תפריט חיפוש

תקרת בטון, תקרת צלעות וגג

12 מרץ, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תקרת בטון, המכונה גם: תקרת בטון מזוין, או: תקרה מסיבית, היא רכיב במבנה, בדרך כלל אופקי, המורכב מבטון שבתוכו ברזלים אשר מיקומם וכמותם מחושבים ע"י מהנדס מבנים, ובאים לידי ביטוי בחישוב סטטי - מסמך המצוי בתיק הבניה המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

תקרת צלעות היא תקרה המורכבת משילוב של בטון מזוין עם בלוקים, במבנה הנובע מחישוב סטטי של מהנדס מבנים, ויתרונו הוא במשקל מרחבי נמוך מזה של תקרת בטון מזוין, ובגובה סטטי גבוה, נתון הנחוץ לעמידות בפני מאמצי כפיפה.

להלן השוואה: ראה תמונה א'.

להלן תיאור סכמטי של מיקומים מקובלים לתקרות ולגג המבנה: ראה תמונה ב'.

לתשומת לב, גם רצפה מכונה תקרה.

גג רעפים עם אגדים (עץ או מתכת), יכול שתהיה תחתיו תקרת בטון ויכול שתהיה תחתיו רשת מטוייחת או תקרת גבס.

במישור העליון - יש רעפים.

אפשרות נוספת היא שבמישור העליון יהיו קורות עץ המייתרות את האגדים תחתיהן ומאפשרות קיומו של חלל המנוצל כחלק מהדירה, או תקרת בטון משופעת (מסיבית או תקרת צלעות) - ועליה רעפים. גם במקרה זה, החלל של עליית הגג מנוצל.

בת"א 28488-03-15 צרפתי נ' י.ב. זיו נכסים וקבלנות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט: רמזי חדיד (סגן נשיא), עלתה לדיון מחלוקת בין רוכשי דירה לבין חברה קבלנית.

במפרט שלפי חוק המכר (דירות) נכללו הסעיפים בקשר למבנה הגג, כדלקמן:

"2.8 תקרות: חומר בטון/צלעות עובי 40-15 ס"מ לפי קביעת המהנדס.

2.9 גג הבניין: חומר בטון/צלעות עובי 40-15 ס"מ לפי קביעת המהנדס. ע"ג תקרת הבטון האחרונה יבנה גג רעפים משופע".

במהלך התביעה, הנתבעת פרשה את הסעיפים הנ"ל באופן שהגג המשופע תחת הרעפים - הוא לא בטון צלעות, ולא בטון מזוין, וכך גם בנתה.

התובעים טענו כי על פי המפרט, מגיע להם מבנה בו גג הבניין יהיה אמנם עם כיסוי רעפים במישורים משופעים - אך בצמידות למישורי כיסויי הרעפים יהיו תקרות בטון מסיבי או צלעות בעובי 15 ס"מ עד 40 ס"מ, ופרשנות זו התקבלה ע"י ביהמ"ש.

פסק דין זה זיכה את הדיירים (ולא רק את משפחת צרפתי - אלא גם דיירים אחרים שהגישו תביעות דומות במתחם האמור), בפיצויים כספיים נאותים.

בית המשפט פסק בתיק צרפתי כדלקמן:

"אין בהוראות המפרט לעיל כל אבחנה בין תקרת קומת הגג לבין תקרות יתר הקומות בדירה, קומת קרקע וקומה א', אלא נעשה שימוש במונח "תקרות" ברבים. חשוב מכך, בסעיף 14 למפרט הוגדר "הבניין" ככולל קומת קרקע, קומה א' "ועליית גג", היא קומת הגג. והנה בסעיף 2.9 למפרט קובע כי גג הבניין, משמע לרבות תקרת קומת הגג, עשוי מ"חומר בטון/צלעות בעובי 40-15 ס"מ" ועל גבי תקרת הבטון האחרונה, שהינה תקרת קומת הגג, יבנה גג רעפים משופע".

------------

------------

"לחילופין, אף אם תאמר כי קיימת אי בהירות בהוראות המפרט לעניין תקרת קומת הגג, וכאמור איני סבור זאת, הרי הדבר פועל לרעת הנתבעת אשר ניסחה את מסמכי ההתקשרות עם התובעים, לרבות המפרט גופו".

******

בעניין אחר, הובטחה תקרה מבטון, והותקנה תקרת צלעות שהיא שילוב של בטון עם בלוקים. מדובר בהפרת ההבטחה, שהרי אין תקרת צלעות זהה לתקרת בטון, כמובא לעיל.

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner