תפריט חיפוש

סינים קטנים תחת הבניין...

16 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא תמיד מתקבלת דעתו של המומחה, ולא תמיד דחיית חוות דעתו נעשית בשום שכל.
להלן יובא מקרה קיצוני של העדפת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט על פני חוות דעתי, באופן תמוה עד כדי אבסורד, בערכאה ראשונה ובערכאת ערעור.
מדובר בחוות דעת מקצועית שנתתי בעניין בית מגורים סדוק ושוקע, עד כדי כך שדרוש להרסו ולבצעו מחדש - וכל פתרון אחר אינו אפשרי.

פסק הדין של הערכאה הראשונה - ת"א 4096/06 רינה איבגי נ' חיים כהן ז"ל ואח', בית משפט השלום באר שבע, שופטת: עירית קויפמן, פורסם ב"פדאור".

פסק הדין בערעור: ע"א 3703-09-13 רינה איבגי נ' עזבון המנוח חיים כהן ואח', בית המשפט המחוזי באר שבע, שופטים: שרה דברת, רחל ברקאי ואריאל ואגו, פורסם ב"פדאור".

והנה, מומחה מטעם בית המשפט איתר "פתרון", אחר, והוא, החדרת פרופילי מתכת תחת הבניין במרווח מינימלי בין תחתית הבניין לבין הקרקע של 70 ס"מ, [אי אפשר היה להגדיל מרווח זה כי הדבר היה עלול לפגוע בביסוס הרדוד], פרופילים בעלי משקל של מאות ק"ג כל אחד, ועבודת הברגה או ריתוך תחת הבית.

בתשובה לשאלה בעת חקירת המומחה בבית המשפט - מי יבצע את העבודה, הייתה תשובתו - "סינים קטנים".

להלן דברי עו"ד סמדר בן-דור, ב"כ המערערים, שהכינה את כתב הערעור [איבגי נ' עיזבון המנוח כהן] מתוך כתב הערעור:

"57. טעה בימ"ש קמא שלא קבע שהפיתרון של דובדבני לא חוקי.

58. כאמור, טעה דובדבני בכך שביסס את חוות דעתו  על הפתרונות של ליבוביץ, שהתאימו למצב אחר. כך הסכים שיש לבצע חיזוקי המבנה על ידי תמיכת הפלטה של ריצפת בית המערערת בעזרת פרופילי פלדה. אולם בפיתרון הזה דובדבני התעלם מהעובדה שכיום, לאחר שהבניין החדש נבנה, אין כבר כל גישה למירווח שמתחת לבית המערערת.

59. כאשר דובדבני נחקר ונשאל כיצד לדעתו יצליחו הפועלים לבצע עבודתם מתחת למירווח הקטן שמתחת לבית הקיים (כ- 70 ס"מ), ולהבריג את האלמנטים מתחת למבנה, תוך כדי נשיאת קורת פלדה ששוקלת מאות ק"ג,  דבר שלא  ניתן לעשות בזחילה אלא בעמידה, דובדבני אינו מתבייש להציע כי – "סיני רזה" (כך!) יבצע את העבודה המסוכנת.

60. סברנו תחילה כי מדובר בבדיחה גרועה, אולם אין לדובדבני פיתרון אחר(!). (ויובהר:  לא ניתן להעמיק את החפירה מתחת לבניין, מחשש לפגיעה ביסודות)

61. המערערת תטען, כי אין צורך בהבנה הנדסית מיוחדת כדי להבין, שנדרש מרחב פיזי מינימלי לעבודות מסוג זה,  וכי לא ניתן לבצע את "הפיתרון" במירווח הקיים (70 ס"מ בלבד). נדרש שימוש במנוף או בכלי שווה ערך לנשיאת הקורה... גם אין צורך בידע משפטי מעמיק כדי להבין שהעבודה המוצעת במתכונת זו היא מסוכנת ואסורה מבחינה בטיחותית."

מדובר בפסקי דין משעשעים, לעומת טענות נכונות של ב"כ התביעה בערעור שהוגש, אך מבחינת התובע - השעשוע הזה היה יקר מאוד.

טוען סינון...ajaxSpinner