תפריט חיפוש

הדרג המשפטי אינו מופקד על ערכים

23 דצמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית המשפט ומערכות המשפט אינם בני סמכא בתחום המדיניות, וכן הם אינם מופקדים על אמות מידה של ערכים ומוסר.

מבוא

 

בית הדין הבינלאומי בהאג [ ICC ] נועד לדון בתביעות בגין פשעי מלחמה, אלא שבמהרה הפך בית דין זה לכלי פוליטי, המשחק בידי אויבי מדינת ישראל נגד מדינת ישראל.

ראשית דבר, בבואנו לדון בחתירה ובחדירה של בעלי שררה משפטית אל התחום המדיני, עלינו להבין כי בית המשפט ומערכות המשפט אינם בני סמכא בתחום המדיניות, וכן הם אינם מופקדים על אמות מידה של ערכים ומוסר. עד כמה שהדבר ייראה מוזר לכמה עיתונאים ומושכי עט, הפרקליטים והשופטים אינם מופקדים על הערכים והמוסר, אלא עניינם הוא אחר – וכולו הינו בתחום המשפט, האמור להתנהל על פי אמות מידה מוסריות וערכיות הנקבעות על ידי הדרג המדיני, לפי רצון העם כאשר מדובר בדמוקרטיה.

לכן, כאשר נאמר כי: "העם יחליט מי ינהיג אותו, ולא שופטי בג"ץ" – הרי זו אמירה נכונה, המושרשת באדמה פוריה של הדמוקרטיה, כפי שלמדנו באוניברסיטה במחלקה למדיניות ציבורית.

 

בית הדין הפלילי בהאג - ודונאלד טרמפ

 

התובעת של בית הדין הפלילי בהאג, הגברת [המוסלמית, במקרה] פאטו בן סודה, היא משפטנית, והיא מהווה דוגמא נאותה להמחשת האמור לעיל – שהרי בעברה הלא-רחוק שרתה שלטון עריץ, אלא שהעריצות השלטונית של השלטון אותו שרתה אינה באחריותה - היא באחריות הדרג המדיני של אותו שלטון עריץ, ואילו מוסדות המשפט - אינם ממונים על הערכים, שנקבעים כאמור על ידי הדרג המדיני, [ובשלטון דמוקרטי לפי רצון העם].

 

כאשר נשיא ארצות הברית מתנער מסמכותו-לכאורה של בית הדין בהאג, יש לכך חשיבות מכרעת הרבה יותר מחשיבות פסיקותיו של אותו בית דין.

והוא לא רק התנער, אלא גם הזהיר בנקיטת פעולות אופרטיביות קשות נגד כל מי שיהין להתנכל ב"הליכים משפטיים" נגד ישראל, כך שמי שמצוי כיום בסיכון - הם בעיקר השופטים והפרקליטים של בית הדין הבינלאומי בהאג, יותר מאשר חיילי צה"ל ומפקדיו הזוכים לתמיכה ולאהדה מצד הממשל בארצות הברית, על אף ההצהרות וההחלטות של בית הדין.

 

בענייננו

 יש לאמור לעיל השלכה ברורה על מה שמתחולל בימים אלו בתוככי מדינת ישראל, בה הפרקליטים הממונים, היועצים המשפטיים ובתי המשפט, נוטלים לידיהם סמכויות מופלגות בענייני מדיניות, ומנסים לקבוע מי ראוי וכשיר להיות מועמד לראשות הממשלה, מי כשיר וראוי להנהיג, מי כשיר וראוי להוביל את בוחריו – על פי קריטריונים משפטיים המשתנים מעת לעת, ואשר גם עלולים להשתנות [כולל בכיוון נגדי] על פי הנסיבות.

 כפי שמשתנים קריטריונים אלה בין אישיות א', שבזבזה מיליוני שקלים על ימי הולדת בריש גלי ובקהל עם ותקשורת מריעה, לבין מי שרכש אמצעי מלחמה על פי שיקוליו ובהתאם לסמכותו ואף לתפקידו, כך גם יכולים קריטריונים גמישים אלה להשתנות לבלי הכר עם חלוף הזמן, לכל כיוון, על פי שיקולים זרים ומוזרים.

 נותנים לחתול לשמור על השמנת

נותנים לבג"ץ לקבוע האם בג"ץ יכול להחליט החלטה מדינית; וכי לא ייקח? נותנים לך – קח! מדוע שבג"ץ יסתייג ויגביל את עצמו ואת סמכויותיו?! אם פותחים בפני בג"ץ – ששגרת יומו רווייה בתיקים משעממים ולא מעוררי עניין ציבורי – דלת אל עולם הזוהר, שם חוגגים כלי תשקורת עם רמי מעלה ושועי הארץ – לא ייכנס?!

 סוף דבר

בממשל בריא, הגבולות ברורים. מי שמנסה ליצור עיוות, מול שלטון חזק, מתעוות. ראו רשימת המפוטרים המכובדת בממשל טראמפ בארצות הברית, ועוד היד נטויה. ישנם כמה מינויים פוליטיים שנעשו בשוגג והיה צריך לבטלם ולפטרם בזמן קצר מועד, כדי שהגולם לא יעלה על יוצרו, כדי שכל דרג יסתפק במה שיש לו, כדי שבג"ץ לא יקבע הליכי דת ומדינה ויסתפק הבהליכים משפטיים עליהם הוא אמון ובהם הוא אמור להיות בקי.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner