"ם?
ומה הקשר של התנהלותה של זועבי עם עקומת גאוס?
רום ושלח [באתר 245] | רמב"ם [באתר 9] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161]

סכום פס"ד בגין ליקויי בנייה גבוה מסכום התביעה

5 יוני, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בפסק דין מורכב של בית המשפט המחוזי בחיפה התייחס בית המשפט לאפשרות שסכומי התשלומים בהם זכו התובעים בגין ליקויי בנייה, יעלו על סכום התביעה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

מבחן התוצאה

31 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מאמר זה נכתב בעקבות אמירה של בית משפט בזמן עדותי בפניו, לפיה חוות דעת המושתתת על מבחן התוצאה – אינה מקובלת. מדובר בתחום ליקויי הבניה.
רום ושלח [באתר 245] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 96] | התיישנות [באתר 19] | רצפה [באתר 56] | סדקים [באתר 52] | שקיעת יסודות [באתר 11] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

ביתו של אדם מבצרו

11 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם מי שמונע מחורש רעתו לבקר בדירתו – עלול לקפח זכויותיו לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973? ומה ראוי שיהיה?
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

האם חייב הקונה לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו ולתקן בה את הליקויים?

8 מאי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
רוכש דירה קיבל את הדירה לאחר ששילם עבורה את מלוא התמורה. במצב חדש זה, כשהדירה כבר אינה אתר בניה ברשות הקבלן אלא משמשת את הקונה ובני ביתו, האם יש לקבלן זכות כלשהי לביצוע תיקונים בניגוד לרצונו של הקונה? האם קונה שמסרב לאפשר לקבלן להיכנס לדירתו מפסיד את זכותו לקבלת פיצויים בגין ליקויי בניה ואי התאמות? האומנם חוק המכר (דירות) יצר בסעיף 4 ב לחוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 - זכות ויתרון לקבלן, ביחסים שבינו לבין הקונה?!
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הזדמנות לתקן [באתר 5] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

ת"א 37956-09-13 עמר נ' ש.י.א רפאל פרויקטים בע"מ

5 מאי, 2016 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 245] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ת"א 29350-11-12 חקון ואח' נ' משה בן דוד חברה לבניה בע"מ ואח'

18 אפריל, 2016 |
בית משפט השלום
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

תכניות עבודה כחלק מחוות הדעת

17 אפריל, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחת השיטות לתקוף חוות דעת מקצועית היא לטעון כי חוות הדעת אינה מושתתת על התוכניות אשר תוכננו מראש ועל פיהן נבנתה הדירה, ולכאורה בגלל חיסרון זה – חוות הדעת אינה מושלמת, אינה מבוססת.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | מפרט מכר [באתר 22] | חלון [באתר 114] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 300] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 161]

לפרשת שמיני: טומאת מת ומשפטה

18 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טומאת מת מבעלי חיים, פחותה מטומאת אדם מת, ולכאורה יש כאן סתירה, כי האדם נכבד מבעלי החיים והיה אפשר לסבור כי מפאת מעלתו, טומאתו במיתתו תהיה פחותה.
שטח [באתר 245] | פרשת השבוע [באתר 87] | יסודות [באתר 161]

המאבק על הארנונה לגבי משרד בדירה

10 מרץ, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה התערב בהחלטת עיריית חיפה-מנהל הארנונה, וקבע בפסק דין מנומק כי חלק הדירה המשמש משרד עו"ד – לא מצדיק גביית ארנונה כמשרד לגבי אותו חלק.
אתיקה [באתר 39] | סלון [באתר 31] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345]

המומחה בתחום דיני המשפחה

1 מרץ, 2016 |
עו"ד צהלה הלוי
מהו ההבדל הדיוני בין מומחה בנושא דיני משפחה לבין כל מומחה אחר? מהו ההבדל בין משקל חוות דעת מקצועית בתחום דיני משפחה לבין משקל כל חוות דעת מקצועית בתחום אחר? ומהו העיקרון העומד בפני בית המשפט בבואו לדון בנושאים של דיני משפחה?
רום ושלח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161]

דמוגרפיה

18 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מתוך עיון בסדרת מאמרים בתחום הדמוגרפיה (המדע על אודות אוכלוסיית בני אדם) – מתקבל הרושם כי חלק מהחוקרים אינם כשירים כלל לדון, קל וחומר לחקור, בתחום זה, בשל רקע לא שלם במדעי היסוד או בשל אי הבנה בסיסית מהי משמעותו של מודל.
שטח [באתר 245] | מתמטיקה [באתר 10] | יסודות [באתר 161]

