תפריט חיפוש

איך הופך מומחה ביהמ"ש למומחה צד לדיון

18 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה שהתמנה כמומחה מוסכם מטעם בית המשפט, מצא עצמו באותו תיק כמומחה צד לדיון; מעשה שהיה, עם סוף טוב.

בעבר, תכננתי קונסטרוקציה של בית בזכרון יעקב, ובאותו פרוייקט הקבלן הסתכסך עם המזמין, סכסוך כספי שמצא את דרכו אל בית המשפט המחוזי בחיפה, ונדון בפני בפני השופט ד"ר דן ביין.

מצד אחד טען הקבלן לתשלומים בגין העבודות שבוצעו, ואשר שולם תמורתן באופן חלקי בלבד, ומצד שני טען המזמין לפיצויים המגיעים לו בגין ליקויי בניה וסיבות אחרות.

בית המשפט מינה בהסכמת הצדדים את המומחה ד"ר עמי גלזמן, כדי שיבדוק מה שצריך לבדוק ויחווה את דעתו המקצועית.

ד"ר עמי גלזמן גילה תוך כדי בדיקתו כי מחבר דברים אלו הוא הקונסטרוקטור בפרוייקט בו מדובר, והטיל דופי מסוים בתוכניות הקונסטרוקציה.

ראה המזמין כי המהנדס בן עזרא התרשל, לכאורה, בהכנת התוכניות, ומהר לכלול אותו (כלומר; אותי) כנתבע בתיק.

אציין כי בתביעה נגדי, ייצג אותי עו"ד אלי הכהן מחיפה.

ראשית כל, הוגשה בקשה מנומקת לבית המשפט למנות מומחה אחר בתיק זה, אשר על פיו יישק דבר, מהטעמים כדלקמן:

  1. המומחה ד"ר עמי גלזמן מונה שלא בהסכמת הצדדים, שכן בעת מינויו אני טרם הייתי צד לדיון.

  2. הנתבע בן עזרא משיג על מיומנותו ועל מהימנותו של גלזמן.

בית המשפט קיבל את הבקשה, ומינה כמומחה מטעם בית המשפט ביחסים שבין המזמין (התובע) לבין החתום על מאמר זה – את המהנדס ד"ר אברהם פיזנטי ז"ל מהטכניון, מומחה בעל שיעור קומה בינלאומי בתחום קונסטרוקציות בטון מזוין, וידיו רב לו בהשפעה ובהשתתפות בהכנת רשימה מכובדת של תקנים ישראליים בתחום הנדסת מבנים.

במצב החדש שנוצר בתיק, הפך המומחה ד"ר עמי גלזמן שנבחר מטעם ביהמ"ש – כמומחה צד לדיון, אשר על סמך חוות דעתו המקצועית הוגשה התביעה נגדי. הטענות נגד תוכניותי הושתתו על חוות דעתו המקצועית של ד"ר עמי גלזמן...

מנגד, אני החלטתי שלא למנות מומחה מטעמי, כי תוכניות הקונסטרוקציה שהכנתי - הן אשר יהוו הגנה מספקת.

אכן, ד"ר אברהם פיזנטי ביקש וקיבל את התוכניות, בדק אותן וקבע כי אין בהם פגם, ובכך חלק כמובן על ממצאיו של ד"ר עמי גלזמן.

בית המשפט המחוזי פסק כי התביעה נגדי דינה להידחות, תוך פסיקת הוצאות לזכותי.

על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון (ע"א 552/88 כרים קובטי נ' אזרחי ואח', פורסם בתקדין ובפדאור) – והתוצאה היא שפסק דינו של בית המשפט המחוזי בענייני נותר על כנו.

משמונה מומחה ע"י בית המשפט, עליו לדעת כי אם חוות דעתו תהיה מוטית באופן קיצוני לטובת צד לדיון – הוא עלול למצוא עצמו בפועל, בנסיבות מסוימות, כמומחה של צד לדיון, ומומחה אחר יתמנה מטעם ביהמ"ש.

טוען סינון...ajaxSpinner