תפריט חיפוש

הפלא שבנוסחת אלברט איינשטיין

30 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

החידוש בנוסחת אלברט איינשטיין בדבר הקשר בין מסה לאנרגיה, הוא עצם האפשרות של מעבר בין מסה [מוחשית] לבין אנרגיה [מוחשית פחות]; אפשרות שגלומה בה תועלת עצומה לאנושות או נזק אדיר למי שנפגע מאמצעי מלחמה המושתתים על מימושה של אפשרות זו.

הנוסחה של איינשטיין בדבר הקשר בין מסה לאנרגיה היא כדלקמן: E=kMc2

 

K – קבוע התלוי בממדים השונים של מרכיבי הנוסחה

M – מסה

C – קבוע שני שגודלו מהירות האור

הפרט המפתיע ביותר בנוסחה זו הוא המעריך 2 – מדוע וכיצד cולא, למשל, c1.62 ?

מדובר במספר שלא ברור כלל מדוע הוא מספר שלם ולא איזה מספר אירציונאלי או סתם מספר שאינו "עגול" כב"הצעה" – 1.62?

לא מדובר במספר שהוא תוצאה מחויבת הפיתוח המתמטי על סמך ניתוח אנליזת הממדים, כגון – המעריך 2 המצוי בנוסחת התאוצה הקבועה – S=V0T-0.5GT2.

כאן המעריך 2 נובע מבדיקת הממדים של כל המשתנים המופיעים בנוסחה, אך להבדיל מדוגמא זו, בנוסחת המעבר מחומר לאנרגיה המעריך 2 לא נובע מכלום, הוא פשוט כזה, 2 עגול, בדיוק 2, ולא שום מספר אחר...

זהו מפלאי העולם, ולא הפירמידות במצרים, הנמנות על "שבעה פלאי עולם", שעם בסיס כה יציב ועצום במידותיו -  פלא היה לו לא שרדו...

טוען סינון...ajaxSpinner