הבהרה משפטית הנדרשת ע"י מומחה

3 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש נושאים הממוקמים על קו התפר בין נושאי משפט לבין נושאי הנדסה ואדריכלות. במקרים אלו, על המומחה המתייחס אליהם, להבהיר היטב את הפן המשפטי שהביאו לידי מסקנותיו בחוות דעתו, כדי שהקורא יוכל לרדת לשורש העניין ולבחון את הדברים, שמא שגה המומחה בתחום בו הוא אינו מומחה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | אי התאמה [באתר 104] | חדר שינה [באתר 12] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]

פגיעות בציבור רוכשי הדירות

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במאמר זה תיאור תמציתי של שלוש שיטות בהם נוקטים לפעמים חברות קבלניות במטרה לפגוע בזכויותיהם של רוכשי דירות ולמלט נפשן מקיום התחייבויות חוזיות וחוקיות.
קונה משנה [באתר 15] | תקופת בדק [באתר 20] | תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 345]

מספיקה הודעה בעל-פה על ליקויי בנייה

25 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי חוק המכר-דירות (התשל"ג – 1973), קונה רשאי להודיע בתוך שנה על אי התאמה של הדירה שקנה. אי התאמה תחשב כל סטייה מהמפרט, מתקנות התכנון והבנייה או מהתקנים הרשמיים, וכן גם תכנון או ביצוע של עבודות בניה בדירה ו/או שימוש בחומרים נחותים.
קונה משנה [באתר 15] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

זהירות: תקן ישראלי מסוכן לשימוש!

16 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האזהרה מכוונת בעיקר ליועצי קרקע ולמהנדסי בניין הרשומים [והרשויים] במדור מבנים אף שאינם עוסקים בתכנון מבנים, ואולי גם לא למדו מעולם ואינם כשירים לתכנן מבנים, על אף רישומם השגוי במדור ברשם המהנדסים.
רום ושלח [באתר 245] | תקן ישראלי [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | תקן ישראלי [באתר 39] | רצפה [באתר 56] | סדקים [באתר 52] | שברים [באתר 68] | שקיעת יסודות [באתר 11] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170]

ת"א 52583-02-11 מ' ש' נ' עיריית פתח תקווה

11 ינואר, 2016 |
בית משפט השלום
ריצוף וחיפוי [באתר 115] | שטח [באתר 245] | תחזוקה [באתר 19] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

מומחה "סרבן אוורור"

31 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש מומחים שמתפארים בעקביות שלהם לאורך שנים, ויש מומחים המסגלים עצמם לחידושי ההנדסה והאדריכלות מעת לעת, להתפתחות הפסיקה, ומפנימים את כל אלה כחלק ממכלול רכישת ידע מקצועי שהם מציעים למי שמבקש להיעזר במומחיותם.
ערעור [באתר 177] | חלון [באתר 114] | אוורור [באתר 41] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

מי שנפגע מהקבלן ייפגע גם מהממסד

19 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים הפגיעה מהקבלן היא מהותית, והבית שנבנה הוא בחזקת מבנה מסוכן. התגלות הסממנים המעידים כי המבנה שהוא מסוכן, יכולה להיות ע"י הופעת סדקים המתרחבים עוד ועוד עד שברור להדיוט כי לא מדובר בסדקים אסתטיים, או – בדיקת מומחה.
ועדה מקומית [באתר 63] | אורך [באתר 90] | סדקים [באתר 52] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161]

הכוונה (למכור את הדירה) היא אשר קובעת

14 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוק המכר (דירות) חל לא רק על קבלנים, אלא גם על אזרח הבונה בית כדי לגור בו אך במהלך הבנייה "מחשב מסלול מחדש" ומחליט למכור את הבית.
רום ושלח [באתר 245] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 300] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

ת"א 1401-03-14 אליעזר משה מרגלית נ' ליאון אריה כהן ואח'

6 אוקטובר, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מהנדס [באתר 300] | מרתף [באתר 17] | גובה [באתר 136] | פסילת מומחה [באתר 20] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

