תפריט חיפוש

רוחב מדרגות

24 אפריל, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

על פי תקנה 3.2.2.2, רוחב המדרגות יהיה כדלקמן:

"3.2.2.2   רוחבן של מדרגות בבניין יהיה 1.10 מטרים לפחות; ואולם -

       (1)     בתוך דירה - רוחבן של מדרגות יהיה 0.80 מטרים לפחות;

       (2)     בתוך בניין מגורים המכיל עד 2 דירות - רוחבן של המדרגות

                 המשותפות יהיה 0.90 מטרים לפחות;

       (3)     בבניין שאינו גבוה או רב-קומות, רוחבן של המדרגות המשותפות

                 יהיה 1.00 מטרים לפחות;"

על פי תקנה 3.2.2.3, אופן מדידת רוחב המדרגות הוא כדלקמן: אם שיעור הבליטה של מאחז היד מהקיר הוא עד 9 ס"מ, המדידה של רוחב המדרגות תהיה מהקיר, וכאשר הבליטה של מאחז היד גדול מ-9 ס"מ, המדידה תהיה מציר מאחד היד.

על פי תקנה 3.8.29.7, שעניינה רוחב מדרגות בבניין מגורים, בו מתבצעת התקנת מעלית/מעלון ובשל כך נוצרת מצוקת מקום, מותרת הקטנת רוחב המדרגות כדלקמן:

"3.8.29.7   (א)    על אף האמור בפרט 3.2.2.2 רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה

                           0.90 מטרים לפחות.

                   (ב)   אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט

                          משנה (א), יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות 0.8 מטרים לפחות,      

                          ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי   

                          בטיחות מיוחדים.

                   (ג)   מדידת רוחב המדרגות תיערך כמפורט בפרט 3.2.2.3."

כדי לרדת ברוחב המדרגות עד כדי 80 ס"מ, נדרש אישור שירותי כבאות לכך שהותקנו "סידורי בטיחות מיוחדים", ויצוין כי מעולם לא ראיתי אישור המפרט מהם אותם סידורי הבטיחות המיוחדים, המצדיקים ומאפשרים מעברים יותר צרים; התקנות לא מפרטות עניין זה...

טוען סינון...ajaxSpinner