תפריט חיפוש

המומחיות כמקצוע

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אדם הופך להיות מומחה בתחומו, לאור זאת שהוא בעל ידע מקצועי משכמו ומעלה ביחס לעמיתיו למקצוע.

המומחה - אינו מומחה, אלא אם כן הוא בקיא במקצוע מושא אותה מומחיות. רופא מומחה הוא בראש ובראשונה רופא ומבלי להיות רופא, אינו יכול להיות רופא-מומחה. מומחה למבנים, הוא מומחה בזכות ידיעותיו בנושא מבנים, ואינו כשיר לשמש מומחה בתחום הקונסטרוקציות מבלי להיות קונסטרוקטור מיומן ממש. לא די בתעודות רישום, לא די בניסיון-עבר [שכבר נשכח], ולא די בידע מלפני עשרות שנים אשר לא נעשה בו שימוש עכשווי ולמעשה אבד עליו הכלח.

אף על פי כן, ברשימת המומחים המתמנים על ידי בתי המשפט, כלולים "מומחים" בתחום הקונסטרוקציות (מבנים) אשר כל שהם יכולים לעשות בתחום זה - הוא לנפנף בתעודת רישום [אם היא קיימת], שכן הם אינם, ולא היו מעולם - קונסטרוקטורים. יש מהם, שסיימו בהצטיינות את הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון- לא בתחום מבנים, אלה בניהול הבניה, תעבורה, הנדסה סניטרית או מדורים אחרים בהנדסה אזרחית, ולהבהיר היטב, הנדסת תעבורה למשל, רחוקה מהנדסת מבנים, לא פחות מאשר פיזיקה גרעינית רחוקה מהנדסת מבנים.

בעבר לא היו אצל רשם המהנדסים והאדריכלים בישראל מדורים וכל מי שסיים את הטכניון - נרשם ללא אבחנה במדור מבנים.

ההגונים מבין המהנדסים, עדכנו את הרשם וגילו מהו תחום התמחותם ועיסוקם, ומי שפחות הגון- נותר ברישומו הכוזב כאילו הוא מהנדס מבנים, מבלי שיטרח לעדכן את רשם המהנדסים. זאת ועוד, אותם מהנדסים הרשומים במדור מבנים - אף על פי שלמדו נושא אחר, ואף על פי שהם לא מהנדסי מבנים ואינם יודעים כלל לתכנן מבנים, מתמנים על ידי בתי המשפט במדינת ישראל בדרך שגרה כמומחים בתחום המבנים. בכך נגרם נזק רב לענף הבניה בארץ. "מומחים" אלו, מקבלים את המינוי כמומחי בית המשפט בתחום בו הם לא מבינים דבר, פורעים את הצ'ק שניתן להם מראש עבור חוות דעתם המקצועית  ונאחזים במינוי מבלי להרפות.

יש וצד לדיון אשר עלול להיפגע מחוסר הידיעה של מומחה בית המשפט בתחום המינוי, מגיש בקשה מנומקת לפסילת המומחה, והבקשה נשקלת בכובד ראש על ידי בית המשפט - ומתקבלת.

למרבה הצער, הדבר לא מטיל צל על מומחה שהתחזה, והוא נותר ברישומו וממשיך לקבל מינויים, לפי העיקרון של "שיטת מצליח" ....

יש ובית המשפט מתייצב מאחוזי המומחה שמונה על ידו, ובקשת פסילתו נדחית.... והיו דברים מעולם.

להלן דוגמאות של "מומחים לקונסטרוקציות" הפועלים כמומחים מטעם בית המשפט אף על פי שבמקצועם הם רחוקים מנושא מינויים:

  • שמאי מקרקעין, שאינו מהנדס ואינו הנדסאי.

  • מהנדס מכונות שהוא גם אדריכל, אך אינו מהנדס מבנים, ואפילו אינו מהנדס אזרחי.

  • מהנדס רשוי במדור מבנים, אף על פי שלא תכנן מימיו שום מבנה. [הוא בוגר ניהול הבניה בטכניון בהצטיינות].

  • שורה ארוכה של מהנדסים אשר לא יודעים לתכנן מבנים ואפילו (חלקם) כלל לא מהנדסי בניין- אלה, לדוגמא, מהנדס מחצבים, גיאולוג, או חסרי תואר אקדמאי.

    והכל, כאמור לעיל, בחסות בית המשפט ובעידודו.

    שורת מומחים אלו- יודעים להעיד בבית המשפט כהלכה ויודעים היטב כיצד להרשים את בית המשפט על ידי חוות דעת מפולפלות ומתפלמסות, המחפות על חוסר ידע מקצועי ממשי.

    אלה- מומחים למומחיות, והם המציאו עבור עצמם את המקצוע היוקרתי והאבסורדי, תוך היתול בבית המשפט ובצדדים לדיון, ופגיעה אנושה ברמת הבניה ובאיכות המגורים.

טוען סינון...ajaxSpinner