תפריט חיפוש

הכנה לא נכונה

14 יוני, 2002 |
ד"ר אברהם בן עזרא

שאלה ותשובה: מה כוללת הכנה לתאורה?

שאלה:

הקבלן הכין עבורנו, כנדרש במפרט, הכנה לתאורה שהייתה עד לעת האחרונה סמויה מעינינו – מכוסה וסגורה.

משהגיעה העת לבצע את התאורה, בבואנו לממש את זכותנו תוך שימוש באותה הכנה, נתגלה לנו ... צינור ביוב ריק, והקבלן – מתנער מאחריות לכך.

האם זו הכנה נאותה?

מהן זכויותינו – ומה מומלץ לעשות?

תשובה:

הכנה לתאורה היא בתחום החשמל – ולא הביוב, וכוללת חיווט מתאים המגיע מלוח החשמל של הדירה ועד למיקום המיועד. לפיכך – הקבלן לא עמד בדרישת המפרט לבצע הכנה לתאורה.

הדרך לטיפול בנושא היא אחת – הזמנת מומחה אשר יכין חוות דעת מקצועית בנושא כלל ליקויי הבנייה ובכללן נושא הכנת התאורה, והגשת תביעה על סמך חוות דעתו.

לא מומלץ להצטמצם בתביעה שתתמקד רק בליקוי האמור, בשל הסיכוי והסיכון כי בית המשפט לא ייעתר לבקשה לפיצול סעדים, ולפיכך יהא בהגשת תביעה מצומצמת משום ויתור על זכויות.

זה המקום להעיר כי התהליך של הגשת תביעות בגין ליקויי בנייה, הוא בנוסף לכך שמזכה את הדיירים בפיצוי מסוים על הליקויים – גם יוצר אכיפה פרטית ומשפר את איכות המגורים בישראל. אמנם היה ראוי כי רשות תכנונית תבדוק בקפדנות את התוכניות בטרם בנייה ואת הדירות בטרם אכלוס, אולם הבדיקות הללו לא מספיקות ולא כוללות פריטים רבים, והאזרח מוצע עצמו לאחר ששילם ממיטב כספו עבור הדירה – מתגורר בתוך דירה שאף שהיא אושרה לאכלוס היא רוויית ליקויי בנייה, אי התאמות ופגמי גימור שונים. בצר לו, הוא נאלץ להרים בעצמו את נטל האכיפה ולהגיש תביעה משפטית.

טוען סינון...ajaxSpinner