הבדיקה הסבירה בעת העמדת הדירה לרשותו של הקונה

27 ספטמבר, 2015 |
אינג' יואל בן עזרא
בית המשפט המחוזי קבע כי המבחן המבדיל בין ליקוי סמוי וליקוי גלוי - הוא בדיקה חזותית על ידי הדיוט, ולא מעבר לכך.
קונה משנה [באתר 15] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 114] | מטבח [באתר 31] | פרוזדור [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 358] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | היתר בנייה [באתר 29] | יסודות [באתר 161] | פרוטוקול המסירה [באתר 6] | מדרגות [באתר 70]

זכויותיו של רוכש דירה

20 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא במקרה נזקק המחוקק הישראלי לחוקק את חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973, וזאת למרות שבאותה העת היו בנמצא חוקים אחרים הבאים להגן על זכויותיהם של קוני דירות כמו גם על צרכנים אחרים, לרבות חוק התקנים, חוק הקבלנות, חוק המכר, חוק התכנון והבניה, הוראות למתקני תברואה ועוד. כמובן שלכל חוק הותקנו תקנות על פיו, ובכל זאת, משהו היה חסר.
תקופת אחריות [באתר 18] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

התקן החל

11 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בחלות תקן ותקנת בניה לאור מועד מכירת הדירה לקונה או מועד מסירתה, על פי פסקי דין ודעת הכותב.
אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | המועד החל [באתר 4] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

דגים למסחר וחוות דעת לפסקי דין

9 ספטמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שני סיפורים מהמציאות של עולם ביקורת מבנים - ועוד סיפור אחד על קניית דגים לשבת.
חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | דירה [באתר 358] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 345]

העמדת חוו"ד מומחה במבחן

15 יולי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בשגרת העבודה המקצועית, נתקלים לא אחת עם חוות דעת מומחה בית המשפט המקפחת באופן קיצוני את הדיירים, וצריך להתמודד עם מצב זה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | מהנדס [באתר 300] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 358] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207]

ת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

11 יולי, 2015 |
בית משפט השלום
מומחה ביהמ"ש [באתר 162] | הרחבת חזית [באתר 8] | דירה [באתר 358] | רטיבות [באתר 96] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | החלטה [באתר 189]

דעה קדומה

8 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט אמור לגנוז דעתו הקדומה עד למועד פסק הדין, לא רק בגלל מראית פני הצדק, אלא גם בגלל שדעה ראשונה עלולה להתברר כשגויה ולהתהפך, והיו הרבה דברים כאלה מעולם המשפט.
ערעור [באתר 177] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | דירה [באתר 358] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

הוכחת בריאת העולם

7 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דברים בהגותו של הרמב"ם על בריאת העולם, מתוך הספר "דבר תורה על פי הרמב"ם" מאת ד"ר אברהם בן-עזרא - פרשת השבוע "בראשית".
רמב"ם [באתר 9] | שער [באתר 50] | פרשת השבוע [באתר 87] | שברים [באתר 68] | יסודות [באתר 161]

מהו הזמן הסביר בו יותר לקבלן לבצע תיקונים בדירה?

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם הדייר חייב לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים, לפי חוק המכר (דירות)? מהו הזמן הסביר לתיקון הליקויים?
ערעור [באתר 177] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345]

רק שהבניין לא יפול

2 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המערכת המשפטית, בסיוע מומחים המתמנים על ידה, יוצרת רמה אחרת, נחותה, של סטנדרט בניה - רמה מקובלת על חלק מהמערכת שהיא תחת הרמה הנדרשת בתקנות, בתקנים ובחקיקת המשנה המחייבת.
דירה [באתר 358] | סדקים [באתר 52] | יסודות [באתר 161]

שאלות התשה

27 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית משפט השלום בחיפה, בתיק בסטקר נ' אופק בטן בע"מ, מנע בהחלטה מתאימה הארכת הדיון באמצעות הצגת שאלון מנופח לתובעים על ידי הנתבעת והשחתת זמנו היקר של בית המשפט
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 245] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 358] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 345] | החלטה [באתר 189]

ביטוח ליקויי בניה

25 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על ההצעה לבטח יזמי בניה בנושא ליקויי בניה, על פעילויות חברות הביטוח בתחום, ועל כמה שינויים דרושים בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 בעקבות חללים בחוק, והימנעות מהתייחסות החוק לכמה בעיות יסוד חשובות שהדיירים נתקלים בהן.
אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 358] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner